Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Sylwester Lisek : Sylwester Lisek
Liczba gatunków: 207Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5068899 2021.01.10 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 5393876 2021.04.05 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 5393875 2021.04.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5891319 2021.07.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2 5048483 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5234613 2021.02.28 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 101 5037881 2021.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5336656 2021.03.25 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 5068650 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 29 5048482 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5068654 2021.01.10 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5068897 2021.01.10 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5068679 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5915864 2021.07.23 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 46 5312076 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5346089 2021.03.28 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 81 5068918 2021.01.10 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5334271 2021.03.25 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 5068916 2021.01.10 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 5068633 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 5346091 2021.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 5312088 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 5068789 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 103 5239796 2021.03.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5028424 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 5048480 2021.01.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5048505 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 14 5195654 2021.02.20 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5589274 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 5028427 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 39 5215984 2021.02.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5193139 2021.02.19 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5312070 2021.03.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5068954 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5490651 2021.04.22 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5068952 2021.01.10 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 19 5234549 2021.02.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5234550 2021.02.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5068747 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5574878 2021.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5531698 2021.04.29 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5120642 2021.01.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5120646 2021.01.24 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 3 5068901 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 15 5028420 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6023341 2021.09.04 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 10 5891337 2021.07.13
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 5938684 2021.08.01 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 64 5207137 2021.02.22 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5891323 2021.07.13 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5393950 2021.04.05 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5068699 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus