Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Wojciech Cichy : Wojciech Cichy
Liczba gatunków: 123Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 5029765 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5084051 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5260657 2021.03.07 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3 5029768 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2501 5264625 2021.03.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 201 5264627 2021.03.07 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5261760 2021.03.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 4 5051195 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 23 5068325 2021.01.10 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5260421 2021.03.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5083963 2021.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5029763 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 14 5199786 2021.02.21 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5029766 2021.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5029767 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 5199815 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa 1 5083946 2021.01.14 mapa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5484819 2021.04.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5029770 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 5083949 2021.01.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5083966 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5029762 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 5083947 2021.01.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5049528 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 11 5189455 2021.02.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5050458 2021.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5103663 2021.01.19 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus