Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6052585 2021.09.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6047620 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6047621 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6047622 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6047623 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6047624 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6047625 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6047626 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6047627 2021.09.12 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6047628 2021.09.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 6047629 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 6047630 2021.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6047631 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6047632 2021.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6047633 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6047634 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6047635 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6047636 2021.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6047637 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6047638 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 6047639 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6047640 2021.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6047641 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6047642 2021.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6047643 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6047644 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6047645 2021.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6047646 2021.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6047647 2021.09.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6047648 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6047649 2021.09.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6047650 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6047651 2021.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6047652 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6047653 2021.09.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6047654 2021.09.12 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 6047655 2021.09.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6047656 2021.09.12 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 6047657 2021.09.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6047658 2021.09.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6047659 2021.09.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6047660 2021.09.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6047661 2021.09.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6047662 2021.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6047663 2021.09.12 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6047664 2021.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6047665 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6047666 2021.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6047667 2021.09.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6047668 2021.09.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6047671 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6047672 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6047673 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6047674 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6047675 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6047676 2021.09.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6047677 2021.09.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6047678 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6047679 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6047680 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6047681 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6047682 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6047683 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6047684 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6047685 2021.09.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6047686 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6047687 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6047688 2021.09.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6047689 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6047690 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6047691 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6047692 2021.09.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6047693 2021.09.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6047694 2021.09.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6025463 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6025464 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6025465 2021.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6025466 2021.09.04 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 3 6025467 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6025468 2021.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6025469 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6025470 2021.09.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 6025471 2021.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 6025472 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6025473 2021.09.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 22 6025474 2021.09.04 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6025475 2021.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6025476 2021.09.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6025477 2021.09.04 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6025478 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6025479 2021.09.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6025480 2021.09.04 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6025481 2021.09.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6025482 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 6025483 2021.09.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6025484 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6025485 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6025486 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6025487 2021.09.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6025488 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6025489 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6025490 2021.09.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6025491 2021.09.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6025492 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6025493 2021.09.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6025494 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6025495 2021.09.04 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6025496 2021.09.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6025497 2021.09.04 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6025498 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6025499 2021.09.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6025500 2021.09.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6025501 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6025502 2021.09.04 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6025503 2021.09.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6025504 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6025505 2021.09.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6025506 2021.09.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6025507 2021.09.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6025508 2021.09.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6025509 2021.09.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6025510 2021.09.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 6025511 2021.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6025512 2021.09.04 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6025513 2021.09.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6025514 2021.09.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6025515 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6025516 2021.09.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6025517 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6025518 2021.09.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 6025519 2021.09.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6025520 2021.09.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6025521 2021.09.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6025522 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6025523 2021.09.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6025524 2021.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6025525 2021.09.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6025526 2021.09.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6025527 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6025528 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6025529 2021.09.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6025530 2021.09.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6025531 2021.09.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6018955 2021.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6018956 2021.09.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6018957 2021.09.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6018958 2021.09.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 6018959 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6018960 2021.09.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6018961 2021.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6018962 2021.09.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6018963 2021.09.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6018964 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6018965 2021.09.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6018966 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6018967 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 6018968 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6018969 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6018970 2021.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6018971 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6018972 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 6018973 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6018974 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 6018975 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6018976 2021.09.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6018977 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6018978 2021.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6018979 2021.09.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6018980 2021.09.02 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6018981 2021.09.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6018982 2021.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6018983 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6018984 2021.09.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 6018985 2021.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6018986 2021.09.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6018987 2021.09.02 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6018988 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6018989 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6018990 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 6018991 2021.09.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6018992 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6018993 2021.09.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6018994 2021.09.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6018995 2021.09.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6018996 2021.09.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6018997 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6018998 2021.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6018999 2021.09.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6019000 2021.09.02 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 6019001 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6019002 2021.09.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6019003 2021.09.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6019004 2021.09.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6019005 2021.09.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6019006 2021.09.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6019007 2021.09.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6019008 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6019009 2021.09.02 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6019010 2021.09.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6019011 2021.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6019012 2021.09.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6012054 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6012053 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6012051 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6012050 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6012052 2021.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6012047 2021.08.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6012048 2021.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6012049 2021.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6012046 2021.08.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6012045 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6012042 2021.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 6012041 2021.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6012044 2021.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6012043 2021.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6012040 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6013542 2021.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6013543 2021.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6013544 2021.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 6013545 2021.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6013546 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6013547 2021.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6013548 2021.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6013549 2021.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6013550 2021.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 6013551 2021.08.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6013552 2021.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6013553 2021.08.30 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 7 6013554 2021.08.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 6013555 2021.08.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6013556 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6013557 2021.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6013558 2021.08.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6013559 2021.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6013562 2021.08.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6013563 2021.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6013564 2021.08.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6013565 2021.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6013566 2021.08.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6013567 2021.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 6013568 2021.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6013569 2021.08.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6013570 2021.08.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 6013571 2021.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6013572 2021.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6013573 2021.08.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6013574 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6013575 2021.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6013576 2021.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6013577 2021.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6013578 2021.08.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6013579 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6013580 2021.08.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6013581 2021.08.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6013582 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6013583 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6013584 2021.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6013586 2021.08.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6013587 2021.08.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6013588 2021.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6013589 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6013590 2021.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6013591 2021.08.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6013592 2021.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 6013595 2021.08.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6013596 2021.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6013597 2021.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6013598 2021.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6013599 2021.08.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6013600 2021.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6013601 2021.08.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6013602 2021.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 6013603 2021.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6013604 2021.08.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6013605 2021.08.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6013606 2021.08.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 6013607 2021.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 6013608 2021.08.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6013609 2021.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6013610 2021.08.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 6013611 2021.08.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6013612 2021.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6013613 2021.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6013614 2021.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6013615 2021.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6013616 2021.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6013617 2021.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6013618 2021.08.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6013619 2021.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6013620 2021.08.30 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6013621 2021.08.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6013622 2021.08.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6013623 2021.08.30 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6013624 2021.08.30 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 6013625 2021.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6013626 2021.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6013627 2021.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 26 6013628 2021.08.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6013629 2021.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6013630 2021.08.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6013631 2021.08.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6013632 2021.08.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6013633 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6013634 2021.08.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6013635 2021.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6013636 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6013637 2021.08.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6013638 2021.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6013639 2021.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6013640 2021.08.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6013641 2021.08.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6013642 2021.08.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6013643 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6013644 2021.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6013645 2021.08.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6013646 2021.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6013648 2021.08.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6013649 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 6013650 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6013651 2021.08.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6013652 2021.08.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6013653 2021.08.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6013654 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6013655 2021.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6013656 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6013657 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6013658 2021.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6013659 2021.08.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6013660 2021.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6013661 2021.08.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6013662 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6013663 2021.08.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6020719 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6003676 2021.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6003629 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6003630 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6003631 2021.08.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6003632 2021.08.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6003633 2021.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6003634 2021.08.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6003635 2021.08.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6003636 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6003637 2021.08.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6003638 2021.08.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6003639 2021.08.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6003640 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6003641 2021.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6003642 2021.08.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6003643 2021.08.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6003644 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6003645 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6003646 2021.08.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6003647 2021.08.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6003648 2021.08.26 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6003649 2021.08.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6003650 2021.08.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 6003651 2021.08.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6003652 2021.08.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6003653 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6003654 2021.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6003655 2021.08.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6003656 2021.08.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6003657 2021.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6003658 2021.08.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6003659 2021.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6003660 2021.08.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6003661 2021.08.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6003662 2021.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6003663 2021.08.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6003664 2021.08.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6003665 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6003666 2021.08.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6003667 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6003668 2021.08.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6003669 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6003670 2021.08.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6003671 2021.08.26 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6003672 2021.08.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6003673 2021.08.26 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6003674 2021.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6003675 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6003677 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6003678 2021.08.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6003679 2021.08.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6003680 2021.08.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6003681 2021.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6003682 2021.08.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6003683 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6003684 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6003685 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6003686 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003687 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003688 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 54 6003689 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6003690 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6003691 2021.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6003692 2021.08.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6003693 2021.08.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6003694 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6003695 2021.08.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6003696 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003697 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6003698 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6003699 2021.08.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6003700 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6003701 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10000 6003702 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 6003703 2021.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6003704 2021.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6003705 2021.08.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6003706 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6003707 2021.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6003708 2021.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6003709 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6003710 2021.08.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6003711 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6003716 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6003717 2021.08.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6003718 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6003719 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6003720 2021.08.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6003721 2021.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6003722 2021.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6003723 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003724 2021.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6003725 2021.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6003726 2021.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6003727 2021.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6003728 2021.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6003729 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 6003730 2021.08.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6003731 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6003732 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003733 2021.08.25 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5995301 2021.08.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 21 6003735 2021.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 46 6003734 2021.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5995237 2021.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5995238 2021.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5995239 2021.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5995240 2021.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5995241 2021.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5995242 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5995243 2021.08.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 5995244 2021.08.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5995245 2021.08.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5995246 2021.08.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5995247 2021.08.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5995248 2021.08.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5995249 2021.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 32 5995250 2021.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 5995251 2021.08.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5995252 2021.08.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5995253 2021.08.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5995254 2021.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5995255 2021.08.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5995256 2021.08.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5995257 2021.08.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5995258 2021.08.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5995259 2021.08.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5995260 2021.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5995261 2021.08.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5995262 2021.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5995263 2021.08.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5995264 2021.08.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5995265 2021.08.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5995266 2021.08.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5995267 2021.08.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5995268 2021.08.24 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5995269 2021.08.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 5995270 2021.08.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5995271 2021.08.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5995272 2021.08.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 5995273 2021.08.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5995274 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5995275 2021.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5995276 2021.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5995277 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5995278 2021.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5995279 2021.08.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5995280 2021.08.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5995281 2021.08.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5995282 2021.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5995283 2021.08.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5995284 2021.08.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5995285 2021.08.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5995286 2021.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 5995287 2021.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5995288 2021.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5995289 2021.08.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5995290 2021.08.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5995291 2021.08.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5995292 2021.08.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5995293 2021.08.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5995294 2021.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5995295 2021.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5995296 2021.08.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5995297 2021.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5991791 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 5991792 2021.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5991793 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5991794 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5991795 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5991796 2021.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5991797 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5991798 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 16 5991799 2021.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 18 5991800 2021.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 5991801 2021.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5991802 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5991803 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5991804 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5991805 2021.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5991806 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5991807 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5991808 2021.08.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5991809 2021.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5991810 2021.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5991811 2021.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5991812 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5991813 2021.08.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5991814 2021.08.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5991815 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5991816 2021.08.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5991817 2021.08.22 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5991818 2021.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 11 5991819 2021.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5991820 2021.08.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5991821 2021.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5991822 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5991823 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5991824 2021.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5991825 2021.08.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 300 5991826 2021.08.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5991827 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5991828 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5991829 2021.08.22 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5991830 2021.08.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5991831 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5991832 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5991833 2021.08.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5991834 2021.08.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5991835 2021.08.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5991836 2021.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5991837 2021.08.22 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5991838 2021.08.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5991839 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5991840 2021.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5991841 2021.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5991842 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5991843 2021.08.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5991844 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5991845 2021.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5991846 2021.08.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5991847 2021.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5991848 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5991849 2021.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5991850 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5991851 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5991852 2021.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5991853 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5991854 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 5991855 2021.08.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5991856 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5991857 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5991858 2021.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5991859 2021.08.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5991860 2021.08.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5991861 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5991862 2021.08.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 5991863 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5991864 2021.08.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5991865 2021.08.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5991866 2021.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5991867 2021.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5991868 2021.08.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5991869 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 5991870 2021.08.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 5986134 2021.08.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5986135 2021.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5986136 2021.08.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5986137 2021.08.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5986138 2021.08.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5986139 2021.08.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5986140 2021.08.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5986141 2021.08.20 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5986142 2021.08.20 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 5986143 2021.08.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5986144 2021.08.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5986145 2021.08.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5986146 2021.08.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5986147 2021.08.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5986148 2021.08.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5986149 2021.08.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5986150 2021.08.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5986151 2021.08.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5986152 2021.08.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5986153 2021.08.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 5986154 2021.08.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5986155 2021.08.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5986156 2021.08.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5986157 2021.08.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5986158 2021.08.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5986159 2021.08.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5986160 2021.08.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5986161 2021.08.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5986162 2021.08.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5986163 2021.08.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5986164 2021.08.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5986165 2021.08.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5986166 2021.08.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5986167 2021.08.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5986168 2021.08.20 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5986169 2021.08.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 21 5986170 2021.08.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5986171 2021.08.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5986172 2021.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5986173 2021.08.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 5986174 2021.08.20 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5986175 2021.08.20 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5986176 2021.08.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5986177 2021.08.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5986178 2021.08.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5986179 2021.08.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5975094 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5975096 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5975097 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5975098 2021.08.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5975099 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5975100 2021.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5975101 2021.08.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5975102 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5975103 2021.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 5975104 2021.08.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5965518 2021.08.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 150 5965519 2021.08.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5965520 2021.08.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 5965521 2021.08.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 5965522 2021.08.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5965523 2021.08.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5965524 2021.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5965525 2021.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5965526 2021.08.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 300 5965527 2021.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5965528 2021.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5965529 2021.08.12 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5965530 2021.08.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5965531 2021.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5965532 2021.08.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5965533 2021.08.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5965534 2021.08.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5965535 2021.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5965536 2021.08.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5965537 2021.08.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5965538 2021.08.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5965539 2021.08.12 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5965540 2021.08.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5956689 2021.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 5956690 2021.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5956691 2021.08.08 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5956692 2021.08.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 22 5956693 2021.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5956694 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5956695 2021.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 5956696 2021.08.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5956697 2021.08.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 5956698 2021.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5956699 2021.08.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5956700 2021.08.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5956701 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5956702 2021.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5956703 2021.08.08 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5956704 2021.08.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5956705 2021.08.08 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5956706 2021.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5956707 2021.08.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5956708 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5956709 2021.08.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 5956710 2021.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5956711 2021.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 5956712 2021.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5956713 2021.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5956714 2021.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5956715 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5956716 2021.08.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5956717 2021.08.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5956718 2021.08.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5956719 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 5956720 2021.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5956721 2021.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5956722 2021.08.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5956723 2021.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5956724 2021.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5956725 2021.08.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5956726 2021.08.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5956727 2021.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5956728 2021.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5956729 2021.08.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5956730 2021.08.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5956731 2021.08.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5956732 2021.08.08 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5956733 2021.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5956734 2021.08.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5956735 2021.08.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5956736 2021.08.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5956737 2021.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5956738 2021.08.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5956739 2021.08.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5956740 2021.08.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5956741 2021.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5956742 2021.08.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5956743 2021.08.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5956744 2021.08.08 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 5956745 2021.08.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5957408 2021.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5957409 2021.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5957410 2021.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5957411 2021.08.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5957412 2021.08.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 5957413 2021.08.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5957414 2021.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5957415 2021.08.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5957416 2021.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5957417 2021.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5957418 2021.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5957419 2021.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5957420 2021.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 5957421 2021.08.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5957422 2021.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5957423 2021.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5957424 2021.08.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5957425 2021.08.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5957426 2021.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5957427 2021.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5920883 2021.07.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5920884 2021.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5920885 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5920886 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 5920887 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5920888 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5920889 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5920890 2021.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5920891 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5920892 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5920893 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5920894 2021.07.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5920895 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5920896 2021.07.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5920897 2021.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5920898 2021.07.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5920899 2021.07.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5920900 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5920901 2021.07.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5920902 2021.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5920903 2021.07.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5920904 2021.07.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5920905 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5920906 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5920907 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5920908 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5920909 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5920910 2021.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5920911 2021.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5920912 2021.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5920913 2021.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5920914 2021.07.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 5920916 2021.07.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5920917 2021.07.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5920918 2021.07.24 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5920919 2021.07.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5920920 2021.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5920921 2021.07.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5920922 2021.07.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5920923 2021.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5920924 2021.07.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5920925 2021.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5920926 2021.07.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5920927 2021.07.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5920928 2021.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5920929 2021.07.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5920930 2021.07.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5920931 2021.07.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5920932 2021.07.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5920933 2021.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5920934 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5920935 2021.07.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5920936 2021.07.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5920937 2021.07.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5920938 2021.07.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5920939 2021.07.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5920940 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5920941 2021.07.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5920942 2021.07.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5920943 2021.07.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5920944 2021.07.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5920945 2021.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 5920946 2021.07.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5920947 2021.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5920948 2021.07.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5920949 2021.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5920950 2021.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5920951 2021.07.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5920952 2021.07.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5920953 2021.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5920954 2021.07.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5920955 2021.07.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5920956 2021.07.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 5920957 2021.07.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 5920958 2021.07.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5920959 2021.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5920960 2021.07.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5920961 2021.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5920962 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5920963 2021.07.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5920964 2021.07.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5920965 2021.07.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5920966 2021.07.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5920967 2021.07.24 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5920968 2021.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5906256 2021.07.18 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 5906258 2021.07.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5906257 2021.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 59 5906307 2021.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5906273 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 5906275 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5000 5906274 2021.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5906327 2021.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5906259 2021.07.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5906260 2021.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5906261 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5906262 2021.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5906263 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 5906264 2021.07.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5906265 2021.07.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5906266 2021.07.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5906267 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5906268 2021.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5906269 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5906270 2021.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5906271 2021.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5906272 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 5906276 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5906277 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5906278 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5906279 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5906280 2021.07.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5906281 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5906282 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5906283 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5906284 2021.07.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5906285 2021.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5906286 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5906287 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5906288 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5906289 2021.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5906290 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5906291 2021.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5906292 2021.07.17 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5906293 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5906294 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5906295 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5906296 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5906297 2021.07.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5906298 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5906299 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5906300 2021.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5906301 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5906302 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 5906303 2021.07.17 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 5 5906304 2021.07.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5906305 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5906306 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5906308 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5906309 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5906310 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5906311 2021.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5906312 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5906313 2021.07.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5906314 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5906315 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5906316 2021.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5906317 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5906318 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5906319 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5906320 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 5906321 2021.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5906322 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5906323 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5906324 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5906325 2021.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5906326 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5906328 2021.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5906329 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5906330 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5906331 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5906332 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5906333 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5906334 2021.07.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5906335 2021.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5906336 2021.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5906337 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5906338 2021.07.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5906339 2021.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5906340 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5906341 2021.07.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5906342 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5906343 2021.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5906344 2021.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 5906345 2021.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5906346 2021.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5906347 2021.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5906348 2021.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5906349 2021.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5906350 2021.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5906351 2021.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5906352 2021.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5906353 2021.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5906354 2021.07.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5906355 2021.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5906356 2021.07.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5906357 2021.07.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5906358 2021.07.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5906359 2021.07.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5906360 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5906361 2021.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5906362 2021.07.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5906363 2021.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 26 5906364 2021.07.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5906365 2021.07.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5906366 2021.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5906367 2021.07.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5906368 2021.07.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5906369 2021.07.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5906370 2021.07.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5906371 2021.07.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5906372 2021.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5906373 2021.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5906374 2021.07.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5906375 2021.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5906376 2021.07.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5906377 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5906378 2021.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 5906379 2021.07.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5906380 2021.07.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5906381 2021.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5906382 2021.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5867539 2021.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5867541 2021.07.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5867538 2021.07.04 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5867536 2021.07.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5867537 2021.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5867535 2021.07.04 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5871988 2021.07.04 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5872025 2021.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5867518 2021.07.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5867519 2021.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5867520 2021.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5867521 2021.07.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5867522 2021.07.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5867523 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5867524 2021.07.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 5867525 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5867526 2021.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5867527 2021.07.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5867528 2021.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5867529 2021.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 5867530 2021.07.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5867531 2021.07.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 5867532 2021.07.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5867533 2021.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5867547 2021.07.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5867548 2021.07.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5867549 2021.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5867550 2021.07.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5867551 2021.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5867552 2021.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5867553 2021.07.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5867554 2021.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5867555 2021.07.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5867556 2021.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5867557 2021.07.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5867558 2021.07.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5867559 2021.07.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5867560 2021.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5867561 2021.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5867562 2021.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5867563 2021.07.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5867564 2021.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5867565 2021.07.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5867566 2021.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5867567 2021.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5867568 2021.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5867569 2021.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 5867570 2021.07.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5871991 2021.07.03 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5863412 2021.07.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 5863413 2021.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 5863414 2021.07.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5863415 2021.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5863416 2021.07.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5863417 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5863418 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5863419 2021.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 5863420 2021.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5863421 2021.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5863422 2021.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 5863423 2021.07.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5863424 2021.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5871993 2021.07.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5871994 2021.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5871995 2021.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5871996 2021.07.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5871997 2021.07.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5871998 2021.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5871999 2021.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5872000 2021.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5872001 2021.07.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5872002 2021.07.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5872003 2021.07.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5872004 2021.07.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5872005 2021.07.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5872006 2021.07.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5872007 2021.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5872008 2021.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5872009 2021.07.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5872010 2021.07.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5872011 2021.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5872012 2021.07.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 5872013 2021.07.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5872014 2021.07.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5872015 2021.07.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5872016 2021.07.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5872017 2021.07.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5872018 2021.07.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5872019 2021.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5872020 2021.07.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5872021 2021.07.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5872022 2021.07.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5872023 2021.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5872024 2021.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5849214 2021.06.27 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 5849215 2021.06.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5849216 2021.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5849217 2021.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5849218 2021.06.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5849219 2021.06.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5849220 2021.06.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5849221 2021.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5849222 2021.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5849223 2021.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5849224 2021.06.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5849225 2021.06.27 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5849226 2021.06.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5849227 2021.06.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 5849228 2021.06.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 100 5849229 2021.06.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 43 5849230 2021.06.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 10 5849231 2021.06.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 5849232 2021.06.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5849233 2021.06.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5849234 2021.06.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 5849235 2021.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5849236 2021.06.27 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 5849237 2021.06.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5854163 2021.06.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5821590 2021.06.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5821591 2021.06.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5821592 2021.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 5821593 2021.06.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5821594 2021.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5821595 2021.06.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5821596 2021.06.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5821597 2021.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5821598 2021.06.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5821599 2021.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5821600 2021.06.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5821601 2021.06.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5821602 2021.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5821603 2021.06.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5821604 2021.06.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5821605 2021.06.18 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 5821606 2021.06.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 49 5821607 2021.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5821608 2021.06.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5821609 2021.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5821610 2021.06.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5821611 2021.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 5821612 2021.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5821613 2021.06.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5821614 2021.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5821615 2021.06.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5821616 2021.06.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5821617 2021.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5821618 2021.06.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5821619 2021.06.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5821620 2021.06.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5821621 2021.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5821622 2021.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5821623 2021.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5821624 2021.06.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5821625 2021.06.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5821626 2021.06.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 5821628 2021.06.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 5821629 2021.06.18 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 5821630 2021.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5821631 2021.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5821632 2021.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5821633 2021.06.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 5821634 2021.06.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5821635 2021.06.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5821636 2021.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5821637 2021.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5821638 2021.06.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5821639 2021.06.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5821640 2021.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5821641 2021.06.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5821642 2021.06.18 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5821643 2021.06.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5821644 2021.06.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5821645 2021.06.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5821646 2021.06.18 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5821647 2021.06.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 5821648 2021.06.18 mapa