Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Piotr Kras : ukryci autorzy
Liczba gatunków: 189Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 524 5074511 2021.01.11 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 5074512 2021.01.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 31 5192993 2021.02.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 121 5131734 2021.01.29 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5236005 2021.02.28 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 83 5131735 2021.01.29 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 18 5222820 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 46 5102490 2021.01.19 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5225715 2021.02.26 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 79 5085762 2021.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5225760 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 33 5086328 2021.01.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 243 5074516 2021.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 5086327 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5360613 2021.03.30 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 19 5390548 2021.04.04 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 42 5110977 2021.01.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 93 5102491 2021.01.19 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2293 5042166 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5229881 2021.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 93 5086329 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5105474 2021.01.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 58 5031336 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5112764 2021.01.22 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus