Pełna lista obserwacji drużyny

KJN_Olsztyn : Krzysztof Jankowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7477205 2022.10.03 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 9 7476935 2022.10.02 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 7476936 2022.10.02 WM mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 7476931 2022.10.02 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 30 7476932 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7476933 2022.10.02 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7476934 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 17 7476930 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 7476929 2022.10.02 WM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 7476928 2022.10.02 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 7476950 2022.10.02 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 7476949 2022.10.02 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 7476948 2022.10.02 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7476951 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 350 7476952 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 250 7476946 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 7476945 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 7476947 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7476942 2022.10.02 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7476943 2022.10.02 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7476944 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7476941 2022.10.02 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 7476940 2022.10.02 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 7476938 2022.10.02 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7476939 2022.10.02 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 7476937 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7476927 2022.10.02 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 7476925 2022.10.02 WM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7476926 2022.10.02 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 25 7476924 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 5 7476922 2022.10.02 WM mapa
pospolity bogatka, Parus major 100 7476923 2022.10.02 WM mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 150 7476921 2022.10.02 WM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 7476917 2022.10.02 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 7476918 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 7476920 2022.10.02 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 7476916 2022.10.02 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 50 7476913 2022.10.02 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 7476914 2022.10.02 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15000 7476919 2022.10.02 WM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 7476912 2022.10.02 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7476915 2022.10.02 WM mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 7423593 2022.09.17 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 7423591 2022.09.17 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7423592 2022.09.17 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 7423594 2022.09.17 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7423590 2022.09.17 WM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7423589 2022.09.17 WM mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 7423587 2022.09.17 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 7423588 2022.09.17 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 7423586 2022.09.17 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7423585 2022.09.16 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7412822 2022.09.13 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7412818 2022.09.13 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7412819 2022.09.13 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7412820 2022.09.13 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 7412816 2022.09.13 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 7412821 2022.09.13 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7412817 2022.09.13 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7412814 2022.09.13 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7412815 2022.09.13 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7412812 2022.09.13 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7412811 2022.09.13 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7412813 2022.09.13 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 7411919 2022.09.11 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 7411915 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 7411918 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7411916 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 7411911 2022.09.11 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7411912 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7411914 2022.09.11 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 7411910 2022.09.11 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 7411913 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7411908 2022.09.11 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 7411909 2022.09.11 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 7411920 2022.09.11 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7411906 2022.09.11 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 7411905 2022.09.11 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 7411904 2022.09.11 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 324 7411903 2022.09.10 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7411907 2022.09.10 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 7411901 2022.09.10 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 7398083 2022.09.09 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7399746 2022.09.09 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 7398082 2022.09.09 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7396527 2022.09.08 PL mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 7396526 2022.09.08 PL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7396525 2022.09.08 PL mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7399747 2022.09.08 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7387540 2022.09.04 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7365345 2022.08.29 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7365343 2022.08.29 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7365344 2022.08.29 LB mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7363763 2022.08.28 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 7363762 2022.08.28 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7361684 2022.08.27 LB mapa
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus 1 7354422 2022.08.26 LB mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7354425 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 7354423 2022.08.26 LB mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 7354419 2022.08.26 LB mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 7354424 2022.08.26 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7354421 2022.08.26 LB mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 7354417 2022.08.26 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 7354418 2022.08.26 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 7354420 2022.08.26 LB mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7354416 2022.08.26 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2000 7353126 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7353129 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 7353128 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7353130 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7353125 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7353127 2022.08.25 LB mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 7353124 2022.08.25 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 350 7353123 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 7352315 2022.08.25 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 150 7352310 2022.08.25 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 350 7352311 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7352314 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7352307 2022.08.25 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7352312 2022.08.25 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 7352313 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7352309 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7352308 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7351964 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7351962 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7351963 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7351943 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7351944 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7351942 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 7351940 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 7351941 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7351924 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 7351923 2022.08.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 7 7351872 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7351873 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7351871 2022.08.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7351863 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7351865 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 7351860 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7351861 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7351864 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7351859 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7351858 2022.08.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7351862 2022.08.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7351857 2022.08.25 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 7351833 2022.08.25 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 7351834 2022.08.25 LB mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 7351832 2022.08.25 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7351835 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7351829 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7351831 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7351828 2022.08.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7351830 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7351826 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7351827 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7351824 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7351823 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7351825 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7351684 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7351685 2022.08.25 LB mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7351683 2022.08.25 LB mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 7351682 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7351582 2022.08.25 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 120 7351581 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7351578 2022.08.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 10 7351579 2022.08.25 LB mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7351368 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7351370 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 7351367 2022.08.25 LB mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7351369 2022.08.25 LB mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 7351376 2022.08.25 LB mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 7351377 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7351375 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7351374 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7351366 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7351365 2022.08.25 LB mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7351364 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7351363 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7351361 2022.08.25 LB mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7351362 2022.08.25 LB mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7351360 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7351359 2022.08.25 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7351358 2022.08.25 LB mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7348733 2022.08.24 LB mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7348732 2022.08.24 LB mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7348731 2022.08.22 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7348730 2022.08.22 WM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7348729 2022.08.22 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 5 7348728 2022.08.22 WM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7348727 2022.08.22 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7340728 2022.08.21 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 7340726 2022.08.21 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7340727 2022.08.21 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 7340725 2022.08.21 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 7340724 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7340723 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7340729 2022.08.21 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 16 7340720 2022.08.21 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 44 7340722 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7340718 2022.08.21 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7340721 2022.08.21 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7340719 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7340717 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 160 7340708 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 7340709 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7340703 2022.08.21 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7340702 2022.08.21 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 7340701 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7340697 2022.08.21 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 7340694 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 7340693 2022.08.21 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7340698 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 7340731 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 7340690 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 7340691 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7340689 2022.08.21 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7340692 2022.08.21 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7340687 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 7340688 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 9 7340715 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7340716 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7340714 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7340713 2022.08.21 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 7340712 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7340730 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7340710 2022.08.21 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7340707 2022.08.21 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7340711 2022.08.21 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7340704 2022.08.21 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7340706 2022.08.21 WM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7340700 2022.08.21 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 7340705 2022.08.20 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 7340699 2022.08.20 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7340696 2022.08.20 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7340695 2022.08.20 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7327065 2022.08.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7327064 2022.08.15 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7327062 2022.08.15 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 7327063 2022.08.15 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 7327061 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7327059 2022.08.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 7327060 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7327056 2022.08.15 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7327058 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7327055 2022.08.15 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7327054 2022.08.15 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 7327057 2022.08.15 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7327050 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7327053 2022.08.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 10 7327051 2022.08.15 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7327052 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 7327049 2022.08.15 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 7327047 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7327048 2022.08.15 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7327046 2022.08.15 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 7327044 2022.08.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 7327045 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 4 7327043 2022.08.15 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7327042 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7327041 2022.08.13 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 7327040 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7327038 2022.08.13 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7327039 2022.08.13 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7307038 2022.08.10 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 7307037 2022.08.10 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 7307036 2022.08.10 WM mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 7307034 2022.08.10 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 7307032 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7307035 2022.08.10 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 7307033 2022.08.10 WM mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7307039 2022.08.10 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7307031 2022.08.10 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7307030 2022.07.29 ŚL mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7307029 2022.07.28 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7261656 2022.07.25 WM mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 7261655 2022.07.25 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 450 7258944 2022.07.24 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 7258942 2022.07.24 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 7258943 2022.07.24 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7258940 2022.07.24 WM mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7258945 2022.07.24 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7258941 2022.07.24 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7258939 2022.07.24 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7254571 2022.07.23 WM mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7251898 2022.07.23 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7243879 2022.07.19 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7238546 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7238545 2022.07.17 WM mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 7238544 2022.07.17 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7351336 2022.07.16 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7351337 2022.07.13 PM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 25 7205691 2022.07.03 WM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7205690 2022.07.03 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 7205689 2022.07.03 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 7205688 2022.07.03 WM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7205687 2022.07.02 WM mapa
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 7205686 2022.07.02 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 7174132 2022.06.29 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 7201457 2022.06.28 WM mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 7170578 2022.06.28 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7201455 2022.06.27 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7170577 2022.06.26 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7161470 2022.06.26 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7161469 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 25 7161468 2022.06.26 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7161467 2022.06.26 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 7157196 2022.06.25 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7165384 2022.06.21 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 7165383 2022.06.21 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165382 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165381 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165380 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165379 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165378 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165377 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165376 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165374 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165375 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165373 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7165372 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165371 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165370 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165415 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165413 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7165411 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165408 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165407 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165405 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165404 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7165399 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7165400 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165397 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7165395 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165394 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165391 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7165389 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7165390 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165385 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165412 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165414 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7165410 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165409 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7165416 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165406 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7165403 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165401 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7165402 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165398 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7165396 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7165393 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165392 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165386 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7165387 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7165388 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7165366 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165365 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7165364 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7165368 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7165369 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165363 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165362 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165367 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165360 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165361 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165359 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165358 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165357 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7165356 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7165355 2022.06.19 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7165354 2022.06.19 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7128648 2022.06.17 PM mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 7128647 2022.06.17 PM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 7128651 2022.06.16 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7128650 2022.06.16 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7128649 2022.06.16 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7128646 2022.06.16 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7128645 2022.06.16 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7128644 2022.06.16 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7128643 2022.06.16 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 7120231 2022.06.16 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 7120232 2022.06.16 WM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 7132867 2022.06.14 PM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 7132868 2022.06.14 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7111810 2022.06.12 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7111809 2022.06.12 WM mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 7103335 2022.06.12 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 7103336 2022.06.12 WM mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 7103334 2022.06.12 WM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7103333 2022.06.12 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 7103330 2022.06.12 WM mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 7103332 2022.06.12 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7103331 2022.06.11 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 7096495 2022.06.07 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7096492 2022.06.07 PM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 7096494 2022.06.07 MB mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 7096493 2022.06.07 PM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 7096491 2022.06.07 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7096490 2022.06.07 PM mapa
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 7096489 2022.06.07 PM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 7078692 2022.06.06 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7062765 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 7062764 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061623 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061624 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061621 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7061622 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061619 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061620 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061617 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061618 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061616 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7061654 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061652 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7061648 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061646 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7061655 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061656 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061645 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 7061651 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061650 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061643 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061647 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061644 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061638 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7061640 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7061634 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7061657 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061642 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061641 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061639 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061637 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061653 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061636 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7061635 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061633 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061632 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061630 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7061628 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061627 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061631 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7061626 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7061625 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 7061660 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061600 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061601 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061595 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7062177 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7061594 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7061593 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061603 2022.06.04 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7061592 2022.06.04 WM mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7061590 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061598 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061591 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7061596 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061589 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061587 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061588 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7061597 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7061614 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061613 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7061612 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7061615 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061649 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 7061609 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061629 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7061610 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061607 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061611 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061608 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7061604 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061606 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061605 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061602 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 7061599 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 7061585 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7061583 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061586 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061582 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7061584 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061581 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061580 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7061578 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061577 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061579 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7061575 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7061576 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7061574 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7061573 2022.06.04 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7048852 2022.05.31 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021494 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021491 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021493 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021492 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7021490 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021489 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7021495 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7021488 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7021486 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7021487 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021483 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021485 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021484 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021482 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7021477 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7021476 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021475 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 7021473 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021480 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021472 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021471 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021470 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021469 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021468 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021467 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7021465 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7021464 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021466 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021463 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021462 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021460 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 7021459 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021461 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021458 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021457 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 7021474 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 7021454 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 7021455 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 7021456 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 7021478 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 7021451 2022.05.26 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 7021450 2022.05.25 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021453 2022.05.25 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 7021452 2022.05.25 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 7021448 2022.05.25 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 7021449 2022.05.25 WM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 7016310 2022.05.25 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7016311 2022.05.24 WM mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 7010515 2022.05.23 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6992971 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6992969 2022.05.21 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 6992970 2022.05.21 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 7061572 2022.05.18 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6991614 2022.05.16 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6991613 2022.05.16 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6961407 2022.05.15 WM mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6961421 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6961423 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6961419 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 6961422 2022.05.15 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6961420 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6961418 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6961417 2022.05.15 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6961415 2022.05.15 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6961414 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6961416 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6961413 2022.05.15 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6961412 2022.05.15 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6961411 2022.05.15 WM mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 4 6961410 2022.05.15 WM mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 6961409 2022.05.15 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 6961408 2022.05.15 WM mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 7061571 2022.05.15 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6944769 2022.05.14 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6944768 2022.05.14 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6944770 2022.05.14 ŁD mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6944767 2022.05.14 ŁD mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6937274 2022.05.14 ŁD mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6937275 2022.05.14 ŁD mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 6937276 2022.05.14 ŁD mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6937273 2022.05.14 ŁD mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6937272 2022.05.14 ŁD mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6944765 2022.05.14 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6931053 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 6931054 2022.05.13 WM mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6918836 2022.05.11 WM mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 6918835 2022.05.11 WM mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 6918834 2022.05.11 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6918837 2022.05.11 WM mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6912610 2022.05.09 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6912609 2022.05.09 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6904446 2022.05.09 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6904445 2022.05.09 WM mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6893806 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 6893805 2022.05.08 WM mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 6887132 2022.05.07 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6887133 2022.05.07 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6887131 2022.05.07 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6887130 2022.05.07 WM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6881607 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6881604 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6881606 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 6881605 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6881603 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 15 6881602 2022.05.06 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 6881601 2022.05.06 WM mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 6881599 2022.05.06 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6881597 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6881598 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6881596 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 6881595 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 6881594 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 6881593 2022.05.06 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 6881592 2022.05.06 WM mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 6881591 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6881608 2022.05.06 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6874379 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6874380 2022.05.05 WM mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 6865297 2022.05.04 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6860262 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6860266 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6860260 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6860261 2022.05.03 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 5 6860263 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6860259 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 6860264 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6860258 2022.05.03 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 62 6860265 2022.05.03 WM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6860256 2022.05.03 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6860257 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6860255 2022.05.03 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6852498 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6848028 2022.05.02 WM mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6848026 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 6848024 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6848025 2022.05.02 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6848027 2022.05.02 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6848023 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6848022 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6848019 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6848021 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 6848020 2022.05.02 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 15 6848018 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6848013 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 6848016 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 6848014 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6848015 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 6848010 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6848012 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 6848009 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6848011 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6848007 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6848008 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 6848005 2022.05.02 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6848006 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6848002 2022.05.02 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 35 6848004 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 6848003 2022.05.02 WM mapa
dość pospolity cierniówka, Curruca communis 1 6848001 2022.05.02 WM mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6828512 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 6828513 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6828511 2022.04.30 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 35 6828514 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 6828510 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6828521 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6828507 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6828506 2022.04.30 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 6828509 2022.04.30 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 6828508 2022.04.30 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6828504 2022.04.30 WM mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 6828500 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6944766 2022.04.30 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6828501 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 6828503 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6828502 2022.04.29 WM mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 58 6828498 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 6828499 2022.04.29 WM mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 25 6828497 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6828520 2022.04.29 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 6828505 2022.04.29 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 6820121 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6820120 2022.04.29 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6820118 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6820119 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 6820116 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6820117 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6944764 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6944762 2022.04.29 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6944763 2022.04.29 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6801390 2022.04.27 WM mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 6801388 2022.04.27 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 11 6801389 2022.04.26 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6801387 2022.04.25 WM mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6791956 2022.04.24 WM mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 6819348 2022.04.24 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6819350 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 6819347 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 6819345 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 6819344 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6819342 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6819341 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 6819346 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6819349 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6819343 2022.04.23 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6819340 2022.04.23 WM mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6819337 2022.04.23 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6819339 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6819338 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 6819336 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6819335 2022.04.23 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6771752 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6771751 2022.04.23 WM mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 6771749 2022.04.23 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6771750 2022.04.23 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6762442 2022.04.21 WM mapa
dość pospolity piegża, Curruca curruca 1 6755483 2022.04.20 WM mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 6755484 2022.04.20 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6770788 2022.04.20 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6770787 2022.04.20 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 6770785 2022.04.20 WM mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6753789 2022.04.19 WM mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6753790 2022.04.18 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6753788 2022.04.18 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6753791 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6740641 2022.04.18 WM mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6740642 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 6740640 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6740643 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 50 6740638 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 6740639 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6740636 2022.04.18 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6740637 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 6740634 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 6740635 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6740632 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6740633 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6740631 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6740630 2022.04.18 WM mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6740629 2022.04.18 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6754268 2022.04.18 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 300 6754265 2022.04.18 WM mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 6740628 2022.04.17 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 6731728 2022.04.16 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6731727 2022.04.16 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6731726 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 6731725 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 6731723 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 6731724 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 6731722 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 6731721 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 35 6731720 2022.04.16 WM mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 6754262 2022.04.16 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6754267 2022.04.16 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6754264 2022.04.16 WM mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6754266 2022.04.16 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 6731718 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6754263 2022.04.16 WM mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6723933 2022.04.15 WM mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6723931 2022.04.15 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6723932 2022.04.15 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6723930 2022.04.15 WM mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 6723929 2022.04.15 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 11 6723928 2022.04.15 WM mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6723927 2022.04.15 WM mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6717386 2022.04.14 WM mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6704820 2022.04.12 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6704821 2022.04.11 WM mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6704819 2022.04.11 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6704822 2022.04.11 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6704818 2022.04.11 WM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 6678448 2022.04.09 WM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6678447 2022.04.09 WM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6678451 2022.04.09 WM mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6678446 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6678443 2022.04.09 WM mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6678444 2022.04.09 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6678460 2022.04.09 WM mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6678464 2022.04.09 WM mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6678461 2022.04.09 WM mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6678458 2022.04.09 WM mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6678462 2022.04.09 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 6678454 2022.04.09 WM mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6678459 2022.04.09 WM mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6678463 2022.04.09 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6678455 2022.04.09 WM mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6678457 2022.04.09 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6678453 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6678452 2022.04.09 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6678456 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6678449 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 6678445 2022.04.09 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6678450 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6678439 2022.04.09 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6678440 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6678435 2022.04.09 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6678441 2022.04.09 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 6678438 2022.04.09 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6678437 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6678436 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 6678430 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 6678442 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 6678427 2022.04.09 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 6678432 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6678428 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 6678433 2022.04.09 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6678434 2022.04.09 WM mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6678431 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6678429 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 6678421 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 35 6678423 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6678422 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 6678420 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 6678418 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6678419 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6678417 2022.04.09 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6678424 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6678425 2022.04.09 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 6678426 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 6678413 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6678415 2022.04.09 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6678412 2022.04.09 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6678416 2022.04.09 WM mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 6678411 2022.04.09 WM mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6678414 2022.04.09 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6675838 2022.04.08 WM mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6674670 2022.04.08 WM mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6658141 2022.04.04 WM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6699240 2022.04.03 PM mapa
rzadki alka, Alca torda 1 6658139 2022.04.03 PM mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6658138 2022.04.03 PM mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6658137 2022.04.03 PM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6658140 2022.04.03 WM mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6618928 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6618925 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6621119 2022.03.27 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6618927 2022.03.27 WM mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 6618923 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6618921 2022.03.27 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6618924 2022.03.27 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 6618918 2022.03.27 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 6618922 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6618920 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 180 6618919 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 6618926 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 6618917 2022.03.27 WM mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6618916 2022.03.27 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6621118 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6618915 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6618913 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 6618912 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6618910 2022.03.27 WM mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6618911 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 250 6618914 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6618906 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6618907 2022.03.27 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 18 6618909 2022.03.27 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6618908 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6618903 2022.03.27 WM mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6618905 2022.03.27 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 6618904 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6618902 2022.03.27 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 6618900 2022.03.27 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6618901 2022.03.26 WM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 6618899 2022.03.26 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6609598 2022.03.26 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6609599 2022.03.26 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6609597 2022.03.26 WM mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6609596 2022.03.26 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6621116 2022.03.24 WM mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6621117 2022.03.24 WM mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 6598547 2022.03.23 PM mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6599281 2022.03.22 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6599282 2022.03.22 ŁD mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 6599277 2022.03.22 ŁD mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6599279 2022.03.22 ŚK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6599283 2022.03.22 ŚK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6599280 2022.03.22 ŚK mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6598545 2022.03.22 PK mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6598546 2022.03.22 PK mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6598544 2022.03.22 PK mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 6599275 2022.03.22 PK mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6599278 2022.03.22 PK mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 6599276 2022.03.22 PK mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6583310 2022.03.20 WM mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 6579584 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6579582 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 6579581 2022.03.20 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6579580 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6579579 2022.03.20 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6579583 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 800 6579578 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1500 6579585 2022.03.20 WM mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6579577 2022.03.20 WM mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6579576 2022.03.20 WM mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6578848 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 6578847 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6578846 2022.03.19 WM mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6578845 2022.03.19 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6554316 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 6554314 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6554313 2022.03.13 WM mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 6554317 2022.03.13 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 6554315 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2000 6554312 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 6554305 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6590956 2022.03.13 WM mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6554308 2022.03.13 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 6554310 2022.03.13 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 6554309 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 15 6554306 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 6554303 2022.03.13 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6554307 2022.03.13 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6554302 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 6554304 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 6554301 2022.03.13 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6554311 2022.03.13 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 6554296 2022.03.13 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 65 6554299 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 150 6554300 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 180 6554298 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 55 6554297 2022.03.13 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 6545098 2022.03.10 WM mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6545097 2022.03.10 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 300 6545096 2022.03.10 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 6545095 2022.03.10 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6545094 2022.03.10 WM mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6531213 2022.03.08 PM mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6531212 2022.03.05 WM mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 6516358 2022.03.03 WM mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6506469 2022.03.01 WM mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6506468 2022.03.01 PM mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6506467 2022.03.01 PM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6505044 2022.02.27 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6505040 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 6505041 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 6505042 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6505043 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6505039 2022.02.27 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 6499552 2022.02.27 WM mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 280 6499550 2022.02.27 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 650 6499551 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 6499549 2022.02.27 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6470381 2022.02.19 WM mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6470382 2022.02.17 PM mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6459670 2022.02.14 WM mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6455438 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6455435 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 6455433 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6455436 2022.02.13 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6455434 2022.02.13 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6455437 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6455430 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 6455432 2022.02.13 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6455429 2022.02.13 WM mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6455431 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 6455428 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 6455427 2022.02.13 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 6455426 2022.02.13 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6505038 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6505037 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 6455422 2022.02.13 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 6455421 2022.02.13 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6455425 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 6455424 2022.02.13 WM mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6455420 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 75 6455423 2022.02.13 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6455413 2022.02.13 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 6455418 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 120 6455414 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6455415 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 6455417 2022.02.13 WM mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 6455412 2022.02.13 WM mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6455416 2022.02.13 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 6455411 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6455409 2022.02.13 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 6455410 2022.02.13 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6448394 2022.02.12 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 6448388 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 6448389 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 6448390 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6448391 2022.02.12 WM mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6448395 2022.02.12 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6448393 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 6448392 2022.02.12 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 6448386 2022.02.12 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 6448387 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 6448396 2022.02.12 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6448381 2022.02.12 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 6448382 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 140 6448379 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 25 6448376 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 6448378 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 6448380 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6448377 2022.02.12 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 6448384 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 6448374 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 6448375 2022.02.12 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 6448383 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 6448373 2022.02.12 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6448385 2022.02.12 WM mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 6443828 2022.02.11 WM mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 6443826 2022.02.11 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6443827 2022.02.11 WM mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6443825 2022.02.11 WM mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 75 6439877 2022.02.10 PM mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 6439876 2022.02.10 PM mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6439874 2022.02.10 PM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 150 6439873 2022.02.10 PM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 6439875 2022.02.09 WM mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6444292 2022.02.07 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6436165 2022.02.06 WM mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 600 6436166 2022.02.06 WM mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1500 6436167 2022.02.06 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 6398875 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6398876 2022.01.23 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6398878 2022.01.23 WM mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 350 6398874 2022.01.23 WM mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6398873 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6398877 2022.01.23 WM mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 6398870 2022.01.23 WM mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6398872 2022.01.23 WM mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 6398871 2022.01.23 WM mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6398869 2022.01.23 WM mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 6398868 2022.01.23 WM mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6398865 2022.01.23 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 6398866 2022.01.23 WM mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 45 6398867 2022.01.23 WM mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6398882 2022.01.23 WM