Pełna lista obserwacji drużyny

Rissa : Mateusz Ledwoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5077267 2021.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 5077401 2021.01.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5077386 2021.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 202 5077387 2021.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5077388 2021.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 442 5077389 2021.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5077390 2021.01.12 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5077391 2021.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 38 5077392 2021.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 180 5077393 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 5077400 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2000 5077399 2021.01.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 5077398 2021.01.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 364 5077397 2021.01.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 73 5077396 2021.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5077395 2021.01.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5077394 2021.01.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5076504 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 5073224 2021.01.10 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5062004 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5041407 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 5041404 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5041403 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5041406 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5041405 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5039783 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5039782 2021.01.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 5041399 2021.01.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5039781 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5030470 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5030467 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5030466 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5030465 2021.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5030464 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5030463 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5030462 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5030461 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 5030460 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 51 5030459 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5030458 2021.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5030457 2021.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5030456 2021.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5030455 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 5030454 2021.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 41 5030453 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 5030452 2021.01.01 mapa