Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Tomasz Świątek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5102755 2021.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5102754 2021.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5102753 2021.01.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5102752 2021.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5102751 2021.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5102750 2021.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5102749 2021.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5102748 2021.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5102746 2021.01.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5102745 2021.01.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5102747 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5102744 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5102743 2021.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5102742 2021.01.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5102741 2021.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5102739 2021.01.19 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5102738 2021.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5102737 2021.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 5102740 2021.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5048959 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5048958 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5048960 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5048956 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5048957 2021.01.04 mapa