Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kasiur Częstochowska Grupa OTOP : Katarzyna Borowik
Liczba gatunków: 228Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5341451 2021.03.27 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 287 5042502 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5095126 2021.01.17 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 5095124 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5263689 2021.03.07 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 284 5095123 2021.01.17 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2501 5161568 2021.02.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 201 5161571 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 11 5042514 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5958634 2021.08.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 56 5042495 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 5161570 2021.02.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 37 5042504 2021.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5202453 2021.02.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5762833 2021.06.03 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 5161569 2021.02.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 171 5115515 2021.01.23 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5556928 2021.05.02 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 467 5042523 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 29 5042524 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5341455 2021.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5341452 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 5042536 2021.01.03 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5095129 2021.01.17 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5416649 2021.04.10 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3097 5042498 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5263691 2021.03.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 57 5042526 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 14 5165900 2021.02.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5713359 2021.05.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 20 5042509 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5197306 2021.02.20 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5503163 2021.04.24 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5054360 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5378538 2021.04.02 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 57 5263666 2021.03.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5341446 2021.03.27 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 46 5042488 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5387623 2021.04.04 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 110 5202451 2021.02.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5886050 2021.07.11 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 25 5054347 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus