Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6311981 2021.12.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6311982 2021.12.31 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6311983 2021.12.31 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 6311985 2021.12.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6311986 2021.12.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6311987 2021.12.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 6311989 2021.12.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 6311990 2021.12.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6311991 2021.12.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6311992 2021.12.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6311993 2021.12.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6311994 2021.12.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6311995 2021.12.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6311996 2021.12.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6311997 2021.12.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 6311998 2021.12.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6311999 2021.12.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 150 6312000 2021.12.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6312001 2021.12.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 6312002 2021.12.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6312003 2021.12.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6312004 2021.12.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6312005 2021.12.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 18 6312006 2021.12.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6312007 2021.12.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6312008 2021.12.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6312009 2021.12.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6312010 2021.12.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6312011 2021.12.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6312012 2021.12.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6312013 2021.12.31 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 6312014 2021.12.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6312015 2021.12.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 6312016 2021.12.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6312018 2021.12.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6312019 2021.12.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6312020 2021.12.31 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 50 6312021 2021.12.31 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6312022 2021.12.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 6312023 2021.12.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6312024 2021.12.31 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6312025 2021.12.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6312027 2021.12.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6312028 2021.12.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6312029 2021.12.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6276323 2021.12.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6276307 2021.12.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 6276308 2021.12.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 6276309 2021.12.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6276310 2021.12.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 100 6276311 2021.12.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 6276312 2021.12.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6276313 2021.12.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6276314 2021.12.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6276315 2021.12.12 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6276316 2021.12.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6276317 2021.12.12 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 6276318 2021.12.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6276319 2021.12.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6276320 2021.12.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6276321 2021.12.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6276322 2021.12.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6244169 2021.11.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 6244170 2021.11.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 6244171 2021.11.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6244172 2021.11.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6244173 2021.11.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6244174 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 6244175 2021.11.27 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 6244176 2021.11.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 6244177 2021.11.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6244179 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 14 6244180 2021.11.27 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6244181 2021.11.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 6244182 2021.11.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6244183 2021.11.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6244184 2021.11.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 6244185 2021.11.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 200 6244187 2021.11.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 6244188 2021.11.27 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6244189 2021.11.27 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 6244190 2021.11.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6244191 2021.11.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6244192 2021.11.27 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6244193 2021.11.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 6244194 2021.11.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6244195 2021.11.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 6244196 2021.11.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6244197 2021.11.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 6197617 2021.11.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 6197618 2021.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 6197619 2021.11.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 6197620 2021.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6197621 2021.11.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 7 6197622 2021.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 6197623 2021.11.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6197624 2021.11.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6197625 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 6197626 2021.11.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 6197627 2021.11.06 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6197628 2021.11.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6197629 2021.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 6197632 2021.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6197633 2021.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6197634 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6197635 2021.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6197636 2021.11.06 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 6197637 2021.11.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6197638 2021.11.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6197639 2021.11.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 6197640 2021.11.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6197641 2021.11.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6197642 2021.11.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6197643 2021.11.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6197644 2021.11.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6197645 2021.11.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6197646 2021.11.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6197648 2021.11.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6197649 2021.11.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6197650 2021.11.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 6197651 2021.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6197652 2021.11.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6197653 2021.11.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6197655 2021.11.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 29 6197656 2021.11.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6197657 2021.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6197658 2021.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6197659 2021.11.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 6108319 2021.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6108320 2021.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6108321 2021.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6108322 2021.10.03 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 6108323 2021.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 6108324 2021.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6108325 2021.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6108326 2021.10.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 6108327 2021.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6108328 2021.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6108329 2021.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6108330 2021.10.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6108331 2021.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 6108332 2021.10.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6108333 2021.10.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6108334 2021.10.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6108335 2021.10.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6108336 2021.10.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 6108337 2021.10.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6108338 2021.10.02 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 500 6108339 2021.10.02 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6108340 2021.10.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6108341 2021.10.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6108342 2021.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6108343 2021.10.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 6108344 2021.10.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6108345 2021.10.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 6108346 2021.10.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6108347 2021.10.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 6108348 2021.10.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6108349 2021.10.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6108350 2021.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6108351 2021.10.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 6108352 2021.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6108353 2021.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6108355 2021.10.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 6108356 2021.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 6108357 2021.10.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6108358 2021.10.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6108359 2021.10.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6108360 2021.10.02 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6108361 2021.10.02 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 6108362 2021.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 6108363 2021.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 6108364 2021.10.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6108365 2021.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6108366 2021.10.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6108367 2021.10.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6108368 2021.10.02 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6108369 2021.10.02 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6108370 2021.10.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6108372 2021.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6108374 2021.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 300 6108375 2021.10.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6108376 2021.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6108377 2021.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 6108378 2021.10.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 6108379 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6108380 2021.10.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6108381 2021.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 11 6108382 2021.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6108383 2021.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6108384 2021.10.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6108385 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6108386 2021.10.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6108387 2021.10.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6108388 2021.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6108389 2021.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6108390 2021.10.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6108391 2021.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6108392 2021.10.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 6108393 2021.10.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6108394 2021.10.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 6108395 2021.10.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 6108396 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6108397 2021.10.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6108398 2021.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6108399 2021.10.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6108400 2021.10.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6108401 2021.10.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6108402 2021.10.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 50 6108403 2021.10.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 6108404 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6108405 2021.10.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6108406 2021.10.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6108407 2021.10.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6108408 2021.10.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6108409 2021.10.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6108410 2021.10.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 6108413 2021.10.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6108414 2021.10.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 6108415 2021.10.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 49 6108416 2021.10.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6108417 2021.10.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 6108418 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 6108419 2021.10.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6108420 2021.10.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6108421 2021.10.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 6108422 2021.10.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6108423 2021.10.01 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6108424 2021.10.01 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 5 6108425 2021.10.01 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6108426 2021.10.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 6108427 2021.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6108428 2021.10.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6108429 2021.10.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6108430 2021.10.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6108431 2021.10.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6108432 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6108433 2021.10.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 6108434 2021.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6108435 2021.10.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 6108436 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 200 6108437 2021.10.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 6108439 2021.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 6108440 2021.10.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6108441 2021.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6108442 2021.10.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 6108443 2021.10.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6108444 2021.10.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6108445 2021.10.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6108446 2021.10.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6108447 2021.10.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6108448 2021.10.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6108449 2021.10.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6108450 2021.10.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 6108451 2021.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 6108452 2021.10.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 6108453 2021.10.01 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6108454 2021.10.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6108455 2021.10.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6108456 2021.10.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6108458 2021.10.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6108459 2021.10.01 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6108460 2021.10.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6108461 2021.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 200 6108462 2021.10.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6108463 2021.10.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 6108464 2021.10.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6108465 2021.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6108466 2021.10.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6109797 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 6109798 2021.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6109799 2021.10.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6109800 2021.10.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 6109801 2021.10.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6109802 2021.10.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6109803 2021.10.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 6109804 2021.10.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6109805 2021.10.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6109806 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6109807 2021.10.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6109808 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6109809 2021.10.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6109810 2021.10.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6109811 2021.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6109812 2021.10.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6109813 2021.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6109814 2021.10.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6109815 2021.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6109816 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6109817 2021.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6109818 2021.10.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6109819 2021.10.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6109820 2021.10.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6109821 2021.10.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6109822 2021.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6109823 2021.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6109824 2021.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6109825 2021.10.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6109826 2021.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6109827 2021.10.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6109828 2021.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6109829 2021.10.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6109830 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6109831 2021.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6109832 2021.10.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6109833 2021.10.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6109834 2021.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6109835 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6109836 2021.10.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6109837 2021.10.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6109838 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 6109839 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6109840 2021.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6109841 2021.10.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 6109842 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6109843 2021.10.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 6109844 2021.10.01 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 50 6109845 2021.10.01 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6109846 2021.10.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 2 6109847 2021.10.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6109848 2021.10.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6109849 2021.10.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6109850 2021.10.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6109851 2021.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6109868 2021.10.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6109869 2021.10.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 6109870 2021.10.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 6109871 2021.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6109872 2021.10.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6109873 2021.10.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6109874 2021.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6109875 2021.10.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6109876 2021.10.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6109877 2021.10.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6109878 2021.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 6109879 2021.10.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6109880 2021.10.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6109882 2021.10.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6109883 2021.10.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 6109884 2021.10.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6109885 2021.10.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 250 6109886 2021.10.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6109887 2021.10.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6109888 2021.10.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 6109889 2021.10.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6109890 2021.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6109891 2021.10.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6109892 2021.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6109893 2021.09.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6109894 2021.09.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6109895 2021.09.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 100 6109896 2021.09.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6109897 2021.09.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6109898 2021.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 6109899 2021.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6109900 2021.09.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 6109901 2021.09.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 6109902 2021.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6109903 2021.09.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6109904 2021.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6109905 2021.09.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6109906 2021.09.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6109907 2021.09.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6109908 2021.09.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6109909 2021.09.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 6109910 2021.09.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 6109911 2021.09.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 6109912 2021.09.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 6109913 2021.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6109914 2021.09.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 6109915 2021.09.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6109916 2021.09.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 6109917 2021.09.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 6109918 2021.09.30 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 6 6109919 2021.09.30 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 100 6109920 2021.09.30 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1000 6109921 2021.09.30 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6109922 2021.09.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 6109923 2021.09.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6109924 2021.09.30 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6109925 2021.09.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6109927 2021.09.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6109928 2021.09.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 6109929 2021.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6109930 2021.09.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6109931 2021.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6109932 2021.09.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 6109933 2021.09.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 6109934 2021.09.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6109935 2021.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 6109936 2021.09.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 6109937 2021.09.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 6109938 2021.09.30 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6109939 2021.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 6109940 2021.09.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6109941 2021.09.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6109942 2021.09.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6109943 2021.09.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6109944 2021.09.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6109945 2021.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6109946 2021.09.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6109947 2021.09.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 6109948 2021.09.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6109949 2021.09.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6109950 2021.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6109951 2021.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6109952 2021.09.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 6109953 2021.09.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6109954 2021.09.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6109955 2021.09.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 6109956 2021.09.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6109957 2021.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6109958 2021.09.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6109959 2021.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6109960 2021.09.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6109961 2021.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6109962 2021.09.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6109963 2021.09.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6109964 2021.09.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6109965 2021.09.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 6109966 2021.09.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 6109967 2021.09.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 6109968 2021.09.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6109969 2021.09.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 6109970 2021.09.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6109971 2021.09.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6109972 2021.09.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 6109973 2021.09.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6109974 2021.09.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 6109975 2021.09.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 6109976 2021.09.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6109977 2021.09.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6109978 2021.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6109979 2021.09.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6109980 2021.09.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6109981 2021.09.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 6109982 2021.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 6109983 2021.09.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 6109984 2021.09.30 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6109985 2021.09.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6109986 2021.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6109987 2021.09.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 6109988 2021.09.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 6109989 2021.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6109990 2021.09.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6109991 2021.09.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6109992 2021.09.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6109993 2021.09.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 6109994 2021.09.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6109995 2021.09.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 6109996 2021.09.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6109997 2021.09.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 6109998 2021.09.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 8 6109999 2021.09.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 6110000 2021.09.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 6110001 2021.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6110002 2021.09.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6110003 2021.09.30 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 6110004 2021.09.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6110005 2021.09.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6110006 2021.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 6110007 2021.09.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6110008 2021.09.30 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 6110009 2021.09.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6110010 2021.09.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6110011 2021.09.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 18 6110012 2021.09.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6110013 2021.09.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 6110014 2021.09.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6110015 2021.09.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6110016 2021.09.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6110017 2021.09.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 6110018 2021.09.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6110019 2021.09.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6110020 2021.09.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6110021 2021.09.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6110022 2021.09.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6110023 2021.09.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6110024 2021.09.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6052585 2021.09.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 6047620 2021.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6047621 2021.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6047622 2021.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6047623 2021.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6047624 2021.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6047625 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6047626 2021.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6047627 2021.09.12 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6047628 2021.09.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 6047629 2021.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 6047630 2021.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6047631 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6047632 2021.09.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6047633 2021.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6047634 2021.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6047635 2021.09.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6047636 2021.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 6047637 2021.09.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 6047638 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 9 6047639 2021.09.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6047640 2021.09.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 6047641 2021.09.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6047642 2021.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6047643 2021.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6047644 2021.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6047645 2021.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6047646 2021.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6047647 2021.09.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6047648 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6047649 2021.09.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6047650 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 6047651 2021.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6047652 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6047653 2021.09.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 6047654 2021.09.12 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 6047655 2021.09.12 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6047656 2021.09.12 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 3 6047657 2021.09.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6047658 2021.09.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6047659 2021.09.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6047660 2021.09.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6047661 2021.09.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6047662 2021.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6047663 2021.09.12 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6047664 2021.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6047665 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6047666 2021.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6047667 2021.09.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6047668 2021.09.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 6047671 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6047672 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 6047673 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6047674 2021.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6047675 2021.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 6047676 2021.09.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 6047677 2021.09.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6047678 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6047679 2021.09.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6047680 2021.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6047681 2021.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6047682 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6047683 2021.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6047684 2021.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6047685 2021.09.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6047686 2021.09.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 6047687 2021.09.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6047688 2021.09.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6047689 2021.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6047690 2021.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6047691 2021.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6047692 2021.09.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6047693 2021.09.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 6047694 2021.09.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 6025463 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6025464 2021.09.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6025465 2021.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6025466 2021.09.04 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 3 6025467 2021.09.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6025468 2021.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6025469 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6025470 2021.09.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 6025471 2021.09.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 7 6025472 2021.09.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6025473 2021.09.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 22 6025474 2021.09.04 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 6025475 2021.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 6025476 2021.09.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6025477 2021.09.04 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6025478 2021.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 6025479 2021.09.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6025480 2021.09.04 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6025481 2021.09.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6025482 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 11 6025483 2021.09.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 6025484 2021.09.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6025485 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6025486 2021.09.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6025487 2021.09.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6025488 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 6025489 2021.09.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6025490 2021.09.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6025491 2021.09.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6025492 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6025493 2021.09.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6025494 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6025495 2021.09.04 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6025496 2021.09.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 6025497 2021.09.04 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6025498 2021.09.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6025499 2021.09.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 6025500 2021.09.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6025501 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6025502 2021.09.04 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6025503 2021.09.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6025504 2021.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6025505 2021.09.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6025506 2021.09.04 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6025507 2021.09.04 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6025508 2021.09.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6025509 2021.09.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6025510 2021.09.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 6025511 2021.09.04 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6025512 2021.09.04 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6025513 2021.09.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6025514 2021.09.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6025515 2021.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6025516 2021.09.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6025517 2021.09.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 6025518 2021.09.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 6025519 2021.09.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 6025520 2021.09.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6025521 2021.09.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 6025522 2021.09.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6025523 2021.09.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 6025524 2021.09.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6025525 2021.09.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 6025526 2021.09.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 6025527 2021.09.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6025528 2021.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6025529 2021.09.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6025530 2021.09.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6025531 2021.09.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 6018955 2021.09.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6018956 2021.09.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6018957 2021.09.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6018958 2021.09.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 6018959 2021.09.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 6018960 2021.09.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6018961 2021.09.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 6018962 2021.09.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 6018963 2021.09.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 6018964 2021.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6018965 2021.09.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6018966 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6018967 2021.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 6018968 2021.09.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6018969 2021.09.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6018970 2021.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6018971 2021.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6018972 2021.09.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 6018973 2021.09.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6018974 2021.09.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 150 6018975 2021.09.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6018976 2021.09.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6018977 2021.09.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 6018978 2021.09.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 6018979 2021.09.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6018980 2021.09.02 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6018981 2021.09.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6018982 2021.09.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6018983 2021.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 6018984 2021.09.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 6018985 2021.09.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6018986 2021.09.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6018987 2021.09.02 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6018988 2021.09.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6018989 2021.09.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6018990 2021.09.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 6018991 2021.09.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6018992 2021.09.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 6018993 2021.09.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6018994 2021.09.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6018995 2021.09.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6018996 2021.09.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6018997 2021.09.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 6018998 2021.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 6018999 2021.09.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6019000 2021.09.02 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 6019001 2021.09.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 6019002 2021.09.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6019003 2021.09.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6019004 2021.09.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6019005 2021.09.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 6019006 2021.09.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 6019007 2021.09.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 6019008 2021.09.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 6019009 2021.09.02 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6019010 2021.09.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6019011 2021.09.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6019012 2021.09.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6012054 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6012053 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6012051 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6012050 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6012052 2021.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6012047 2021.08.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6012048 2021.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6012049 2021.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6012046 2021.08.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6012045 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6012042 2021.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 6012041 2021.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6012044 2021.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 6012043 2021.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 6012040 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 6013542 2021.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 6013543 2021.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6013544 2021.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 6013545 2021.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6013546 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 6013547 2021.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 6013548 2021.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6013549 2021.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6013550 2021.08.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 6013551 2021.08.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6013552 2021.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6013553 2021.08.30 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 7 6013554 2021.08.30 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 6013555 2021.08.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6013556 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6013557 2021.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 6013558 2021.08.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 6013559 2021.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6013562 2021.08.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6013563 2021.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6013564 2021.08.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 6013565 2021.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6013566 2021.08.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6013567 2021.08.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 6013568 2021.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6013569 2021.08.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6013570 2021.08.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 6013571 2021.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6013572 2021.08.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6013573 2021.08.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6013574 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6013575 2021.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 6013576 2021.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6013577 2021.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6013578 2021.08.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 6013579 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6013580 2021.08.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6013581 2021.08.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6013582 2021.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6013583 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6013584 2021.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6013586 2021.08.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 6013587 2021.08.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6013588 2021.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6013589 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6013590 2021.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6013591 2021.08.30 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6013592 2021.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 6013595 2021.08.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6013596 2021.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6013597 2021.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6013598 2021.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6013599 2021.08.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6013600 2021.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6013601 2021.08.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6013602 2021.08.30 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 6013603 2021.08.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 6013604 2021.08.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 6013605 2021.08.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6013606 2021.08.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 6013607 2021.08.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 16 6013608 2021.08.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6013609 2021.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 6013610 2021.08.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 9 6013611 2021.08.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 6013612 2021.08.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 6013613 2021.08.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 6013614 2021.08.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 6013615 2021.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6013616 2021.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6013617 2021.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6013618 2021.08.30 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6013619 2021.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 6013620 2021.08.30 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6013621 2021.08.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6013622 2021.08.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 6013623 2021.08.30 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 6013624 2021.08.30 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 6013625 2021.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6013626 2021.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6013627 2021.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 26 6013628 2021.08.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6013629 2021.08.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6013630 2021.08.30 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 6013631 2021.08.30 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6013632 2021.08.30 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6013633 2021.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 6013634 2021.08.30 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6013635 2021.08.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6013636 2021.08.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 6013637 2021.08.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6013638 2021.08.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6013639 2021.08.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 6013640 2021.08.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6013641 2021.08.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 6013642 2021.08.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6013643 2021.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6013644 2021.08.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6013645 2021.08.30 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6013646 2021.08.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6013648 2021.08.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6013649 2021.08.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 300 6013650 2021.08.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6013651 2021.08.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6013652 2021.08.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6013653 2021.08.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 6013654 2021.08.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 6013655 2021.08.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6013656 2021.08.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6013657 2021.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6013658 2021.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6013659 2021.08.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6013660 2021.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6013661 2021.08.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6013662 2021.08.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6013663 2021.08.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 6020719 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6003676 2021.08.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6003629 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6003630 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6003631 2021.08.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6003632 2021.08.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6003633 2021.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6003634 2021.08.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6003635 2021.08.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 6003636 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 6003637 2021.08.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 6003638 2021.08.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 6003639 2021.08.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 6003640 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6003641 2021.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6003642 2021.08.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 6003643 2021.08.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6003644 2021.08.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 6003645 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6003646 2021.08.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 6003647 2021.08.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 6003648 2021.08.26 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 6003649 2021.08.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6003650 2021.08.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 6003651 2021.08.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 6003652 2021.08.26 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 6003653 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 6003654 2021.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 6003655 2021.08.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 6003656 2021.08.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6003657 2021.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6003658 2021.08.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 6003659 2021.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6003660 2021.08.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6003661 2021.08.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6003662 2021.08.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6003663 2021.08.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6003664 2021.08.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 6003665 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6003666 2021.08.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6003667 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 6003668 2021.08.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6003669 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6003670 2021.08.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6003671 2021.08.26 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 6003672 2021.08.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6003673 2021.08.26 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 2 6003674 2021.08.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 6003675 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6003677 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 6003678 2021.08.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6003679 2021.08.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6003680 2021.08.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6003681 2021.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6003682 2021.08.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 6003683 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6003684 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6003685 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 11 6003686 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003687 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003688 2021.08.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 54 6003689 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 6003690 2021.08.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6003691 2021.08.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6003692 2021.08.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6003693 2021.08.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6003694 2021.08.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6003695 2021.08.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 6003696 2021.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003697 2021.08.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 6003698 2021.08.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6003699 2021.08.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6003700 2021.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 6003701 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10000 6003702 2021.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 500 6003703 2021.08.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 6003704 2021.08.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6003705 2021.08.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 6003706 2021.08.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6003707 2021.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 6003708 2021.08.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6003709 2021.08.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6003710 2021.08.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6003711 2021.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6003716 2021.08.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6003717 2021.08.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 6003718 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6003719 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6003720 2021.08.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 6003721 2021.08.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 6003722 2021.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 6003723 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6003724 2021.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 6003725 2021.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 6003726 2021.08.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 6003727 2021.08.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6003728 2021.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6003729 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 6003730 2021.08.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6003731 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6003732 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6003733 2021.08.25 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5995301 2021.08.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 21 6003735 2021.08.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 46 6003734 2021.08.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5995237 2021.08.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 5995238 2021.08.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5995239 2021.08.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5995240 2021.08.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5995241 2021.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5995242 2021.08.24 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 5995243 2021.08.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 5995244 2021.08.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 5995245 2021.08.24 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 5995246 2021.08.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5995247 2021.08.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5995248 2021.08.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5995249 2021.08.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 32 5995250 2021.08.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 5995251 2021.08.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5995252 2021.08.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5995253 2021.08.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5995254 2021.08.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5995255 2021.08.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5995256 2021.08.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5995257 2021.08.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5995258 2021.08.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5995259 2021.08.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5995260 2021.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5995261 2021.08.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5995262 2021.08.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 5995263 2021.08.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5995264 2021.08.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5995265 2021.08.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5995266 2021.08.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5995267 2021.08.24 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5995268 2021.08.24 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5995269 2021.08.24 mapa
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 5995270 2021.08.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5995271 2021.08.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 5995272 2021.08.24 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 5995273 2021.08.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5995274 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5995275 2021.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 5995276 2021.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5995277 2021.08.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5995278 2021.08.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 5995279 2021.08.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 5995280 2021.08.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5995281 2021.08.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5995282 2021.08.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5995283 2021.08.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5995284 2021.08.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5995285 2021.08.24 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5995286 2021.08.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 5995287 2021.08.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5995288 2021.08.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5995289 2021.08.24 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5995290 2021.08.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5995291 2021.08.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 5995292 2021.08.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5995293 2021.08.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5995294 2021.08.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5995295 2021.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5995296 2021.08.24 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5995297 2021.08.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5991791 2021.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 5991792 2021.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5991793 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5991794 2021.08.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5991795 2021.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 5991796 2021.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5991797 2021.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5991798 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 16 5991799 2021.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 18 5991800 2021.08.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 5991801 2021.08.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5991802 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5991803 2021.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 5991804 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 5991805 2021.08.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5991806 2021.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5991807 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5991808 2021.08.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5991809 2021.08.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5991810 2021.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5991811 2021.08.22 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5991812 2021.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5991813 2021.08.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5991814 2021.08.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5991815 2021.08.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5991816 2021.08.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5991817 2021.08.22 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5991818 2021.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 11 5991819 2021.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5991820 2021.08.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5991821 2021.08.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 5991822 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5991823 2021.08.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5991824 2021.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5991825 2021.08.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 300 5991826 2021.08.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5991827 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5991828 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5991829 2021.08.22 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5991830 2021.08.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5991831 2021.08.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5991832 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5991833 2021.08.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5991834 2021.08.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5991835 2021.08.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 5991836 2021.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5991837 2021.08.22 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5991838 2021.08.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5991839 2021.08.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 5991840 2021.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5991841 2021.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5991842 2021.08.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 5991843 2021.08.22 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5991844 2021.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5991845 2021.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5991846 2021.08.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5991847 2021.08.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5991848 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5991849 2021.08.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5991850 2021.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5991851 2021.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5991852 2021.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5991853 2021.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5991854 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 5991855 2021.08.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5991856 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5991857 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5991858 2021.08.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5991859 2021.08.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5991860 2021.08.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5991861 2021.08.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5991862 2021.08.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 5991863 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5991864 2021.08.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5991865 2021.08.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5991866 2021.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5991867 2021.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5991868 2021.08.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5991869 2021.08.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 5991870 2021.08.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 5986134 2021.08.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5986135 2021.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5986136 2021.08.20 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5986137 2021.08.20 mapa