Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

LMLek : Dariusz Piechota
Liczba gatunków: 309Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
X bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 2 4768837 2020.09.13 mapa
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4882875 2020.10.31 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6244 3776568 2020.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 151 3823674 2020.01.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 81 3800676 2020.01.06 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4720952 2020.08.25 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 71 3994471 2020.03.08 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 8 3786593 2020.01.03 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 33 3786560 2020.01.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 27384 3776584 2020.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 8 3786602 2020.01.03 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3611 3786552 2020.01.03 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3880631 2020.01.30
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15237 3786553 2020.01.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1163 3899932 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 474 3899613 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1260 3796600 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 53 3796582 2020.01.05 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 2 3968165 2020.02.29 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1976 3780445 2020.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 166 3804278 2020.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1337 3776564 2020.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 144 3899620 2020.02.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4361310 2020.05.11 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 3901822 2020.02.08 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 3776577 2020.01.01 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 3796586 2020.01.05 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 948 3780455 2020.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 45 4021505 2020.03.15 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 933 3790881 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 52 3796593 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 113 4034123 2020.03.17 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 269 3972292 2020.03.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 805 3780454 2020.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1384 3776578 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27827 3776522 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 225 3829488 2020.01.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2781 3786543 2020.01.03 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4470418 2020.06.01 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 3857643 2020.01.22 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 4296539 2020.05.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 167 3776588 2020.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 44 4048170 2020.03.20 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 3991402 2020.03.07 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 2 4017751 2020.03.14
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 4186424 2020.04.18
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 496 3790864 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 14 4039497 2020.03.18 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1486 3780452 2020.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 3901820 2020.02.08 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 21 3901992 2020.02.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 3796650 2020.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 415 3829507 2020.01.14 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1128 3874551 2020.01.27 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4286511 2020.05.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 393 3776526 2020.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4435118 2020.05.24 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4296541 2020.05.02 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 4184896 2020.04.18 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 17 3790907 2020.01.04 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 3 4336022 2020.05.08 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4184902 2020.04.18 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 58 3790902 2020.01.04 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 8496 3780457 2020.01.02 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 1692 3776602 2020.01.01 mapa