Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja
Liczba gatunków: 206Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3648 3790420 2020.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 15 3790417 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3793667 2020.01.05 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 4 4522408 2020.06.12 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1872 3793666 2020.01.05 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 592 3793669 2020.01.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1957 3793665 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 26 3790435 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3800238 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 908 3790410 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 3908332 2020.02.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 221 3793680 2020.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 66 3914704 2020.02.12 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 3793677 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 106 3908311 2020.02.09 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2420 3790429 2020.01.04 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4074 3790425 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 3790433 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 48 4151687 2020.04.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 134 4151648 2020.04.11 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 536 3790405 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 42 3914703 2020.02.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7137 3775310 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4270296 2020.04.29 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 338 3790415 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4563274 2020.06.23 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4431640 2020.05.24 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 4085176 2020.03.28 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4156719 2020.04.12 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 92 3908333 2020.02.09 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 27 3790406 2020.01.04 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 713 3790407 2020.01.04 mapa