Pełna lista obserwacji drużyny

Ivory : Iwona Rylska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 7468503 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7468520 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7468516 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7468514 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 7468518 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 7468519 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7468517 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7468513 2022.10.01 ŁD mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 7468510 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7468515 2022.10.01 ŁD mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7468511 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 7468512 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7468507 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 13 7468506 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 7468508 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7468509 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 7468504 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 7468505 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7468502 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7468501 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7468496 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7468498 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7468495 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 7468494 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7468493 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7468497 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 7468492 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7468491 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7468499 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 7468500 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7468489 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7468490 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7468488 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7468487 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 7468485 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7468486 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7468482 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 7468484 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 7468483 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7468481 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7468480 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7468479 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1000 7468477 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 7468475 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7468478 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7468474 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 7468473 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7468471 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7468476 2022.10.01 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 7468472 2022.10.01 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7446440 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7446441 2022.09.25 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 7446442 2022.09.25 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7446443 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7446444 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7446445 2022.09.25 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7446446 2022.09.25 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 7464912 2022.09.25 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 7439466 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7439463 2022.09.23 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7439462 2022.09.23 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7439465 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7439464 2022.09.23 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7439458 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 7439457 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7439460 2022.09.23 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 7439461 2022.09.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7439459 2022.09.23 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7439456 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7439455 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 7439454 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 7439453 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7440110 2022.09.23 WP mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 7435328 2022.09.16 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7399904 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7399901 2022.09.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7399902 2022.09.10 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7399900 2022.09.10 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7399903 2022.09.10 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 7399899 2022.09.10 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 7399898 2022.09.10 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7399896 2022.09.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 7399897 2022.09.10 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7399895 2022.09.10 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 7399894 2022.09.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 7399893 2022.09.10 WP mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7399892 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7399920 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 7399919 2022.09.10 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7399918 2022.09.10 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7399917 2022.09.10 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 7399916 2022.09.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 7399914 2022.09.10 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 7399912 2022.09.10 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7399913 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7399915 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 7399910 2022.09.10 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7399911 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7399909 2022.09.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7399907 2022.09.10 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7399906 2022.09.10 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7399908 2022.09.10 WP mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 7399905 2022.09.10 WP mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 7378902 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7378901 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7378919 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 7378918 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7378917 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7378916 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 7378915 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 7378914 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7378913 2022.09.03 ŁD mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7378912 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7378911 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 7378910 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 7378909 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7378908 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7378907 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7378906 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 7378905 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7378904 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7378895 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7378897 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7378899 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7378898 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7378900 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7378894 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7378893 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7378892 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 7378891 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7378890 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7378889 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7378888 2022.09.03 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7378887 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7378886 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 7378885 2022.09.03 ŁD mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7361113 2022.08.28 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 7361112 2022.08.28 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 7361109 2022.08.28 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7361108 2022.08.28 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7361107 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7361106 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7361105 2022.08.28 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7361111 2022.08.28 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 7361110 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7361103 2022.08.28 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7361104 2022.08.28 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7361101 2022.08.28 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7361102 2022.08.28 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7361100 2022.08.28 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7361099 2022.08.28 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7361098 2022.08.28 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7361097 2022.08.28 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7361096 2022.08.28 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7283243 2022.08.03 MB mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7283242 2022.08.03 MB mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7283241 2022.08.03 ZP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7283240 2022.08.03 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7283239 2022.08.03 ZP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7283238 2022.08.03 ZP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7283237 2022.08.03 ZP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7283236 2022.08.03 ZP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7283234 2022.08.03 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7283244 2022.08.03 ZP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7283233 2022.08.03 ZP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7283232 2022.08.03 ZP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7283231 2022.08.03 ZP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7283058 2022.08.02 MB mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7283060 2022.08.02 MB mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7283057 2022.08.02 MB mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7283059 2022.08.02 MB mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7283056 2022.08.02 MB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 7283053 2022.08.02 ZP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 7283055 2022.08.02 ZP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7283052 2022.08.02 MB mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7283054 2022.08.02 MB mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7273073 2022.07.30 MB mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 7273071 2022.07.30 MB mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7255517 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7255516 2022.07.24 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7255515 2022.07.24 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7255514 2022.07.24 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7255512 2022.07.24 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7255513 2022.07.24 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7255511 2022.07.24 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 7255528 2022.07.24 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7255527 2022.07.24 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 7255529 2022.07.24 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7255533 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7255525 2022.07.24 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7255532 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7255526 2022.07.24 WP mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 7255530 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7255531 2022.07.24 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7255522 2022.07.24 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7255524 2022.07.24 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7255523 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7255520 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 7255521 2022.07.24 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7255518 2022.07.18 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7234489 2022.07.17 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7234488 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 7234487 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7234485 2022.07.17 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7234486 2022.07.17 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7234482 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 7234483 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 7234481 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7234484 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7234477 2022.07.17 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7234480 2022.07.17 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7234478 2022.07.17 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7234476 2022.07.17 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7234475 2022.07.17 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 7234473 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7234479 2022.07.17 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7234474 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7234472 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 7234471 2022.07.17 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 7234470 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 7234469 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 7234468 2022.07.17 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7234467 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7234465 2022.07.17 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7234464 2022.07.17 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7234460 2022.07.17 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7234463 2022.07.17 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7234462 2022.07.17 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7234461 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7234459 2022.07.17 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7234458 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 7234456 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7234457 2022.07.17 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7234455 2022.07.17 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 7234453 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 7234454 2022.07.17 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7227602 2022.07.15 OP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7227600 2022.07.15 OP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 7227601 2022.07.15 OP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7227598 2022.07.15 OP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 7227599 2022.07.15 OP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7227597 2022.07.15 OP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7227596 2022.07.15 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7227590 2022.07.15 OP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7227595 2022.07.15 OP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7227589 2022.07.15 OP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 7227593 2022.07.15 OP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7227586 2022.07.15 OP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7227592 2022.07.15 OP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7227594 2022.07.15 OP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7227591 2022.07.15 OP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7227585 2022.07.15 OP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7227587 2022.07.15 OP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7227588 2022.07.15 OP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7227583 2022.07.15 OP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7227582 2022.07.15 OP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 7227584 2022.07.15 OP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7227581 2022.07.15 OP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7227580 2022.07.15 OP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7226835 2022.07.14 OP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7226836 2022.07.14 OP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7226837 2022.07.14 OP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7226830 2022.07.14 OP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7226834 2022.07.14 OP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7226832 2022.07.14 OP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7226831 2022.07.14 OP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7226833 2022.07.14 OP mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7226829 2022.07.14 OP mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 7211742 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 7211741 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7211740 2022.07.10 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 7211743 2022.07.10 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7211323 2022.07.10 WP mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7211322 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7211321 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 7211319 2022.07.10 WP mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7211320 2022.07.10 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7211318 2022.07.10 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7211317 2022.07.10 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7211316 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7211315 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7211314 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 7211313 2022.07.10 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7211336 2022.07.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7211332 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 7211331 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7211330 2022.07.10 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7211328 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 4 7211327 2022.07.10 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7211338 2022.07.10 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7211337 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 7211335 2022.07.10 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7211326 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7211325 2022.07.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7211334 2022.07.10 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7211333 2022.07.10 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7211339 2022.07.10 WP mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7211329 2022.07.10 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 7211324 2022.07.04 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7186799 2022.07.03 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7186798 2022.07.03 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 7186796 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7186797 2022.07.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7186793 2022.07.03 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7186795 2022.07.03 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 7186794 2022.07.03 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7186792 2022.07.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7186790 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 7186791 2022.07.03 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 7186789 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7186788 2022.07.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7186787 2022.07.03 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7186786 2022.07.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 7186785 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7186783 2022.07.03 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7186781 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 7186784 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 7186780 2022.07.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7186779 2022.07.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7186777 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7186778 2022.07.03 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 7186775 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 7186776 2022.07.03 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7186774 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7186773 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 7186771 2022.07.03 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7186772 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7186770 2022.07.03 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 7186769 2022.07.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7186767 2022.07.03 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7186766 2022.07.03 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7186763 2022.07.03 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7186768 2022.07.03 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7186765 2022.07.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7186762 2022.07.03 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7186760 2022.07.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7186764 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7186759 2022.07.03 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7186761 2022.07.03 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7186756 2022.07.03 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7186758 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7186757 2022.07.03 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7186755 2022.07.03 WP mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7186754 2022.07.03 ŁD mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7186753 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7160551 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7160549 2022.06.26 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 7160550 2022.06.26 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7160548 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7160547 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7160545 2022.06.26 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 7160544 2022.06.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7160546 2022.06.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7160542 2022.06.26 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 7160543 2022.06.26 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7160540 2022.06.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7160541 2022.06.26 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 7160539 2022.06.26 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 7160537 2022.06.26 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7160536 2022.06.26 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7160538 2022.06.22 WP mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 7131995 2022.06.18 KP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 7131997 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 7131998 2022.06.16 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7131996 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 7131993 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7131994 2022.06.16 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 7102622 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 7102623 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 7102620 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7102619 2022.06.12 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 7102621 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7102617 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7102618 2022.06.12 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 7102615 2022.06.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7102616 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 7102611 2022.06.12 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7102610 2022.06.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7102614 2022.06.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 7102612 2022.06.12 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7102609 2022.06.12 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7102608 2022.06.12 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 7102607 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7102606 2022.06.12 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 7102604 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 7102605 2022.06.12 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 7102603 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 7102602 2022.06.12 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7102601 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 7102598 2022.06.12 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7102599 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7102596 2022.06.12 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7102597 2022.06.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 7102600 2022.06.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 7102595 2022.06.12 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7102594 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7102590 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 7102591 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7102593 2022.06.12 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 7102592 2022.06.12 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 7101306 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 7101307 2022.06.12 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7101305 2022.06.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 7101304 2022.06.12 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 7101302 2022.06.12 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 7101300 2022.06.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 7101303 2022.06.12 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 7101301 2022.06.12 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 7105608 2022.06.12 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7094634 2022.06.10 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7094638 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 7094639 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 7094633 2022.06.10 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 7094631 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 7094637 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 7094632 2022.06.10 WP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7094636 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7094630 2022.06.10 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7094635 2022.06.10 WP mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 7094628 2022.06.10 WP mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 7094629 2022.06.07 WP mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7072095 2022.06.05 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 7019353 2022.05.26 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 7019352 2022.05.26 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7019351 2022.05.26 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7019349 2022.05.26 WP mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7019347 2022.05.26 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 7019345 2022.05.26 WP mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 7019343 2022.05.26 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 7019348 2022.05.26 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7019346 2022.05.26 WP mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 7019344 2022.05.26 WP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 7019341 2022.05.26 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7019350 2022.05.26 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7019342 2022.05.26 WP mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 7019339 2022.05.26 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 7019337 2022.05.26 WP mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 5 7019335 2022.05.26 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 7019340 2022.05.22 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7019338 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7019336 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6995830 2022.05.22 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6995833 2022.05.22 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6995831 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6995829 2022.05.22 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6995832 2022.05.22 WP mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6995827 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6995828 2022.05.22 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6995742 2022.05.22 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6995741 2022.05.22 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6995740 2022.05.22 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 6995738 2022.05.22 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6995739 2022.05.22 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6995737 2022.05.22 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6995736 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6995734 2022.05.22 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6995735 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 6995732 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 6995733 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6995731 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6995730 2022.05.22 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6995729 2022.05.22 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6988652 2022.05.20 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6988650 2022.05.20 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6988651 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6988649 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 6988647 2022.05.20 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6988648 2022.05.20 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6988646 2022.05.20 WP mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6988644 2022.05.20 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6988653 2022.05.20 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6988645 2022.05.20 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6948817 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6948816 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6948815 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 6948814 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6945877 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6945878 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6945876 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6945894 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6945892 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6945893 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6945891 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6945889 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6945888 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6945890 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6945886 2022.05.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6945885 2022.05.15 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6945887 2022.05.15 WP mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 6945883 2022.05.15 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6945884 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6945882 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6945881 2022.05.15 WP mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6945880 2022.05.15 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 6945879 2022.05.15 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6945471 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6945470 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 6945469 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6945487 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6945486 2022.05.15 ŁD mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 6945485 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6945484 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6945483 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6945481 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6945482 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 6945480 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6945479 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6945478 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6945476 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6945477 2022.05.15 ŁD mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6945475 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6945474 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6945473 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 6945472 2022.05.15 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6938773 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6938772 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6938769 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6938771 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6938768 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6938767 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6938765 2022.05.14 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6938770 2022.05.14 WP mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 6938766 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6938284 2022.05.14 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6938285 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6938278 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 6938283 2022.05.14 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6938277 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6938282 2022.05.14 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6938279 2022.05.14 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6938281 2022.05.14 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6938274 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6938280 2022.05.14 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6938276 2022.05.14 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6938275 2022.05.14 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6938273 2022.05.14 WP mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 6938272 2022.05.14 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6923854 2022.05.12 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 6923853 2022.05.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6923851 2022.05.12 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6923850 2022.05.12 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6923849 2022.05.12 WP mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6923848 2022.05.12 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6923847 2022.05.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6923852 2022.05.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6923846 2022.05.12 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 6923845 2022.05.12 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6905825 2022.05.09 WP mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6905826 2022.05.09 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6880138 2022.05.06 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6880137 2022.05.06 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6880135 2022.05.06 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 6880134 2022.05.06 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6880136 2022.05.06 WP mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6880139 2022.05.06 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6870114 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6870118 2022.05.05 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6870115 2022.05.05 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6870113 2022.05.05 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6870116 2022.05.05 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6870119 2022.05.05 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6870117 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6870111 2022.05.05 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6870112 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6870110 2022.05.05 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6865803 2022.05.04 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6866476 2022.05.04 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6866475 2022.05.04 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6853894 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6853892 2022.05.03 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6853891 2022.05.03 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6853890 2022.05.03 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6853893 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6853889 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6853887 2022.05.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6853888 2022.05.03 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6853885 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6853886 2022.05.03 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6853883 2022.05.03 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6853884 2022.05.03 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6853880 2022.05.03 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6853882 2022.05.03 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6853881 2022.05.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6853879 2022.05.03 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6853878 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6853877 2022.05.03 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6853876 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6853873 2022.05.03 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6853874 2022.05.03 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6853871 2022.05.03 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6853875 2022.05.03 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6853872 2022.05.03 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6841316 2022.05.01 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6841315 2022.05.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6841313 2022.05.01 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6841312 2022.05.01 WP mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 6841311 2022.05.01 WP mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6841314 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 2 6833938 2022.05.01 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6833936 2022.05.01 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6833937 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6833934 2022.05.01 WP mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6833933 2022.05.01 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6833939 2022.05.01 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6833935 2022.04.28 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6833940 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6833942 2022.04.28 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6808995 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6808994 2022.04.28 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6808996 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6808299 2022.04.28 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6808301 2022.04.28 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6808300 2022.04.28 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6808303 2022.04.28 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6808302 2022.04.28 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6808298 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6808297 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6808296 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6808304 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6808295 2022.04.28 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 6808292 2022.04.28 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6802271 2022.04.27 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6802268 2022.04.27 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6802270 2022.04.27 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6802269 2022.04.27 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6802267 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6802265 2022.04.27 WP mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6802266 2022.04.27 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6808291 2022.04.27 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6808293 2022.04.27 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6808294 2022.04.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6808305 2022.04.27 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6802264 2022.04.26 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6802263 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6795513 2022.04.26 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6795510 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6795511 2022.04.26 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6795508 2022.04.26 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6795509 2022.04.26 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6795512 2022.04.26 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6795505 2022.04.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6795504 2022.04.26 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6795506 2022.04.26 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6795507 2022.04.26 WP mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6772603 2022.04.23 ŁD mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6772534 2022.04.23 ŁD mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6772532 2022.04.23 ŁD mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6772547 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6772550 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6772546 2022.04.23 ŁD mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6772548 2022.04.23 ŁD mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6772549 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6772545 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6772544 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6772540 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6772543 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6772541 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 6772538 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6772536 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6772537 2022.04.23 ŁD mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6772542 2022.04.23 ŁD mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6772539 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6772535 2022.04.23 ŁD mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6771903 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6771901 2022.04.23 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6771904 2022.04.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6771902 2022.04.23 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6771950 2022.04.23 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6771952 2022.04.23 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6771942 2022.04.23 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6771940 2022.04.23 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6771938 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6771934 2022.04.23 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6771936 2022.04.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6771945 2022.04.23 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6771932 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6771928 2022.04.23 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6771926 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6771925 2022.04.23 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6771924 2022.04.23 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6771923 2022.04.23 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6771922 2022.04.23 WP mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6771921 2022.04.23 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6771947 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6771946 2022.04.23 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6771948 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6771944 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6771951 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6771943 2022.04.23 WP mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6771949 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6771953 2022.04.23 WP mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 6771941 2022.04.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6771939 2022.04.23 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6771937 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6771933 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6771931 2022.04.23 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6771929 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6771930 2022.04.23 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6771927 2022.04.23 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6771918 2022.04.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6771916 2022.04.23 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6771917 2022.04.23 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6771915 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6771920 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6771914 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6771911 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6771919 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6771910 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6771908 2022.04.23 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6771909 2022.04.23 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6771912 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6771906 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 6771907 2022.04.23 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6771913 2022.04.23 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 6771905 2022.04.23 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6739268 2022.04.18 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6739267 2022.04.18 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6739265 2022.04.18 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6739266 2022.04.18 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6739264 2022.04.18 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6739263 2022.04.18 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6739262 2022.04.18 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6739261 2022.04.18 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6739260 2022.04.18 WP mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6739259 2022.04.18 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6739257 2022.04.18 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6739258 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6739256 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6739255 2022.04.18 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6727741 2022.04.16 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6724397 2022.04.16 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6724381 2022.04.16 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6724395 2022.04.16 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6724396 2022.04.16 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6724387 2022.04.16 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6724376 2022.04.16 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6724380 2022.04.16 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6724379 2022.04.16 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6724378 2022.04.16 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6724377 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6724400 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 6724394 2022.04.16 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6724385 2022.04.16 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6724384 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6724393 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6724391 2022.04.16 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6724382 2022.04.16 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6724389 2022.04.16 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6724390 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6724386 2022.04.16 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6724383 2022.04.16 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6724392 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6724398 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6724401 2022.04.16 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 6724388 2022.04.16 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6724399 2022.04.16 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6724415 2022.04.16 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6724413 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6724411 2022.04.16 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6724417 2022.04.16 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6724416 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6724407 2022.04.16 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6724412 2022.04.16 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6724414 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6724408 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6724404 2022.04.16 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6724402 2022.04.16 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6724410 2022.04.16 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6724403 2022.04.16 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6724409 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6724406 2022.04.16 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 6724405 2022.04.16 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6708078 2022.04.13 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6708076 2022.04.13 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6708075 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6708073 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6708072 2022.04.13 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6708080 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6708069 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 6708070 2022.04.13 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6708071 2022.04.13 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6708068 2022.04.13 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6708064 2022.04.13 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6708065 2022.04.13 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 6708066 2022.04.13 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6708060 2022.04.13 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6708061 2022.04.13 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6708062 2022.04.13 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6708063 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6708057 2022.04.13 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6708058 2022.04.13 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6708059 2022.04.13 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6708067 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6708053 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6708056 2022.04.13 WP mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6708055 2022.04.13 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6708054 2022.04.13 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6706085 2022.04.13 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6706082 2022.04.13 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6706083 2022.04.13 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6706084 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6706081 2022.04.13 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6708077 2022.04.13 WP mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6708079 2022.04.13 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6703857 2022.04.12 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6703862 2022.04.12 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6703860 2022.04.12 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6703861 2022.04.12 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6703856 2022.04.12 WP mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6703859 2022.04.12 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6703855 2022.04.12 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6703854 2022.04.12 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6703853 2022.04.12 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6703851 2022.04.12 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6703858 2022.04.12 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6703850 2022.04.12 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6703852 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6703847 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6703849 2022.04.12 WP mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6684555 2022.04.10 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6684556 2022.04.10 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6684557 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6684553 2022.04.10 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6684554 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 6684552 2022.04.10 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6684551 2022.04.10 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 6684550 2022.04.10 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6684549 2022.04.10 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6684548 2022.04.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6684547 2022.04.10 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6684546 2022.04.10 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6684543 2022.04.10 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6684544 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6684545 2022.04.10 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6684542 2022.04.10 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6684540 2022.04.10 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6684541 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6684538 2022.04.10 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6684539 2022.04.10 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6684537 2022.04.10 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6684536 2022.04.10 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6684535 2022.04.10 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6684534 2022.04.10 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6684533 2022.04.10 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 6684531 2022.04.10 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 6684532 2022.04.10 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6684530 2022.04.10 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6677720 2022.04.09 WP mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6677719 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6677717 2022.04.09 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6677718 2022.04.09 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6677714 2022.04.09 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6677715 2022.04.09 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6677716 2022.04.09 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6677713 2022.04.09 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6677712 2022.04.09 WP mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6677721 2022.04.09 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6675087 2022.04.08 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6675089 2022.04.08 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6675085 2022.04.08 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6675088 2022.04.08 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6675086 2022.04.08 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6675083 2022.04.08 WP mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6675084 2022.04.08 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6668310 2022.04.06 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6668307 2022.04.06 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6668309 2022.04.06 WP mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6668308 2022.04.06 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6668306 2022.04.06 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6668305 2022.04.06 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6668304 2022.04.06 WP mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6644107 2022.04.02 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6644106 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 6644105 2022.04.02 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6644103 2022.04.02 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6644104 2022.04.02 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6644102 2022.04.02 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6644101 2022.04.02 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6644100 2022.04.02 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6644098 2022.04.02 WP mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 6644099 2022.04.02 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6625631 2022.03.28 WP mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6625630 2022.03.28 WP mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6625632 2022.03.28 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6625633 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6625626 2022.03.28 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6625627 2022.03.28 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6625628 2022.03.28 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6625629 2022.03.28 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6625624 2022.03.28 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6625621 2022.03.28 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6625622 2022.03.28 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6625623 2022.03.28 WP mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 6625620 2022.03.28 WP mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6619158 2022.03.27 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6619157 2022.03.27 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6619156 2022.03.27 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 8 6619155 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7500 6619154 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2500 6619153 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6616621 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6616622 2022.03.27 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6616626 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6616620 2022.03.27 WP mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6616619 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 6616617 2022.03.27 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6616618 2022.03.27 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6616625 2022.03.27 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6616624 2022.03.27 WP mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6616616 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6616615 2022.03.27 WP mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6616623 2022.03.27 WP mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 6616614 2022.03.27 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6615967 2022.03.27 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6615965 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6615966 2022.03.27 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6615964 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6615963 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6615960 2022.03.27 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6615961 2022.03.27 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6615962 2022.03.27 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 6615959 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6615958 2022.03.27 WP mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 6615594 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 6615593 2022.03.27 WP mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 6615592 2022.03.27 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6615611 2022.03.27 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6615608 2022.03.27 WP mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6615609 2022.03.27 WP mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6615607 2022.03.27 WP mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6615606 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6615603 2022.03.27 WP mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6615604 2022.03.27 WP mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6615605 2022.03.27 WP mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6615602 2022.03.27 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6615601 2022.03.27 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6615600 2022.03.27 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6615599 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6615598 2022.03.27 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6615597 2022.03.27 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6615596 2022.03.27 WP mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6615595 2022.03.27 WP mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6612079 2022.03.26 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6612080 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6612077 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6612076 2022.03.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6612075 2022.03.26 WP mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6612078 2022.03.26 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6612074 2022.03.26 WP mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6612072 2022.03.26 WP mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6612073 2022.03.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6612071 2022.03.26 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6612070 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6612066 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6612065 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6612069 2022.03.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 6612063 2022.03.26 WP mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6612062 2022.03.26 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6612067 2022.03.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6612068 2022.03.26 WP mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6612064 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6612061 2022.03.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6612060 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6612057 2022.03.26 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6612059 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6612055 2022.03.26 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6612056 2022.03.26 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6612058 2022.03.26 WP mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 6612054 2022.03.26 WP mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6609727 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6609724 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6609723 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 6609725 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6609722 2022.03.26 WP mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6609726 2022.03.26 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6609721 2022.03.26 WP mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6609720 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6609080 2022.03.26 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6609075 2022.03.26 WP mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 6609079 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 6609076 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6609077 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6609078 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6609073 2022.03.26 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6609074 2022.03.26 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6608788 2022.03.26 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6608785 2022.03.26 WP mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6608787 2022.03.26 WP mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6608786 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6608782 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6608784 2022.03.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6608780 2022.03.26 WP mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6608783 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 6608781 2022.03.26 WP mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6608776 2022.03.26 WP mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6608774 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 6608773 2022.03.26 WP mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6608777 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6608775 2022.03.26 WP mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6608778 2022.03.26 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6608779 2022.03.26 WP mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6608772 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6608395 2022.03.26 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6608396 2022.03.20 WP mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6608394 2022.03.20 WP mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6608392 2022.03.20 WP mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 6608390 2022.03.20 WP mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6608393 2022.03.20 WP mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6608391 2022.03.20 WP mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 6577920 2022.03.20 WP mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6577919 2022.03.20 WP mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6577921 2022.03.20 WP mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6577918 2022.03.20 WP mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6577915 2022.03.20 WP mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6577914 2022.03.20 WP mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6577917 2022.03.20 WP mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 6577913 2022.03.20 WP mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6577916 2022.03.20 WP mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6577912 2022.03.20 WP mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6577911 2022.03.20 WP mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6577910 2022.03.20 WP mapa