Pełna lista obserwacji drużyny

FabianowoTeam : Joanna Sajnaj


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 12 7468606 2022.10.01 MB mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7468607 2022.10.01 MB mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 7468622 2022.10.01 MB mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7468621 2022.10.01 MB mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 7468620 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 7468625 2022.10.01 MB mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 7468624 2022.10.01 MB mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 7468619 2022.10.01 MB mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 7468623 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7468617 2022.10.01 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7468618 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 7468615 2022.10.01 MB mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7468616 2022.10.01 MB mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7468614 2022.10.01 MB mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 7468612 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7468611 2022.10.01 MB mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7468610 2022.10.01 MB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7468605 2022.10.01 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7468608 2022.10.01 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7468603 2022.10.01 MB mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 7468602 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7468600 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 7468609 2022.10.01 MB mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7468601 2022.10.01 MB mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7468599 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 7468598 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7468597 2022.10.01 MB mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 200 7468595 2022.10.01 MB mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7468604 2022.10.01 MB mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 7468596 2022.10.01 MB mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 7468594 2022.10.01 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 4 7468593 2022.10.01 MB mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 7468592 2022.10.01 MB mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 7447217 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 7447216 2022.09.25 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7447218 2022.09.25 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7447214 2022.09.25 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7447215 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7447213 2022.09.25 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 7447210 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7447209 2022.09.25 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 7447208 2022.09.25 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7447212 2022.09.25 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7447206 2022.09.25 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 7447204 2022.09.25 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 7447205 2022.09.25 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7447203 2022.09.25 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7447202 2022.09.25 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7447211 2022.09.25 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7447207 2022.09.25 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7447201 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 11 7447200 2022.09.25 WP mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 7447197 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7447199 2022.09.25 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7447198 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 60 7382946 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7382945 2022.09.04 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7382944 2022.09.04 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7382943 2022.09.04 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 7382942 2022.09.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 7382940 2022.09.04 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7382941 2022.09.04 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 7382938 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 7382937 2022.09.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7382939 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7382936 2022.09.04 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7382935 2022.09.04 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 7382934 2022.09.04 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7382933 2022.09.04 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 7377577 2022.09.02 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7377578 2022.09.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7377579 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 7377576 2022.09.02 WP mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 7377575 2022.09.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7377574 2022.09.02 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7377572 2022.09.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7377573 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7377571 2022.09.02 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7377566 2022.09.02 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 7377567 2022.09.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 7377568 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7377570 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 7377569 2022.09.02 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 7377565 2022.09.02 WP mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 11 7350940 2022.08.25 ZP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7350941 2022.08.25 ZP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7350942 2022.08.25 ZP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 7350943 2022.08.25 ZP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7350944 2022.08.25 ZP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 7350945 2022.08.25 ZP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7350946 2022.08.25 ZP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7350947 2022.08.25 ZP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7350948 2022.08.25 ZP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 10 7351357 2022.08.25 ZP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 7350952 2022.08.25 ZP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 7350951 2022.08.25 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7350950 2022.08.25 ZP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7350949 2022.08.25 ZP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7315419 2022.08.14 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7315351 2022.08.14 WP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 7305542 2022.08.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7305541 2022.08.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 7302043 2022.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7256271 2022.07.24 WP mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 7256142 2022.07.24 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 7256257 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 7256258 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 7256259 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7256260 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7256261 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7256262 2022.07.24 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 7256263 2022.07.24 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 7256264 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7256265 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7256266 2022.07.24 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 7256267 2022.07.24 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7256268 2022.07.24 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7256269 2022.07.24 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7256270 2022.07.24 WP mapa
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis 1 7252320 2022.07.23 WP mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7222180 2022.07.13 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7186885 2022.07.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7186886 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7186884 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7186881 2022.07.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7186883 2022.07.03 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7186880 2022.07.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7186882 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7186879 2022.07.03 WP mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7186878 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 10 7186304 2022.07.03 WP mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7186303 2022.07.03 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7118226 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7118225 2022.06.16 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7118223 2022.06.16 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7118224 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7118221 2022.06.16 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7118222 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 7118220 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 7118217 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 7118218 2022.06.16 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7118219 2022.06.16 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7118216 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7118211 2022.06.16 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7118215 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7118213 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7118212 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 7118214 2022.06.16 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 7118209 2022.06.16 WP mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 7118210 2022.06.16 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7102227 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 7102127 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 7102126 2022.06.12 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7102124 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7102123 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 7102125 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7102121 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7102128 2022.06.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 7102122 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7102120 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7102118 2022.06.12 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7102119 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 7102115 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7102114 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7102116 2022.06.12 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7102117 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7102113 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7102112 2022.06.12 WP mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 7095357 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7095358 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7095359 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 7095360 2022.06.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 7095361 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 7095362 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 7095363 2022.06.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 7095364 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7064059 2022.06.04 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7064058 2022.06.04 WP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7064055 2022.06.04 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7064057 2022.06.04 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7064054 2022.06.04 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7064056 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7064049 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7064053 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7064047 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7064052 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 7064048 2022.06.04 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7064051 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7064050 2022.06.04 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 7064044 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7064046 2022.06.04 WP mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 7064043 2022.06.04 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7064045 2022.06.04 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7064042 2022.06.04 WP mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 7047369 2022.05.31 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7042460 2022.05.30 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7042458 2022.05.30 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 7042459 2022.05.30 WP mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7042457 2022.05.30 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7036408 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7036402 2022.05.29 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7036407 2022.05.29 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7036403 2022.05.29 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7036410 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7036401 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7036400 2022.05.29 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7036409 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7036406 2022.05.29 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 7036405 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7032408 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7034349 2022.05.29 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 7004311 2022.05.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 7004312 2022.05.23 WP mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 7010317 2022.05.23 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6893021 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6893022 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6892639 2022.05.08 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6892638 2022.05.08 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6892637 2022.05.08 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6883254 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 6883253 2022.05.07 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6883251 2022.05.07 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6883252 2022.05.07 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6883248 2022.05.07 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6883249 2022.05.07 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6883250 2022.05.07 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6883247 2022.05.07 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6883246 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6883244 2022.05.07 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6883245 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6883242 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6883243 2022.05.07 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6883241 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6883239 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6883240 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6883238 2022.05.07 WP mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 6883237 2022.05.07 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6860889 2022.05.03 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 6860888 2022.05.03 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6846152 2022.05.02 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 6846151 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6846150 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6846146 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6846147 2022.05.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6846149 2022.05.02 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6846148 2022.05.02 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6846145 2022.05.02 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6846144 2022.05.02 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6846142 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6846143 2022.05.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6846141 2022.05.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6846140 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6846139 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6846138 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6846137 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6846136 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 6846133 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6846135 2022.05.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6846134 2022.05.02 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6846129 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6846132 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6846131 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6846128 2022.05.02 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6846127 2022.05.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6846130 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6846126 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 6846125 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6846123 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6846124 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6846121 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 2 6847289 2022.05.02 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6835872 2022.05.01 WP mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 6835871 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6835870 2022.05.01 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6835869 2022.05.01 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6835868 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6835866 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6835867 2022.05.01 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6835864 2022.05.01 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6835865 2022.05.01 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6835862 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6835860 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6835861 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6835858 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6835859 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6835857 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 6835856 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6835855 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6833396 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6833395 2022.05.01 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6833394 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 6822044 2022.04.30 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 6807246 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6799981 2022.04.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6798752 2022.04.26 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6798753 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6798751 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6798750 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6798748 2022.04.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6798749 2022.04.26 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6798747 2022.04.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6798746 2022.04.26 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6798745 2022.04.26 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6798744 2022.04.26 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6798743 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 6798741 2022.04.26 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6798742 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6798735 2022.04.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6798737 2022.04.26 WP mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6798738 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 6798734 2022.04.26 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6798736 2022.04.26 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6798739 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6798732 2022.04.26 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6798733 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6798730 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6798731 2022.04.26 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6798740 2022.04.26 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6798729 2022.04.26 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6798728 2022.04.26 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6798726 2022.04.26 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6798727 2022.04.26 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6798725 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6787722 2022.04.24 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6741387 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6741101 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6741099 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6741098 2022.04.18 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 6741097 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 6741096 2022.04.18 WP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 6741100 2022.04.18 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6741095 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6741094 2022.04.18 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6741093 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6741091 2022.04.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6741092 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6741090 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6741088 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6741087 2022.04.18 WP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 6741089 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 6741085 2022.04.18 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6741086 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 6741082 2022.04.18 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6741083 2022.04.18 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6741081 2022.04.18 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6741084 2022.04.18 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6741080 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6741079 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6741075 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6741078 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6741077 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 6741076 2022.04.18 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6735079 2022.04.17 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6735078 2022.04.17 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 6735076 2022.04.17 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6735075 2022.04.17 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6735074 2022.04.17 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6735077 2022.04.17 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6735073 2022.04.17 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6723934 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 6705316 2022.04.13 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6705314 2022.04.13 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6705315 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6705317 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6705313 2022.04.13 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6705311 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6705312 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6705310 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6705309 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 6705318 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 6705308 2022.04.13 WP mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 6705307 2022.04.13 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 6706345 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6697951 2022.04.11 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6680577 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6651675 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 6651672 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 25 6651673 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6651671 2022.04.03 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6651674 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6651670 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6651668 2022.04.03 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6651669 2022.04.03 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6651667 2022.04.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6651665 2022.04.03 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6651664 2022.04.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6651666 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6651660 2022.04.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6651662 2022.04.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 6651663 2022.04.03 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6651661 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 6651659 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6651657 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6651656 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6651655 2022.04.03 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6651653 2022.04.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6651654 2022.04.03 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6651658 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6651652 2022.04.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6651651 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6651648 2022.04.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 6651649 2022.04.03 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6651647 2022.04.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6651650 2022.04.03 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6651644 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6651645 2022.04.03 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6651646 2022.04.03 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6651643 2022.04.03 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 6651642 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6651640 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6651637 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6651639 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6651638 2022.04.03 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 6651635 2022.04.03 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 6651641 2022.04.03 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6651636 2022.04.03 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6645755 2022.04.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6645754 2022.04.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6645781 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 35 6645779 2022.04.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 6645780 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 6645783 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6645775 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6645782 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 6645770 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6645773 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 6645771 2022.04.02 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6645768 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6645766 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6645786 2022.04.02 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6645769 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 6645760 2022.04.02 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6645763 2022.04.02 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6645767 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6645785 2022.04.02 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6645778 2022.04.02 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6645784 2022.04.02 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6645776 2022.04.02 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 6645774 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6645772 2022.04.02 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6645777 2022.04.02 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 6645765 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6645787 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6645762 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6645764 2022.04.02 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6645759 2022.04.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6645758 2022.04.02 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6645757 2022.04.02 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6645761 2022.04.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6645756 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6620662 2022.03.27 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6620661 2022.03.27 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6620660 2022.03.27 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6620659 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 6620658 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6620657 2022.03.27 PM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6620656 2022.03.27 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 6620655 2022.03.27 PM mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 6620654 2022.03.27 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 25 6620653 2022.03.27 PM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6620663 2022.03.27 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 6620664 2022.03.27 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6620674 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6620673 2022.03.27 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6620672 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6620671 2022.03.27 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6620670 2022.03.27 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6620669 2022.03.27 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 6620668 2022.03.27 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6620667 2022.03.27 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6620666 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 6620665 2022.03.27 PM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6609421 2022.03.26 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6609418 2022.03.26 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6609420 2022.03.26 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6609422 2022.03.26 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6609417 2022.03.26 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6609419 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6609416 2022.03.26 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6609415 2022.03.26 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6609413 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6609414 2022.03.26 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6609412 2022.03.26 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 6 6609411 2022.03.26 PM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6604232 2022.03.25 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6604231 2022.03.25 PM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6604228 2022.03.25 PM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6604230 2022.03.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6604229 2022.03.25 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6604227 2022.03.25 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6604226 2022.03.25 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6604225 2022.03.25 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6604108 2022.03.25 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6604109 2022.03.25 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6604110 2022.03.25 PM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6604111 2022.03.25 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6604112 2022.03.25 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6604113 2022.03.25 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6604114 2022.03.25 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6604115 2022.03.25 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6604116 2022.03.25 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6604117 2022.03.25 PM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 6604118 2022.03.25 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6604119 2022.03.25 PM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 6604120 2022.03.25 PM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 6606764 2022.03.25 PM mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6562674 2022.03.16 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6562676 2022.03.16 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6562673 2022.03.16 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6562675 2022.03.16 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6562671 2022.03.16 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6562672 2022.03.16 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6562670 2022.03.16 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6562668 2022.03.16 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6562665 2022.03.16 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6557514 2022.03.15 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6543016 2022.03.12 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 6543031 2022.03.12 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6543030 2022.03.12 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6543032 2022.03.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6543029 2022.03.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6543028 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6543027 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6543024 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6543026 2022.03.12 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 6543019 2022.03.12 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 6543022 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6543018 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6543023 2022.03.12 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6543021 2022.03.12 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6543017 2022.03.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6543020 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6543014 2022.03.12 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 6543013 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6543012 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6543015 2022.03.12 WP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6543010 2022.03.12 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6543005 2022.03.12 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6543004 2022.03.12 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6543008 2022.03.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6543007 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 6543002 2022.03.12 WP mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6543000 2022.03.12 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6543001 2022.03.12 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6498440 2022.02.27 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6496978 2022.02.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 6496975 2022.02.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 6496976 2022.02.27 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6496974 2022.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6496973 2022.02.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6496977 2022.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6496972 2022.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6496970 2022.02.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6496967 2022.02.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6496968 2022.02.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6496969 2022.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6496971 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 6496966 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 6496400 2022.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6496399 2022.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6496398 2022.02.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 6496397 2022.02.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 6496396 2022.02.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6496313 2022.02.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6496311 2022.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6496312 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6496310 2022.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6496309 2022.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 6496308 2022.02.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6496307 2022.02.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6496306 2022.02.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6496227 2022.02.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6496225 2022.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6496226 2022.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6496224 2022.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6496222 2022.02.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6496223 2022.02.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 6496219 2022.02.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6496221 2022.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6496220 2022.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6496218 2022.02.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6496217 2022.02.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6496215 2022.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6496216 2022.02.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6495679 2022.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 6490974 2022.02.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 6490973 2022.02.26 WP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6490975 2022.02.26 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6490028 2022.02.26 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6490029 2022.02.26 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6490030 2022.02.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6490031 2022.02.26 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 6490027 2022.02.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6472452 2022.02.20 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6472453 2022.02.20 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 6472451 2022.02.20 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6472449 2022.02.20 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6472450 2022.02.20 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 6472448 2022.02.20 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6472392 2022.02.20 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6472395 2022.02.20 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6472394 2022.02.20 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6472391 2022.02.20 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6472389 2022.02.20 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 6472390 2022.02.20 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 6472386 2022.02.20 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 6472387 2022.02.20 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6472388 2022.02.20 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6472385 2022.02.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 6472383 2022.02.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 6472384 2022.02.20 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 6473813 2022.02.20 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 6472397 2022.02.20 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6472393 2022.02.20 WP mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 6473888 2022.02.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6473887 2022.02.20 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6472396 2022.02.20 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6472398 2022.02.20 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6467119 2022.02.18 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6458014 2022.02.14 LS mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6456574 2022.02.14 PM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6456573 2022.02.14 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6451997 2022.02.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6452000 2022.02.13 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6451998 2022.02.13 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6451996 2022.02.13 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6451999 2022.02.13 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6451995 2022.02.13 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6451993 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6451994 2022.02.13 PM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6451992 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6450913 2022.02.13 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6450917 2022.02.13 PM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6450916 2022.02.13 PM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6450915 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6450911 2022.02.13 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6450912 2022.02.13 PM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 6450914 2022.02.13 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6450918 2022.02.13 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6449425 2022.02.12 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6449426 2022.02.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6449427 2022.02.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6449428 2022.02.12 PM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6449429 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6449430 2022.02.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6449432 2022.02.12 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 5 6449424 2022.02.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6449423 2022.02.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6449422 2022.02.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6449421 2022.02.12 PM mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6449420 2022.02.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 200 6449419 2022.02.12 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6449418 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6449417 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6449416 2022.02.12 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6449433 2022.02.12 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6449434 2022.02.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6449435 2022.02.12 PM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6449446 2022.02.12 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6449451 2022.02.12 PM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6449450 2022.02.12 PM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6449448 2022.02.12 PM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6449447 2022.02.12 PM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6449445 2022.02.12 PM mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 6449444 2022.02.12 PM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6449443 2022.02.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6449442 2022.02.12 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6449436 2022.02.12 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6449437 2022.02.12 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6449438 2022.02.12 PM mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6449439 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6449440 2022.02.12 PM mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6449441 2022.02.12 PM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6426980 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6426978 2022.02.05 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6426981 2022.02.05 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6426977 2022.02.05 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 6426974 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6426975 2022.02.05 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6426976 2022.02.05 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6426986 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6426979 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6426971 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6426982 2022.02.05 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6426970 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6426983 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6426984 2022.02.05 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6426985 2022.02.05 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6426972 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6427976 2022.02.05 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6427975 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6427974 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 6427973 2022.02.05 WP mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6427971 2022.02.05 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6427969 2022.02.05 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6427005 2022.02.05 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6426989 2022.02.05 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 6426988 2022.02.05 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6426987 2022.02.05 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6388833 2022.01.22 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6388834 2022.01.22 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 6388835 2022.01.22 MP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6557452 2022.01.22 MP mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 6387725 2022.01.21 MP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6383332 2022.01.19 MP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6383331 2022.01.19 MP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6383333 2022.01.19 MP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6383330 2022.01.19 MP mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 6383335 2022.01.19 MP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6383329 2022.01.19 MP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6383334 2022.01.19 MP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6367464 2022.01.15 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6367463 2022.01.15 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6367465 2022.01.15 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6367462 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 6367461 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 6367460 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1000 6367458 2022.01.15 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6367457 2022.01.15 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 6367459 2022.01.15 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6367861 2022.01.15 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6367868 2022.01.15 WP mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6353558 2022.01.09 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6353559 2022.01.09 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6344392 2022.01.08 KP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6344354 2022.01.08 KP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6344353 2022.01.08 KP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 6344352 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6344349 2022.01.08 KP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6344351 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6344347 2022.01.08 KP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6344348 2022.01.08 KP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6344345 2022.01.08 KP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6344350 2022.01.08 KP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6344343 2022.01.08 KP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6344346 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6344344 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 6344341 2022.01.08 KP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6344340 2022.01.08 KP mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 7 6344342 2022.01.08 KP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6334755 2022.01.06 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6334754 2022.01.06 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 6334756 2022.01.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6334753 2022.01.06 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 6334751 2022.01.06 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6334752 2022.01.06 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6334749 2022.01.06 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6334748 2022.01.06 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6334747 2022.01.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6334750 2022.01.06 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6334746 2022.01.06 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6334745 2022.01.06 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6334744 2022.01.06 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6333668 2022.01.06 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6333667 2022.01.06 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6333669 2022.01.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6333670 2022.01.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6333671 2022.01.06 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6331620 2022.01.05 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 6331622 2022.01.05 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 6331621 2022.01.05 WP mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6331619 2022.01.05 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6331618 2022.01.05 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6331627 2022.01.05 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6331626 2022.01.05 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6331625 2022.01.05 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6331632 2022.01.05 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6331631 2022.01.05 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6331630 2022.01.05 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6331623 2022.01.05 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6331624 2022.01.05 WP mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6331629 2022.01.05 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6331628 2022.01.05 WP mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 28 6321176 2022.01.02 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6321175 2022.01.02 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6321174 2022.01.02 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 6321173 2022.01.02 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6321172 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6321171 2022.01.02 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8 6321170 2022.01.02 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6321167 2022.01.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6321169 2022.01.02 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6321168 2022.01.02 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6321166 2022.01.02 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 6321165 2022.01.02 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6319769 2022.01.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6319767 2022.01.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6319768 2022.01.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6319765 2022.01.02 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6319764 2022.01.02 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6319766 2022.01.02 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6319762 2022.01.02 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6319763 2022.01.02 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6319761 2022.01.02 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6319760 2022.01.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6322951 2022.01.02 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 25 6322952 2022.01.02 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6322953 2022.01.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 6322954 2022.01.02 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 6322814 2022.01.02 WP mapa