Pełna lista obserwacji drużyny

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5660001 2021.05.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5660000 2021.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5660005 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 5660011 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5660012 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5660013 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5660014 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5660015 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 12 5660016 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5660017 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 5660018 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5660019 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5660020 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5660021 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5660022 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5660023 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5660024 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5660025 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5660028 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5660029 2021.05.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5660030 2021.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5660031 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5660032 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5660033 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5660034 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5660035 2021.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5660036 2021.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5660037 2021.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5660038 2021.05.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5660039 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5660040 2021.05.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5660041 2021.05.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5660042 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5660043 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5660044 2021.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5660045 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5660046 2021.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5660047 2021.05.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5660048 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5660049 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5660050 2021.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5660068 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5660069 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5660070 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5660071 2021.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5660072 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5660073 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5660074 2021.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5660075 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5660076 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5660077 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5660078 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2000 5660079 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 5660080 2021.05.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5660081 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5660082 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5660083 2021.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5660084 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5660085 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5660086 2021.05.16 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5660087 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5660088 2021.05.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5660089 2021.05.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5660090 2021.05.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5660091 2021.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5660092 2021.05.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5660093 2021.05.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5660094 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5660095 2021.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5660096 2021.05.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5660097 2021.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5660098 2021.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5660099 2021.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5660100 2021.05.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5660101 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5660102 2021.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5660103 2021.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5660104 2021.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5660105 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 5660106 2021.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5660107 2021.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5660108 2021.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5660109 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5660110 2021.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5660111 2021.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 5660112 2021.05.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5660113 2021.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5660114 2021.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5660115 2021.05.16 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5660116 2021.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5660117 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5660118 2021.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5660119 2021.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5660134 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5660135 2021.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5660136 2021.05.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5660137 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5660138 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 5660139 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 5660140 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5660141 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5660142 2021.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5660143 2021.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5660144 2021.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5660145 2021.05.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5660146 2021.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5660147 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5660148 2021.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5660149 2021.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5660150 2021.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5660151 2021.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5660152 2021.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5660153 2021.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5651587 2021.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5651630 2021.05.15 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5651632 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5651616 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5651631 2021.05.15 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5651629 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5651481 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5651482 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5651483 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5651484 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5651485 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5651486 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5651487 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5651488 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5651489 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5651490 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5651491 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5651492 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5651493 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5651494 2021.05.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5651495 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5651496 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651497 2021.05.15 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 5651498 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5651499 2021.05.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5651500 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 5651504 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5651505 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 5651506 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5651507 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5651508 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5651509 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5651510 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5651511 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5651512 2021.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5651515 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651516 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5651517 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5651518 2021.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5651519 2021.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5651520 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5651521 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5651522 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5651523 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5651524 2021.05.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5651525 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5651526 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651527 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651528 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5651529 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5651530 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651531 2021.05.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5651532 2021.05.15 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5651533 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 5651534 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5651535 2021.05.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5651536 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 5651537 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5651538 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651539 2021.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5651540 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5651541 2021.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5651542 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5651543 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5651544 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5651545 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5651546 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5651547 2021.05.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5651548 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5651549 2021.05.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5651550 2021.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5651551 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5651552 2021.05.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5651553 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5651554 2021.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5651555 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5651556 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5651557 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5651558 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651564 2021.05.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5651565 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 5651566 2021.05.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5651567 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5651568 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5651569 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651570 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5651571 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5651572 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5651573 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5651574 2021.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5651575 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5651576 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5651577 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5651579 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651580 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5651581 2021.05.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5651582 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651583 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5651584 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651585 2021.05.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5651586 2021.05.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5651617 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5651618 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651619 2021.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5651620 2021.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5651621 2021.05.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5651622 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5651623 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5651624 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5651625 2021.05.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5651626 2021.05.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5651627 2021.05.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5651628 2021.05.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5651653 2021.05.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5651654 2021.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5651655 2021.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5651656 2021.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 5651657 2021.05.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5651658 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5651659 2021.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 5651660 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5651661 2021.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5651662 2021.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5651663 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651664 2021.05.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5651665 2021.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5651666 2021.05.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5651667 2021.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5651668 2021.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5651669 2021.05.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 100 5651670 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5651671 2021.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5651672 2021.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5651673 2021.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5651674 2021.05.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5651675 2021.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5651676 2021.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 5651677 2021.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5651678 2021.05.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5651679 2021.05.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5651680 2021.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5651681 2021.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5651682 2021.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5651683 2021.05.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5651684 2021.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5651685 2021.05.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5651686 2021.05.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5651687 2021.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5651688 2021.05.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5651689 2021.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5651690 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 5651691 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5651692 2021.05.15 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 5651693 2021.05.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5651694 2021.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5651695 2021.05.15 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5651712 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5645216 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5645217 2021.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5645218 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5645219 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5645220 2021.05.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5645221 2021.05.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5645222 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5645223 2021.05.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5645224 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5645225 2021.05.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5645226 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5645227 2021.05.14 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5645228 2021.05.14 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5645238 2021.05.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5622408 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5622409 2021.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5622413 2021.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 5622412 2021.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5622394 2021.05.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 5622395 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 5622396 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5622397 2021.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5622398 2021.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5622399 2021.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5622400 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5622401 2021.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5622402 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5622403 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 5622404 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5622405 2021.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5622406 2021.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5622407 2021.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5622417 2021.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5622418 2021.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5622419 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5622420 2021.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5622421 2021.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5622422 2021.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5622423 2021.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5622424 2021.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5622425 2021.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5622426 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5622427 2021.05.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5622428 2021.05.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5622429 2021.05.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5622430 2021.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5622431 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5622432 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5622433 2021.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5622434 2021.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5622435 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5622436 2021.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5622437 2021.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5622438 2021.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5622439 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5622440 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5622441 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5622442 2021.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5622443 2021.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5622444 2021.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5622445 2021.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5622446 2021.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5622447 2021.05.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5622448 2021.05.10 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5622449 2021.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5622450 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5622451 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5622452 2021.05.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5622453 2021.05.10 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5622454 2021.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5622455 2021.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5622456 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5622457 2021.05.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5622458 2021.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5622459 2021.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5622460 2021.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5622461 2021.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5622462 2021.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5622463 2021.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5622464 2021.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5622465 2021.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5631884 2021.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5631885 2021.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5631886 2021.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5631887 2021.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5631888 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5631889 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5631890 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5631891 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5631892 2021.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5631893 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5631894 2021.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5631895 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5631896 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5631897 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5631898 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5631899 2021.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5631900 2021.05.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 5631901 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5631902 2021.05.09 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5631903 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5631904 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5631905 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5631906 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5631907 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5631908 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5631909 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5631910 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5552749 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5552732 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5552733 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5552734 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5552735 2021.05.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5552736 2021.05.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5552737 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5552738 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5552739 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5552740 2021.05.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5552741 2021.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5552742 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5552743 2021.05.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5552751 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 60 5552752 2021.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5552753 2021.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5552754 2021.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5552755 2021.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5552756 2021.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5552757 2021.05.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5552758 2021.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5552759 2021.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5552760 2021.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5552761 2021.05.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 5552762 2021.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5552763 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5552764 2021.05.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5552765 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5552766 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5552767 2021.05.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5552768 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5552769 2021.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5552770 2021.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 5552771 2021.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5552772 2021.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5552773 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5552774 2021.05.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5552775 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5552776 2021.05.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 5552777 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5552778 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 5552779 2021.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5552780 2021.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5552781 2021.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5552782 2021.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5552783 2021.05.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5552784 2021.05.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5552785 2021.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5552786 2021.05.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5552787 2021.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5552788 2021.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 5552789 2021.05.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 200 5552790 2021.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5552791 2021.05.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5552792 2021.05.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5552793 2021.05.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5552794 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5552795 2021.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 10 5552796 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5552797 2021.05.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5552798 2021.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5552799 2021.05.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5552800 2021.05.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5552801 2021.05.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5552802 2021.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5513956 2021.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5513957 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5513958 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5513959 2021.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5513960 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5513961 2021.04.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5513962 2021.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5513963 2021.04.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5513964 2021.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5513965 2021.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5513966 2021.04.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5513967 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5513968 2021.04.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5513969 2021.04.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5513970 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5513971 2021.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5513972 2021.04.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5513973 2021.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 5513974 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5513975 2021.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5513977 2021.04.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5513978 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5513979 2021.04.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5513980 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5513981 2021.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5513982 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5513983 2021.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5513985 2021.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5514038 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5514039 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5514040 2021.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5514041 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5514043 2021.04.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5514044 2021.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5514045 2021.04.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5514047 2021.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5514048 2021.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5514049 2021.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5514050 2021.04.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5514051 2021.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5514052 2021.04.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5514053 2021.04.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5514082 2021.04.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5492447 2021.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5492448 2021.04.22 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5492449 2021.04.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5492450 2021.04.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5492451 2021.04.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5492452 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5492453 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5492454 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 5492455 2021.04.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5492456 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5492457 2021.04.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5492458 2021.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5492459 2021.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5492460 2021.04.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5492461 2021.04.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5492462 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5492463 2021.04.22 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 5492464 2021.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5492465 2021.04.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5492466 2021.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5492467 2021.04.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5492468 2021.04.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5492469 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5492470 2021.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5492471 2021.04.22 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5492472 2021.04.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5492473 2021.04.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5492474 2021.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5492475 2021.04.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5492476 2021.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5492477 2021.04.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5492478 2021.04.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5492479 2021.04.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5492480 2021.04.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5492481 2021.04.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5492482 2021.04.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5492483 2021.04.22 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 5468319 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5464613 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 5464576 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5464577 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5464578 2021.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5464579 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5464580 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5464581 2021.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5464582 2021.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5464583 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5464584 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5464585 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 5464586 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5464587 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5464588 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5464589 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5464590 2021.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5464591 2021.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5464592 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5464593 2021.04.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5464594 2021.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5464595 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5464596 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 58 5464621 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5464622 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5464623 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5464624 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5464625 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5464626 2021.04.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5464627 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5464628 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464629 2021.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5464630 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5464631 2021.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5464632 2021.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5464633 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5464634 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5464635 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5464647 2021.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5464648 2021.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5464649 2021.04.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5464650 2021.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5464651 2021.04.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5464652 2021.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5464653 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5464654 2021.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5464655 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5464656 2021.04.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 5464657 2021.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 5464658 2021.04.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5464659 2021.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5464660 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5464661 2021.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5464662 2021.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5464663 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5464664 2021.04.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5464665 2021.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5464666 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5464667 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5464668 2021.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5464669 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5464670 2021.04.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5464671 2021.04.18 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5464672 2021.04.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5464673 2021.04.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 5464674 2021.04.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5464675 2021.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5464676 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5464677 2021.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5464678 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5464679 2021.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5464680 2021.04.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5464682 2021.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5464683 2021.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5464684 2021.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5464685 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5464686 2021.04.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5464687 2021.04.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 5464688 2021.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 5464689 2021.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5464690 2021.04.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5464691 2021.04.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5464692 2021.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5461691 2021.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5461692 2021.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5461693 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5461694 2021.04.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5461695 2021.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5461696 2021.04.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5461697 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5461698 2021.04.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5461699 2021.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5461700 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5461701 2021.04.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5461702 2021.04.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5461703 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5461704 2021.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5461705 2021.04.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5461706 2021.04.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5461707 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5461708 2021.04.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5461709 2021.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5461710 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5461711 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5461712 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5461713 2021.04.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5461714 2021.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5461715 2021.04.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5461716 2021.04.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5461717 2021.04.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5461719 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5461720 2021.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5461721 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5461722 2021.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5461723 2021.04.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5461724 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5461725 2021.04.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5461726 2021.04.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5461727 2021.04.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5461728 2021.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5444077 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5444078 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5444079 2021.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5444080 2021.04.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5444081 2021.04.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5444082 2021.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5444083 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5444084 2021.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5444085 2021.04.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5444086 2021.04.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5444087 2021.04.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5444088 2021.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5444089 2021.04.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5444090 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5444091 2021.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5444092 2021.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5444093 2021.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5444095 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5444096 2021.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5444097 2021.04.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5444098 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5444099 2021.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5444100 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5444101 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5444102 2021.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5444103 2021.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5444104 2021.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5444105 2021.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5444106 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5444107 2021.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5444108 2021.04.13 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5444109 2021.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5444110 2021.04.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5444111 2021.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5444112 2021.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5444113 2021.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5444115 2021.04.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5444116 2021.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5444117 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5444118 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5444119 2021.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5444120 2021.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5444121 2021.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5444122 2021.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5444123 2021.04.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5444124 2021.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5444125 2021.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5444126 2021.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5444127 2021.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5444131 2021.04.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5444132 2021.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 5444133 2021.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5444134 2021.04.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5444135 2021.04.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5444136 2021.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5444137 2021.04.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5444138 2021.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5444139 2021.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 5444140 2021.04.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5444141 2021.04.13 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5444142 2021.04.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5444143 2021.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5444144 2021.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5444145 2021.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5444146 2021.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5444147 2021.04.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 5444148 2021.04.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 5444149 2021.04.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5444150 2021.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5444151 2021.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 5444152 2021.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5444153 2021.04.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 18 5444154 2021.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5444155 2021.04.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5444156 2021.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 5444157 2021.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5444158 2021.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5444159 2021.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5444160 2021.04.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5444161 2021.04.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5444162 2021.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5444163 2021.04.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5444164 2021.04.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5444165 2021.04.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5444166 2021.04.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5444167 2021.04.13 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5444168 2021.04.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5444169 2021.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5444170 2021.04.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5435690 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5435691 2021.04.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5435692 2021.04.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5435693 2021.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5435694 2021.04.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5435695 2021.04.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5435696 2021.04.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5435697 2021.04.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5435698 2021.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5435699 2021.04.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5435700 2021.04.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5435701 2021.04.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5435702 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5435703 2021.04.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5435704 2021.04.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5435705 2021.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5435706 2021.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5435707 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5435708 2021.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5435709 2021.04.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5435710 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5435711 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5435712 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 5435713 2021.04.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5435714 2021.04.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5435715 2021.04.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 5435766 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5435767 2021.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5435768 2021.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5435769 2021.04.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5435770 2021.04.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5435771 2021.04.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5435772 2021.04.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5435773 2021.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5420091 2021.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5420099 2021.04.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 5420092 2021.04.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5419944 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5419945 2021.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 5419946 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5419947 2021.04.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5419948 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5419949 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5419950 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5419951 2021.04.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5419952 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5419953 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5419954 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5419955 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5419956 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 5419957 2021.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5419958 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5419959 2021.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5419960 2021.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5419961 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5420045 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5420046 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 5420047 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5420048 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5420049 2021.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5420050 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 5420051 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5420059 2021.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 5420060 2021.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 5420061 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5420062 2021.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5420063 2021.04.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 150 5420064 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5420065 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5420066 2021.04.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5420067 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5420068 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5420069 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5420070 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5420071 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5420072 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5420073 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5420074 2021.04.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5420075 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5420076 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5420077 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5420079 2021.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5420080 2021.04.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 5420081 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5420082 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5420083 2021.04.10 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5420084 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 5420085 2021.04.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5420086 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5420087 2021.04.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5420093 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5420094 2021.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5420095 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5420096 2021.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 5420097 2021.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 5420098 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5420101 2021.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5420102 2021.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5420103 2021.04.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5420104 2021.04.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5420105 2021.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5420106 2021.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5420107 2021.04.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5420108 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5420109 2021.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5420110 2021.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5420111 2021.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5420112 2021.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5420113 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5420114 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5420115 2021.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5420116 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5420117 2021.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5420118 2021.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5420119 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5420120 2021.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5420121 2021.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5420122 2021.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5420123 2021.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5420124 2021.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5420125 2021.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5420126 2021.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5420127 2021.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5420128 2021.04.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5420129 2021.04.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5420130 2021.04.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5420131 2021.04.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5420132 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5420133 2021.04.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5420134 2021.04.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 5420135 2021.04.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5420136 2021.04.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5420137 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5420138 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5420139 2021.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 5420140 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5420141 2021.04.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5420142 2021.04.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5420143 2021.04.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5420144 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5420145 2021.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5420147 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5420148 2021.04.10 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5420149 2021.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5403095 2021.04.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5403099 2021.04.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5403097 2021.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 5403096 2021.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5403098 2021.04.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5403102 2021.04.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5403103 2021.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5403104 2021.04.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5403105 2021.04.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 5403106 2021.04.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5403107 2021.04.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5403108 2021.04.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5403109 2021.04.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5403110 2021.04.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5403111 2021.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5403112 2021.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5403113 2021.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5403114 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5403115 2021.04.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5403116 2021.04.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5403117 2021.04.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5403118 2021.04.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5403119 2021.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5403120 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5403121 2021.04.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5403122 2021.04.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5403123 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5403124 2021.04.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5403125 2021.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5403126 2021.04.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 5403127 2021.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5403128 2021.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5403129 2021.04.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5403130 2021.04.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5403131 2021.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5403132 2021.04.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5403133 2021.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5403134 2021.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5403135 2021.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5403136 2021.04.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5403137 2021.04.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5403138 2021.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5403139 2021.04.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5403140 2021.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5403141 2021.04.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5403142 2021.04.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5403143 2021.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5403144 2021.04.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5403145 2021.04.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5403146 2021.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5403147 2021.04.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5403148 2021.04.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5403149 2021.04.06 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5403150 2021.04.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5403151 2021.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5403152 2021.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5403153 2021.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 100 5403154 2021.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 5403155 2021.04.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5403156 2021.04.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5403157 2021.04.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 5403158 2021.04.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5403159 2021.04.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5403160 2021.04.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 5403161 2021.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5403162 2021.04.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5403163 2021.04.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5403164 2021.04.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5403165 2021.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5403166 2021.04.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5390352 2021.04.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5390361 2021.04.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5390350 2021.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5390359 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5390351 2021.04.04 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5390324 2021.04.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5390322 2021.04.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5390321 2021.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5390320 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5390331 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5390332 2021.04.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5390333 2021.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5390334 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5390335 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5390336 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 5390337 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5390338 2021.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5390339 2021.04.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5390340 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 5390341 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5390342 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5390343 2021.04.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5390344 2021.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5390345 2021.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5390346 2021.04.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5390347 2021.04.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5390386 2021.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 5390387 2021.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 5390388 2021.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5390389 2021.04.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5390390 2021.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5390391 2021.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5390392 2021.04.04 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5390393 2021.04.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5390394 2021.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5390395 2021.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5390396 2021.04.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5390397 2021.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5390398 2021.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5390399 2021.04.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5390400 2021.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 5390401 2021.04.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5390402 2021.04.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5390403 2021.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5390404 2021.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5390405 2021.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5390406 2021.04.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5390407 2021.04.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5390408 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 5390409 2021.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5390410 2021.04.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5390411 2021.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 5390412 2021.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5390413 2021.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5390414 2021.04.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5390415 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5390416 2021.04.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5390417 2021.04.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5390419 2021.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5390420 2021.04.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5390421 2021.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5390422 2021.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5390423 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5390424 2021.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5390425 2021.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5390426 2021.04.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5390427 2021.04.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5390428 2021.04.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5378036 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5378037 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5378038 2021.04.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5378039 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5378040 2021.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5378041 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5378042 2021.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5378043 2021.04.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5378044 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5378045 2021.04.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5378046 2021.04.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5378047 2021.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5378048 2021.04.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5378049 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5378050 2021.04.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5378051 2021.04.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5378052 2021.04.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5378053 2021.04.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5378054 2021.04.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5378055 2021.04.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5378056 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5378057 2021.04.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 5378058 2021.04.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 5378059 2021.04.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5378060 2021.04.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5378061 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 5378062 2021.04.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5378063 2021.04.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 5378064 2021.04.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5378065 2021.04.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5378066 2021.04.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5378067 2021.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5378068 2021.04.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5378069 2021.04.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5378070 2021.04.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5378071 2021.04.02 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5378072 2021.04.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5378073 2021.04.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5378074 2021.04.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5356025 2021.03.28 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5356026 2021.03.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5264317 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 5264315 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 5264320 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5264313 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 5264293 2021.03.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 5264296 2021.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5264285 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5264287 2021.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5264310 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5264305 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5264308 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5264312 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 500 5264299 2021.03.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5264301 2021.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5264388 2021.03.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5264390 2021.03.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5264291 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5264292 2021.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5264345 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5264347 2021.03.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 5264322 2021.03.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5264323 2021.03.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5264324 2021.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5264325 2021.03.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5264326 2021.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5264327 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5264328 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 5264329 2021.03.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5264330 2021.03.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 14 5264331 2021.03.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5264332 2021.03.07 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 5264333 2021.03.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5264334 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5264335 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 5264336 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5264337 2021.03.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5264338 2021.03.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5264339 2021.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5264340 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5264341 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5264342 2021.03.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5264343 2021.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5264344 2021.03.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5264353 2021.03.07 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5264354 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3000 5264355 2021.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 5264356 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5264357 2021.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5264358 2021.03.07 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5264359 2021.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5264360 2021.03.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 5264361 2021.03.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5264362 2021.03.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5264363 2021.03.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5264364 2021.03.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5264365 2021.03.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5264366 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5264367 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5264368 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5264369 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5264370 2021.03.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 5264371 2021.03.07 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 5264373 2021.03.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5264374 2021.03.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5264375 2021.03.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5264376 2021.03.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 5264377 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 5264378 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5264379 2021.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5264380 2021.03.07 mapa