Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5095302 2021.01.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 5095305 2021.01.17 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5095304 2021.01.17 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5095300 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5095303 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 5091426 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5091434 2021.01.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5091433 2021.01.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5091432 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5091436 2021.01.16 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5091438 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5091439 2021.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5091440 2021.01.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5091441 2021.01.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5091442 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 5091435 2021.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 5091431 2021.01.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5091430 2021.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 31 5091419 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5091420 2021.01.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 5091421 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5091422 2021.01.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5091423 2021.01.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5091424 2021.01.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5091425 2021.01.16 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5091427 2021.01.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5091428 2021.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5091429 2021.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5091444 2021.01.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5091445 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5091458 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5091459 2021.01.16 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 5091460 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5091461 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5091462 2021.01.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5091463 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5091464 2021.01.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5091465 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5091466 2021.01.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 5091467 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5091468 2021.01.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5091457 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5091456 2021.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5091446 2021.01.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 5091447 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5091448 2021.01.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5091449 2021.01.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5091451 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5091452 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5091443 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5091455 2021.01.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5091454 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5091453 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1000 5082774 2021.01.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5082775 2021.01.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7000 5082773 2021.01.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 5082771 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5082768 2021.01.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 5082767 2021.01.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5080848 2021.01.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 16 5074245 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5075198 2021.01.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5075196 2021.01.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 6 5074246 2021.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5075199 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 52 5074248 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 5075197 2021.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5074247 2021.01.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5074244 2021.01.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 5074242 2021.01.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5074241 2021.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5074240 2021.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5074239 2021.01.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5074238 2021.01.11 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5074237 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5074236 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5074235 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5074225 2021.01.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5074226 2021.01.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5074227 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5074228 2021.01.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5074229 2021.01.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5074230 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5074231 2021.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5074232 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5074234 2021.01.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5074233 2021.01.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5074243 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5074249 2021.01.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5074260 2021.01.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5074261 2021.01.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5074262 2021.01.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5074263 2021.01.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5074264 2021.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5074265 2021.01.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5074266 2021.01.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5074267 2021.01.11 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5074259 2021.01.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5074258 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 5074250 2021.01.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 300 5074251 2021.01.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5074252 2021.01.11 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 5074253 2021.01.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5074254 2021.01.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5074255 2021.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5074256 2021.01.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 5074257 2021.01.11 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5072600 2021.01.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5072601 2021.01.10 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5072602 2021.01.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5072603 2021.01.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5072604 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5072605 2021.01.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5072606 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5072607 2021.01.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5072608 2021.01.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5072599 2021.01.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5072598 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5072586 2021.01.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5072587 2021.01.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 81 5072588 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5072589 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5072590 2021.01.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5072591 2021.01.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 5072592 2021.01.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5072593 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5072594 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 5072595 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5072596 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 5072597 2021.01.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5061772 2021.01.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5061770 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5061769 2021.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5061768 2021.01.08 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5061771 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5056453 2021.01.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5073638 2021.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5073637 2021.01.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5056448 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5056447 2021.01.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 5056446 2021.01.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5056445 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5056444 2021.01.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5056443 2021.01.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5056442 2021.01.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5056441 2021.01.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5056440 2021.01.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5056439 2021.01.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5056438 2021.01.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5056437 2021.01.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5056436 2021.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5056435 2021.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 5056449 2021.01.07 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5056450 2021.01.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5056451 2021.01.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5056490 2021.01.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 5056489 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 5056488 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5056487 2021.01.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 5056486 2021.01.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 5056485 2021.01.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 5056484 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5056483 2021.01.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 400 5056452 2021.01.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 5056478 2021.01.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 5056480 2021.01.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5056479 2021.01.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5056481 2021.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5056482 2021.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5045098 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 5037786 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 5037785 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5037784 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5037783 2021.01.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5037782 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5037781 2021.01.02 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5037780 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5037779 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5037778 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5037803 2021.01.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 5037801 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5037802 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5037800 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5037798 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 5037799 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5037797 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5037796 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5037794 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5037795 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 5037792 2021.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5037791 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5037793 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5037790 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5037789 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 5037788 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 300 5037775 2021.01.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5037776 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5037773 2021.01.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5037770 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5037772 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 5037774 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5037771 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5037769 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5037768 2021.01.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5037766 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 5037765 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5037764 2021.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5037767 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5037763 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5037762 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 5039054 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5039055 2021.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5039056 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5039057 2021.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5039049 2021.01.02 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5039058 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 100 5039035 2021.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5039053 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5039052 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 100 5039051 2021.01.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 9 5039039 2021.01.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5039038 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 5039037 2021.01.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 5039036 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5039033 2021.01.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 5039030 2021.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 5039031 2021.01.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5039040 2021.01.02 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5039041 2021.01.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5039042 2021.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5039050 2021.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5039048 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5039047 2021.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5039046 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5039045 2021.01.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5039044 2021.01.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 5039043 2021.01.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5039032 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5037787 2021.01.01 mapa