Pełna lista obserwacji drużyny

Pan Marek Rok 2 : Marek Warcholiński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5092429 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5092418 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 5092417 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5092416 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5092415 2021.01.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5092414 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5092413 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5092412 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5092411 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5092419 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 5092420 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5092428 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5092427 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5092426 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5092425 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5092424 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5092423 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5092422 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5092421 2021.01.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5072975 2021.01.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5067480 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5067454 2021.01.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5067453 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5067451 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5067424 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5067423 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5067422 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5067393 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5067392 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5067394 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5027741 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5027739 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5027740 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5027738 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5027737 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5027735 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5027736 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5027734 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5027733 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5027730 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027731 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5027732 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 5027729 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5027727 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 12 5027728 2021.01.01 mapa