Pełna lista obserwacji drużyny

P.Strong : Marcin Łaguna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6390134 2022.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6392064 2022.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6392063 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 6392062 2022.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 43 6392061 2022.01.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6392060 2022.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6392059 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6390139 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6392079 2022.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6390137 2022.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6390135 2022.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6392065 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 154 6392066 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 6392067 2022.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 6390138 2022.01.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6392078 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 107 6392077 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 62 6392076 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 6392075 2022.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6392074 2022.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 6392073 2022.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 16 6392072 2022.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 6392071 2022.01.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6392070 2022.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6392069 2022.01.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6392068 2022.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6390131 2022.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6387124 2022.01.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6387123 2022.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6387126 2022.01.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6387120 2022.01.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6387121 2022.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6387125 2022.01.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6387122 2022.01.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6387118 2022.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6387119 2022.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6387116 2022.01.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6387117 2022.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6387114 2022.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6387112 2022.01.21 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6387115 2022.01.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6387113 2022.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 98 6390132 2022.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6390136 2022.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6390133 2022.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6385692 2022.01.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6385691 2022.01.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 6385690 2022.01.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6385689 2022.01.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6385688 2022.01.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6385687 2022.01.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6385686 2022.01.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6385693 2022.01.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6386352 2022.01.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6386351 2022.01.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6386350 2022.01.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6386349 2022.01.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6386348 2022.01.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6384574 2022.01.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6384575 2022.01.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6384572 2022.01.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6384573 2022.01.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6384571 2022.01.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6384570 2022.01.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6384567 2022.01.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6384566 2022.01.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6384565 2022.01.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 6384564 2022.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6384569 2022.01.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6384563 2022.01.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6384568 2022.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6384561 2022.01.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6384559 2022.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 42 6384562 2022.01.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6384560 2022.01.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6384558 2022.01.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6384556 2022.01.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6384557 2022.01.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6384555 2022.01.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 17 6384554 2022.01.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6382739 2022.01.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6382735 2022.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6382741 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6382740 2022.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6382736 2022.01.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6382737 2022.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6382738 2022.01.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6382743 2022.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6382742 2022.01.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6378959 2022.01.17 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6378958 2022.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6378957 2022.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6379936 2022.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6379937 2022.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 9 6379938 2022.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6379939 2022.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6379941 2022.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6379943 2022.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6379940 2022.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6373698 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6373696 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 180 6373695 2022.01.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6373697 2022.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6373693 2022.01.16 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6373691 2022.01.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6373694 2022.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6373692 2022.01.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6373688 2022.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6373690 2022.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6373689 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6366584 2022.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6366585 2022.01.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6366583 2022.01.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6366582 2022.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 6366581 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6366580 2022.01.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6366578 2022.01.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6366579 2022.01.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6366575 2022.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 6366577 2022.01.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 6366576 2022.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6366574 2022.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6366573 2022.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6366570 2022.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6366571 2022.01.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6366572 2022.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6364756 2022.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6364442 2022.01.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 6364443 2022.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6364441 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6364440 2022.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6364439 2022.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6365176 2022.01.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6365177 2022.01.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6365179 2022.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6365178 2022.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6363257 2022.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6363258 2022.01.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6363259 2022.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6363260 2022.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6363261 2022.01.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 6363262 2022.01.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6363263 2022.01.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6359913 2022.01.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6359914 2022.01.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6359915 2022.01.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6359884 2022.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6359886 2022.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6359885 2022.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6359902 2022.01.12 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6359898 2022.01.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6359900 2022.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6359897 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6359895 2022.01.12 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6359901 2022.01.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6359894 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359893 2022.01.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6359896 2022.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6359892 2022.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6359891 2022.01.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6359890 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 6359899 2022.01.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6359889 2022.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6359888 2022.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 6359887 2022.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 6359241 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 224 6359240 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 131 6359239 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6359238 2022.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 6359237 2022.01.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6359236 2022.01.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6359242 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6359243 2022.01.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 6359244 2022.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6359250 2022.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6359249 2022.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6359248 2022.01.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 6359247 2022.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 43 6359246 2022.01.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 22 6359245 2022.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 21 6355716 2022.01.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6355715 2022.01.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6355714 2022.01.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6355713 2022.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6355712 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6355711 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6355709 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 6355710 2022.01.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6355708 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6355707 2022.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6355706 2022.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6355410 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6355409 2022.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6355399 2022.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 6355398 2022.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6355397 2022.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6355396 2022.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6355393 2022.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6355395 2022.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6355394 2022.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 17 6355392 2022.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6355129 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 58 6355128 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 6355127 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 34 6355126 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 6355125 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 29 6355124 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 43 6355123 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 38 6355122 2022.01.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 36 6355130 2022.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6355131 2022.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6355139 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 6355138 2022.01.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6355137 2022.01.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6355136 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 6355135 2022.01.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6355134 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6355133 2022.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 6355132 2022.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6348169 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6348168 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6348167 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6348166 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6348165 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6348164 2022.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6348163 2022.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6348170 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6348171 2022.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 6348172 2022.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6348173 2022.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6348176 2022.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6348178 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6348179 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6348180 2022.01.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6348181 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 6348162 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6348161 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6348160 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6348144 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6348145 2022.01.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6348146 2022.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6348147 2022.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6348148 2022.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 6348149 2022.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 6348150 2022.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6348151 2022.01.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6348152 2022.01.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 6348153 2022.01.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6348154 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6348155 2022.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6348156 2022.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 6348157 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6348158 2022.01.08 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6348143 2022.01.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6348182 2022.01.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6348193 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6348194 2022.01.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 6348195 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6348196 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6348198 2022.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6348199 2022.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6348236 2022.01.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6348174 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 6348192 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6348191 2022.01.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 6348190 2022.01.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 70 6348184 2022.01.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6348185 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 6348186 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6348187 2022.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6348188 2022.01.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6348189 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6348183 2022.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6338551 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 105 6348215 2022.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6348216 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 6348217 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 6348218 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6348219 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 6348220 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 6348214 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 72 6348213 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6348212 2022.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6348209 2022.01.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6348204 2022.01.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6348205 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 6348206 2022.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6348207 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 6348208 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 6348210 2022.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 6348211 2022.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 6333399 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6333398 2022.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6337960 2022.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 6337955 2022.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6337956 2022.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6337957 2022.01.06 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 6337958 2022.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6337959 2022.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6337961 2022.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6331190 2022.01.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6333071 2022.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6333072 2022.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6333073 2022.01.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6333074 2022.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6333075 2022.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6333076 2022.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6333077 2022.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6333078 2022.01.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6328846 2022.01.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6328845 2022.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6328842 2022.01.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 6328843 2022.01.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6328844 2022.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6328840 2022.01.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6328513 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus 1 6330591 2022.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6330598 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6330597 2022.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6330596 2022.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6330595 2022.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6330594 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 6330593 2022.01.04 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6330592 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6327368 2022.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6327365 2022.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6327364 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6327366 2022.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6327363 2022.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6327332 2022.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6327335 2022.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6327334 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6327333 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6327336 2022.01.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6324260 2022.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6318548 2022.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6318547 2022.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6318543 2022.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 46 6318545 2022.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6318546 2022.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6318542 2022.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6318544 2022.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6318513 2022.01.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 6318512 2022.01.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6324261 2022.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6324291 2022.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 6324290 2022.01.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 6324262 2022.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6324259 2022.01.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6324288 2022.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6324289 2022.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 6315725 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6315724 2022.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6315723 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6315722 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6315721 2022.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6315718 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6315720 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6315719 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6315726 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6315727 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6315735 2022.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6315734 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6315732 2022.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6315731 2022.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6315730 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6315729 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6315728 2022.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 6315733 2022.01.01 mapa