Pełna lista obserwacji drużyny

KJN_Olsztyn : Krzysztof Jankowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 36 6375546 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6375548 2022.01.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6375547 2022.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6375521 2022.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6375519 2022.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6375517 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 6375520 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 50 6375545 2022.01.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6375543 2022.01.16 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 6375544 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 217 6375516 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6375542 2022.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 30 6375541 2022.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 123 6375518 2022.01.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 21 6375537 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 6375538 2022.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6375535 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6375534 2022.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6375536 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 62 6375532 2022.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 33 6375533 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 6375531 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1186 6375530 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 19 6375529 2022.01.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 6375528 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6375526 2022.01.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6375527 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6375525 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6375524 2022.01.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6375523 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 6375522 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6375515 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6375514 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6375512 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 48 6375513 2022.01.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 6375511 2022.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2324 6375510 2022.01.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6375509 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6375508 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6375506 2022.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6375507 2022.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6375505 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 6375539 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6375503 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6375504 2022.01.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6375502 2022.01.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 25 6364968 2022.01.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6364969 2022.01.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 100 6364965 2022.01.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 6364966 2022.01.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6364967 2022.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 6352270 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 150 6352269 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 6352268 2022.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6352267 2022.01.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 30 6352266 2022.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6351326 2022.01.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6351325 2022.01.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6351323 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6351321 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 6351319 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6351320 2022.01.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6351324 2022.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 6351322 2022.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 6351314 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6351327 2022.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6351316 2022.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6351318 2022.01.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6351317 2022.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 6351315 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 450 6351313 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 6351310 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 6351309 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 58 6351311 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 800 6341485 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 450 6357102 2022.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 6341486 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6341484 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6341483 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 6341482 2022.01.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6341502 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6341501 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6341498 2022.01.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6357103 2022.01.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6341499 2022.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6341500 2022.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6341494 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 6341497 2022.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6341496 2022.01.07 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 6341495 2022.01.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6341490 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6341491 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1150 6341492 2022.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6341493 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6341489 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6341488 2022.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6341487 2022.01.07 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6341475 2022.01.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 6341479 2022.01.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6341478 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1350 6357104 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6357101 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6341474 2022.01.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6357099 2022.01.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6341480 2022.01.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6341476 2022.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6341477 2022.01.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6341473 2022.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6341472 2022.01.07 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 50 6341471 2022.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 200 6341470 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 500 6341469 2022.01.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6357100 2022.01.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6357105 2022.01.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6336830 2022.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 55 6336831 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 6336828 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6336826 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 6336825 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6336829 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6336821 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6336823 2022.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 55 6336822 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 6336827 2022.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 6336818 2022.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6336817 2022.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6336820 2022.01.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6336819 2022.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6336824 2022.01.05 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6357098 2022.01.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 6327980 2022.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 6327978 2022.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6327979 2022.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 45 6320115 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 6320116 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6320113 2022.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 6320114 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6320111 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6320110 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 6320112 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 6320109 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 6320106 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6325990 2022.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6325989 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6325988 2022.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 6325987 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6325986 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6325985 2022.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 80 6325982 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6325984 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6325983 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6325980 2022.01.02 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6325977 2022.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6325981 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6320108 2022.01.02 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 6320107 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6320105 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6320102 2022.01.02 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6320101 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6320099 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6320104 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6320103 2022.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6320100 2022.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 6320097 2022.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 850 6320096 2022.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 6320095 2022.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 6320092 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 6320091 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6320098 2022.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 6320090 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6320089 2022.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6320094 2022.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6320093 2022.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6325978 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6325976 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 6325979 2022.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6325975 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6325974 2022.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6317531 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6317530 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6317532 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6317533 2022.01.01 mapa