Pełna lista obserwacji drużyny

Podkarpacka Grupa OTOP : Tomasz Świątek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6137576 2021.10.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6137594 2021.10.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 6137592 2021.10.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6137593 2021.10.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 6137591 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 6137590 2021.10.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6137589 2021.10.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6137588 2021.10.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6137587 2021.10.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6137586 2021.10.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6137584 2021.10.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 6137585 2021.10.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6137583 2021.10.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6137582 2021.10.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6137581 2021.10.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 6137579 2021.10.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6137580 2021.10.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 6137575 2021.10.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6137574 2021.10.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 8 6137578 2021.10.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6137577 2021.10.15 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6137573 2021.10.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6137571 2021.10.15 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6137572 2021.10.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6137569 2021.10.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6137570 2021.10.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6137567 2021.10.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 6137568 2021.10.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6137566 2021.10.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6137564 2021.10.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6137563 2021.10.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6137565 2021.10.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6137562 2021.10.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6135527 2021.09.10 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6135525 2021.09.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6135523 2021.09.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6135520 2021.09.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6135526 2021.09.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6135521 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6135522 2021.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6135524 2021.09.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6031809 2021.09.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6031810 2021.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6031812 2021.09.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6031807 2021.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 6031811 2021.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6031806 2021.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6031808 2021.09.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6021417 2021.09.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6021415 2021.09.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6021414 2021.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6021413 2021.09.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 6021410 2021.09.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6021416 2021.09.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 6021412 2021.09.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6021411 2021.09.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5955013 2021.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5955010 2021.08.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5955011 2021.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5955012 2021.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5955009 2021.08.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5953535 2021.08.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5953534 2021.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5949596 2021.08.06 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5946347 2021.08.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5946346 2021.08.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5946092 2021.08.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 5946091 2021.08.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 4 5946090 2021.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 5946089 2021.08.04 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 3 5946087 2021.08.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5946086 2021.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5946085 2021.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5946088 2021.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5946084 2021.08.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5944686 2021.08.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5944685 2021.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5944684 2021.08.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5944682 2021.08.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5944683 2021.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5944679 2021.08.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5944681 2021.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5944680 2021.08.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5944678 2021.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5944677 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 5944676 2021.08.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5925489 2021.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 15 5925503 2021.07.26 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5925505 2021.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5925504 2021.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5925502 2021.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5925501 2021.07.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5925497 2021.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5925499 2021.07.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5925500 2021.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5925498 2021.07.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5925495 2021.07.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5925496 2021.07.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 8 5925494 2021.07.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5925493 2021.07.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5925491 2021.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5925490 2021.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5925492 2021.07.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5925483 2021.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5925482 2021.07.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 5925485 2021.07.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5925488 2021.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5925486 2021.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5925487 2021.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5925481 2021.07.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5925480 2021.07.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5925484 2021.07.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5925478 2021.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5925477 2021.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5925479 2021.07.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5925476 2021.07.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5925475 2021.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 10 5925473 2021.07.26 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 5925474 2021.07.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5832454 2021.06.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5745790 2021.06.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5745791 2021.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 18 5745789 2021.06.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5745788 2021.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 5745787 2021.06.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5745786 2021.06.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5707393 2021.05.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5707392 2021.05.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5629538 2021.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5629539 2021.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5629540 2021.05.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5629537 2021.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5629536 2021.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5629535 2021.05.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5629533 2021.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5629534 2021.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5629541 2021.05.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5629531 2021.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5629528 2021.05.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5629530 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5629529 2021.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5629527 2021.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5629526 2021.05.12 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 5629524 2021.05.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5629522 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5629525 2021.05.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5629521 2021.05.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5629520 2021.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5629519 2021.05.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5629518 2021.05.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5629517 2021.05.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5629523 2021.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5629516 2021.05.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5629515 2021.05.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5624006 2021.05.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5624005 2021.05.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5624004 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 4 5624003 2021.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5605256 2021.05.08 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5605307 2021.05.08 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 5605255 2021.05.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5605254 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5605305 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 5605249 2021.05.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5605247 2021.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5605246 2021.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5605259 2021.05.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5605284 2021.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5605278 2021.05.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5605279 2021.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5605275 2021.05.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5605271 2021.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5605272 2021.05.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5605321 2021.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5605318 2021.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5605303 2021.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5605262 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5605317 2021.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5605269 2021.05.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5605301 2021.05.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5605257 2021.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5605258 2021.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5605253 2021.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5605306 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5605308 2021.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5605251 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5605302 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5605311 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5605250 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5605242 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5605304 2021.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5605243 2021.05.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5605244 2021.05.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5605238 2021.05.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5605237 2021.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5605235 2021.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5605234 2021.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5605240 2021.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5605241 2021.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5605245 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5605239 2021.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5605236 2021.05.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5605233 2021.05.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 5605232 2021.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5605231 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5605230 2021.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5605228 2021.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5605229 2021.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5605227 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5605225 2021.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5605226 2021.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5605224 2021.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5605223 2021.05.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5605293 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5605300 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5605296 2021.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5605327 2021.05.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5605326 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5605289 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5605312 2021.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5605323 2021.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5605285 2021.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5605299 2021.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5605316 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5605273 2021.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5605267 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5605268 2021.05.08 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5605264 2021.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5605261 2021.05.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5605295 2021.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5605291 2021.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5605292 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5605288 2021.05.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 5605282 2021.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5605286 2021.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5605283 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5605280 2021.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5605324 2021.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5605276 2021.05.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5605274 2021.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5605314 2021.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5605315 2021.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5605266 2021.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5605290 2021.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5605313 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5605294 2021.05.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5605319 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5605298 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5605320 2021.05.08 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5605287 2021.05.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5605322 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5605281 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5605325 2021.05.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5605277 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5605297 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5605270 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5605310 2021.05.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5605265 2021.05.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5605309 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5605263 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5605260 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5605221 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5605222 2021.05.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5605220 2021.05.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5605219 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5605218 2021.05.08 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5605216 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5605217 2021.05.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5605214 2021.05.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5605215 2021.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5605213 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5605211 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5605212 2021.05.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5605210 2021.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5605209 2021.05.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5605208 2021.05.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5605207 2021.05.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5605205 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5605202 2021.05.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5605201 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5605203 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5605200 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5605204 2021.05.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5605198 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5605199 2021.05.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5605197 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5605196 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5605194 2021.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5605193 2021.05.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5605192 2021.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5605191 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5605195 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5605190 2021.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5579564 2021.05.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5577806 2021.05.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5577807 2021.05.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535314 2021.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5535312 2021.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5535315 2021.04.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5535313 2021.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5535316 2021.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5535311 2021.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5535309 2021.04.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5535310 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5535308 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5535307 2021.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5506429 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5478982 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5478985 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5478977 2021.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5478978 2021.04.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5478984 2021.04.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5478983 2021.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5478979 2021.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5478976 2021.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5478981 2021.04.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5478980 2021.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5478975 2021.04.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5478973 2021.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5478972 2021.04.20 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5478971 2021.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5478974 2021.04.20 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 5478970 2021.04.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5478727 2021.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5478726 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5478725 2021.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5478723 2021.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5478724 2021.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5478722 2021.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 5478721 2021.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5478720 2021.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5478717 2021.04.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5478718 2021.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5478719 2021.04.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5478715 2021.04.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5478716 2021.04.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5478713 2021.04.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5478712 2021.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5478714 2021.04.20 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5478710 2021.04.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 5478711 2021.04.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5473063 2021.04.19 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5473078 2021.04.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5473079 2021.04.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5473076 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5473077 2021.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5473073 2021.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5473075 2021.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5473071 2021.04.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5473074 2021.04.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5473072 2021.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5473069 2021.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5473070 2021.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5473068 2021.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5473066 2021.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5473067 2021.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5473064 2021.04.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5473065 2021.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5378138 2021.04.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5378127 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5378125 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5378120 2021.04.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5378118 2021.04.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5378116 2021.04.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5378115 2021.04.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5378117 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 5378136 2021.04.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5378137 2021.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5378135 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5378131 2021.04.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 5378134 2021.04.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5378132 2021.04.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5378128 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5378133 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5378126 2021.04.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5378130 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5378122 2021.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5378123 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5378129 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5378121 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5378124 2021.04.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5378119 2021.04.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5371513 2021.04.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5371512 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5371511 2021.04.01 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5371508 2021.04.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5371509 2021.04.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5371510 2021.04.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5371506 2021.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5371505 2021.04.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5371507 2021.04.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5371504 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5371502 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5371503 2021.04.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5371499 2021.04.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5371488 2021.04.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5371497 2021.04.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 6 5371493 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5371501 2021.04.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5371494 2021.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5371487 2021.04.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5371490 2021.04.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5371482 2021.04.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5371491 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5371475 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5371477 2021.04.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5371474 2021.04.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5371478 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5371476 2021.04.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5371470 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5371498 2021.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5371500 2021.04.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5371495 2021.04.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5371492 2021.04.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5371496 2021.04.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5371486 2021.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5371489 2021.04.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 5371484 2021.04.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5371485 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5371483 2021.04.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 5371481 2021.04.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5371479 2021.04.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5371480 2021.04.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5371471 2021.04.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5371473 2021.04.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5371472 2021.04.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5371469 2021.04.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5371468 2021.04.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5371467 2021.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5371466 2021.04.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5371465 2021.04.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5371462 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5371464 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5371463 2021.04.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 5371461 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5371459 2021.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5371460 2021.04.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5371458 2021.04.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1500 5371456 2021.04.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5371457 2021.04.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 5371454 2021.04.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5371455 2021.04.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5368992 2021.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5365393 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5365392 2021.03.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5365391 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5365390 2021.03.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5365387 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5365389 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5365386 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5365385 2021.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5365388 2021.03.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5365384 2021.03.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5360683 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 5360688 2021.03.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5360684 2021.03.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5360687 2021.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5360685 2021.03.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5360679 2021.03.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5360678 2021.03.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5360680 2021.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5360682 2021.03.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 550 5360675 2021.03.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 60 5360677 2021.03.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 20 5360689 2021.03.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5360690 2021.03.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 5360676 2021.03.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5360674 2021.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 5360686 2021.03.30 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5360681 2021.03.30 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5360672 2021.03.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5360671 2021.03.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5360669 2021.03.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5360670 2021.03.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5360673 2021.03.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5360668 2021.03.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5360666 2021.03.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5360665 2021.03.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 5360667 2021.03.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5360662 2021.03.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5360663 2021.03.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5360664 2021.03.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5360661 2021.03.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5360660 2021.03.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5360659 2021.03.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5360652 2021.03.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5360655 2021.03.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5360657 2021.03.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5360651 2021.03.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5360653 2021.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5360658 2021.03.30 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5360647 2021.03.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 5360656 2021.03.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5360648 2021.03.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5360654 2021.03.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5360645 2021.03.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5360646 2021.03.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5360649 2021.03.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 5360643 2021.03.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5360650 2021.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5360644 2021.03.30 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5360882 2021.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5348882 2021.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5348881 2021.03.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5348599 2021.03.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5348597 2021.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 5348598 2021.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5348596 2021.03.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5348595 2021.03.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5348592 2021.03.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5348594 2021.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5348593 2021.03.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5348591 2021.03.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5348590 2021.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5348587 2021.03.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5348588 2021.03.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5348586 2021.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5348585 2021.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5348584 2021.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5348614 2021.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5348613 2021.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5348611 2021.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5348610 2021.03.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5348612 2021.03.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5348608 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 120 5348609 2021.03.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5348607 2021.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5348605 2021.03.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 9 5348604 2021.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5348606 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5348603 2021.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5348601 2021.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 5348615 2021.03.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5348602 2021.03.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5348600 2021.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5348583 2021.03.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5348582 2021.03.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5348581 2021.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 5348580 2021.03.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5348579 2021.03.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5348577 2021.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 450 5348578 2021.03.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 60 5348574 2021.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5348575 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5348576 2021.03.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5348573 2021.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5348571 2021.03.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5348570 2021.03.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5348572 2021.03.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 5348569 2021.03.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5348568 2021.03.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5340735 2021.03.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5340733 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5340734 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5340732 2021.03.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5340731 2021.03.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5340730 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5340729 2021.03.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5340728 2021.03.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5340727 2021.03.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5340737 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5340726 2021.03.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5340725 2021.03.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5340724 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5340723 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5340720 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5340722 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5340719 2021.03.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5340717 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5340718 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5340721 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5340716 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5340712 2021.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5340714 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5340713 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5340715 2021.03.23 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5340711 2021.03.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5340710 2021.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5323094 2021.03.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5323095 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5323090 2021.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5323083 2021.03.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5323084 2021.03.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5323091 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5323086 2021.03.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5323093 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 12 5323092 2021.03.23 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5323087 2021.03.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5323081 2021.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5323089 2021.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5323080 2021.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5323082 2021.03.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5323085 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5323088 2021.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5323079 2021.03.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5322729 2021.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5322728 2021.03.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5322727 2021.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5322726 2021.03.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 5322725 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5322724 2021.03.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5322723 2021.03.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5322666 2021.03.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5322664 2021.03.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 5322663 2021.03.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5322667 2021.03.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5322665 2021.03.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5322661 2021.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5322652 2021.03.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5322651 2021.03.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5322662 2021.03.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 70 5322650 2021.03.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 5322649 2021.03.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5322648 2021.03.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5322647 2021.03.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 5320523 2021.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 5312691 2021.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5312705 2021.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5312701 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5312693 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5312674 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5312672 2021.03.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5312670 2021.03.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5312669 2021.03.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5312673 2021.03.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5312702 2021.03.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5312699 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5312667 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5312698 2021.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5312703 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5312671 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5312704 2021.03.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5312675 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5312684 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 5312668 2021.03.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5312681 2021.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5312661 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5312695 2021.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5312680 2021.03.20 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5312694 2021.03.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5312696 2021.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5312686 2021.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5312685 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5312687 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5312683 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5312682 2021.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5312612 2021.03.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5312613 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5312452 2021.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5312394 2021.03.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5312461 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5312463 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5312602 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5312462 2021.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5312635 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5312609 2021.03.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5312607 2021.03.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5312415 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5312406 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 5312401 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5312520 2021.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5312409 2021.03.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 5312413 2021.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5312410 2021.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 5312408 2021.03.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5312451 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5312417 2021.03.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5312458 2021.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5312421 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 5312403 2021.03.20 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5312430 2021.03.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5312630 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5312454 2021.03.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 5312632 2021.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5312456 2021.03.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5312633 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5312606 2021.03.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5312422 2021.03.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5312419 2021.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5312603 2021.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5312617 2021.03.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 5312627 2021.03.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5312615 2021.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5312601 2021.03.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5312697 2021.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5312689 2021.03.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5312677 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5312663 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5312690 2021.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5312664 2021.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5312676 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 5312662 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5312665 2021.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5312688 2021.03.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5312399 2021.03.20 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5355784 2021.03.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5301830 2021.03.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5301787 2021.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5266548 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5266546 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5266547 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5266544 2021.03.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5266545 2021.03.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5248499 2021.03.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5248500 2021.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5248497 2021.03.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5250478 2021.03.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5248498 2021.03.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5248496 2021.03.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 5248495 2021.03.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 5248494 2021.03.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5248492 2021.03.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5248493 2021.03.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5248491 2021.03.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5248490 2021.03.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5248489 2021.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5248488 2021.03.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5248487 2021.03.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5248516 2021.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5248515 2021.03.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5248514 2021.03.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5248513 2021.03.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 5248511 2021.03.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 5248512 2021.03.04 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5248509 2021.03.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5248510 2021.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5248508 2021.03.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5248506 2021.03.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 5248507 2021.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5248504 2021.03.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5248505 2021.03.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5248503 2021.03.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5248502 2021.03.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5248501 2021.03.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5248485 2021.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5248486 2021.03.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 5248482 2021.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 5248484 2021.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5248483 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 46 5248481 2021.03.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5248480 2021.03.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5248479 2021.03.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5248477 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5248478 2021.03.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5248476 2021.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5248475 2021.03.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5248473 2021.03.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5248474 2021.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 5248472 2021.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5248471 2021.03.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5247709 2021.03.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5247710 2021.03.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5247714 2021.03.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5247708 2021.03.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5247715 2021.03.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5247707 2021.03.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5247712 2021.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5247706 2021.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5247713 2021.03.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5247711 2021.03.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5247705 2021.03.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5247704 2021.03.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5247703 2021.03.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 18 5247702 2021.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5247701 2021.03.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5247700 2021.03.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5250477 2021.03.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5236416 2021.02.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5236421 2021.02.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5236418 2021.02.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5236415 2021.02.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5236417 2021.02.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5236422 2021.02.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5236419 2021.02.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5236420 2021.02.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5236414 2021.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5225183 2021.02.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5225182 2021.02.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5225180 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 5225181 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5225178 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5225179 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5225175 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5225177 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5225176 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5225174 2021.02.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5222508 2021.02.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5222509 2021.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5222507 2021.02.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5222506 2021.02.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 5222505 2021.02.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 5222504 2021.02.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 5222503 2021.02.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5222501 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5222502 2021.02.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 5222499 2021.02.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5222500 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5222498 2021.02.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5222497 2021.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5222494 2021.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 5222493 2021.02.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 5222495 2021.02.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5222496 2021.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5222492 2021.02.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5222489 2021.02.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 5222490 2021.02.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5222491 2021.02.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5222488 2021.02.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5222487 2021.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5222486 2021.02.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 5222485 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5222484 2021.02.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5222483 2021.02.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5222481 2021.02.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5222480 2021.02.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5222482 2021.02.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 5222479 2021.02.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5222477 2021.02.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5222476 2021.02.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5222478 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5222475 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 5222474 2021.02.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5222472 2021.02.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5222471 2021.02.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5222473 2021.02.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5222469 2021.02.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5222470 2021.02.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 5213248 2021.02.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 31 5213145 2021.02.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5213146 2021.02.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5213144 2021.02.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5213143 2021.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5213141 2021.02.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5213142 2021.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5213139 2021.02.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5213140 2021.02.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 5213138 2021.02.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5213137 2021.02.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5213135 2021.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 5213134 2021.02.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5213136 2021.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 75 5213133 2021.02.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5213132 2021.02.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 5213131 2021.02.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5214966 2021.02.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 30 5117513 2021.01.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 5117512 2021.01.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5117212 2021.01.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5110654 2021.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5110655 2021.01.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5110652 2021.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5110653 2021.01.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5110651 2021.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5110650 2021.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 5110648 2021.01.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5110649 2021.01.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5110647 2021.01.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5110456 2021.01.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5110455 2021.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5110454 2021.01.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5110453 2021.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 5110452 2021.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5110451 2021.01.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5110450 2021.01.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 5110448 2021.01.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5110449 2021.01.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5110447 2021.01.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 5110446 2021.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5110445 2021.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5102755 2021.01.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5102754 2021.01.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5102753 2021.01.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5102752 2021.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5102751 2021.01.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5102750 2021.01.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5102749 2021.01.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5102748 2021.01.19 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5102746 2021.01.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5102745 2021.01.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5102747 2021.01.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5102744 2021.01.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5102743 2021.01.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5102742 2021.01.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5102741 2021.01.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5102739 2021.01.19 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5102738 2021.01.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5102737 2021.01.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 5102740 2021.01.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5048959 2021.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5048958 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5048960 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5048956 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5048957 2021.01.04 mapa