Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja
Liczba gatunków: 235Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 2 4933679 2020.11.20 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5827 3790420 2020.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 18 3790417 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4754376 2020.09.07 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3793667 2020.01.05 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 4 4522408 2020.06.12 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 5969 3793666 2020.01.05 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1570 3793669 2020.01.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2482 3793665 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4936920 2020.11.21 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 28 3790435 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 14 3800238 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1139 3790410 2020.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 3908332 2020.02.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 384 3793680 2020.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 7 4903703 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 74 3914704 2020.02.12 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 30 3793677 2020.01.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 138 3908311 2020.02.09 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4623 3790429 2020.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 7 4778256 2020.09.18 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6204 3790425 2020.01.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 16 3790433 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 52 4151687 2020.04.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 545 4151648 2020.04.11 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1697 3790405 2020.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 584 3914703 2020.02.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15706 3775310 2020.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 132 4270296 2020.04.29 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3534 3790415 2020.01.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4563274 2020.06.23 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4431640 2020.05.24 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 4085176 2020.03.28 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 4156719 2020.04.12 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 317 3908333 2020.02.09 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 32 3790406 2020.01.04 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2791 3790407 2020.01.04 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4916167 2020.11.13 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 196 4067369 2020.03.23 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 271 3775292 2020.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 73 3970906 2020.03.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1345 3955336 2020.02.25 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 11 4331835 2020.05.08 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 584 3775294 2020.01.01 mapa