Pełna lista obserwacji drużyny

Psubraty #1 : Przemyslaw Gumulka


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6348948 2022.01.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6348947 2022.01.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6348946 2022.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6315553 2022.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6313806 2022.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 6313805 2022.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6313802 2022.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6313803 2022.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6313801 2022.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6313799 2022.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6313804 2022.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6313800 2022.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 6313797 2022.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6313796 2022.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6313798 2022.01.01 mapa