Pełna lista obserwacji drużyny

Tańczący z Wilgami : Arkadiusz Stelmach


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 6374627 2022.01.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6372958 2022.01.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 6372957 2022.01.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 6372956 2022.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6372389 2022.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 6372390 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 6372391 2022.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 6372388 2022.01.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6372386 2022.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 6372387 2022.01.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 6372392 2022.01.16 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6371996 2022.01.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6378663 2022.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6356701 2022.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 6347225 2022.01.08 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6347226 2022.01.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6347227 2022.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6347228 2022.01.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6347229 2022.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 6347223 2022.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6347224 2022.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6335248 2022.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 6334585 2022.01.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6334587 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 15 6334586 2022.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6334584 2022.01.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 6334052 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6336678 2022.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6337511 2022.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 6336679 2022.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6336680 2022.01.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6335450 2022.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6330124 2022.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6330123 2022.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6330122 2022.01.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 6330120 2022.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 6330121 2022.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6362175 2022.01.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6331149 2022.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 6326298 2022.01.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6326297 2022.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6326104 2022.01.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6326103 2022.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6326102 2022.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6326101 2022.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6326100 2022.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6318986 2022.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 6318987 2022.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6318984 2022.01.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6318985 2022.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6318983 2022.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 6318727 2022.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 6318725 2022.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 6318724 2022.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6315585 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 6315584 2022.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6315547 2022.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6314374 2022.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6314232 2022.01.01 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6314131 2022.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 6314045 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6314016 2022.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6314018 2022.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6314015 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6314013 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6314017 2022.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6314014 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6313981 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 6313979 2022.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 6313980 2022.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 6313936 2022.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6313903 2022.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6313892 2022.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6313870 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 6313869 2022.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6313820 2022.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6313818 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6313819 2022.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6313775 2022.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6313773 2022.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 6313774 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6313771 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6313772 2022.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6313770 2022.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6313769 2022.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 6313731 2022.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6313730 2022.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6313728 2022.01.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6313729 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6318726 2022.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6316244 2022.01.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6317392 2022.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 6314316 2022.01.01 mapa