Pełna lista obserwacji drużyny

Pan Marek Rok 2 : Marek Warcholiński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5735645 2021.05.31 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5712025 2021.05.26 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5692609 2021.05.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5693503 2021.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5692348 2021.05.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5692347 2021.05.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5692346 2021.05.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5692254 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5692205 2021.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5692204 2021.05.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5692203 2021.05.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5692202 2021.05.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5692201 2021.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5692186 2021.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5692185 2021.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5679010 2021.05.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 5679009 2021.05.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5679008 2021.05.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 5679007 2021.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5614107 2021.05.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5614106 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5614105 2021.05.10 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5608412 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 5603133 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5579460 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5579461 2021.05.06 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5579458 2021.05.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5577653 2021.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5577652 2021.05.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5574801 2021.05.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 5574799 2021.05.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 5574800 2021.05.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5574798 2021.05.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5574797 2021.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 5568753 2021.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5568521 2021.05.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5568520 2021.05.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5568513 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5568514 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5568422 2021.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5568292 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5568287 2021.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5568272 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5568270 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5568263 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5568196 2021.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5568195 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5568194 2021.05.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5568193 2021.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5568088 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5568087 2021.05.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5560415 2021.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5559499 2021.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5559498 2021.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5559338 2021.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5559309 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5559310 2021.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5559308 2021.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5559123 2021.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 5559084 2021.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5559082 2021.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5559083 2021.05.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5559081 2021.05.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5555299 2021.05.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5555298 2021.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5498060 2021.04.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5498573 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5498575 2021.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5497451 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5497449 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5497450 2021.04.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5498574 2021.04.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5491329 2021.04.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5491328 2021.04.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 5490590 2021.04.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 5490591 2021.04.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5454458 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5454459 2021.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5454457 2021.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5454456 2021.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5454144 2021.04.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5454143 2021.04.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5454142 2021.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5454140 2021.04.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5454141 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 5454139 2021.04.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 21 5454137 2021.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5454138 2021.04.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5454135 2021.04.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5454136 2021.04.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5454134 2021.04.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5454132 2021.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5454133 2021.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5454130 2021.04.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5454131 2021.04.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5424369 2021.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5424132 2021.04.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5424131 2021.04.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5339991 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5339990 2021.03.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5339989 2021.03.27 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5339988 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 5339987 2021.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5339986 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5339985 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5339984 2021.03.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5339983 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5339992 2021.03.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5339993 2021.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5340002 2021.03.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 5340001 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5340000 2021.03.27 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5339999 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 5339998 2021.03.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5339997 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 5339996 2021.03.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5339995 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5339994 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5318254 2021.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 5318255 2021.03.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 5271334 2021.03.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5271333 2021.03.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5268684 2021.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5268521 2021.03.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 5268522 2021.03.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5268523 2021.03.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5268501 2021.03.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5268500 2021.03.09 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5268497 2021.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5268498 2021.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5268499 2021.03.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5268496 2021.03.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5268121 2021.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 5266849 2021.03.08 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5266848 2021.03.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5260660 2021.03.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5260662 2021.03.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5260661 2021.03.07 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5260659 2021.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5260509 2021.03.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 5260479 2021.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5260478 2021.03.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5260477 2021.03.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5260476 2021.03.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5260475 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 5260474 2021.03.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5260473 2021.03.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5260472 2021.03.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5260388 2021.03.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 5260231 2021.03.07 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5260230 2021.03.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5260228 2021.03.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5260227 2021.03.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5260223 2021.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5260221 2021.03.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5260222 2021.03.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5260217 2021.03.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5260216 2021.03.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5260214 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5260212 2021.03.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5260210 2021.03.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5260209 2021.03.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 5260177 2021.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5260176 2021.03.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5260175 2021.03.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 5260102 2021.03.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5251086 2021.03.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5251087 2021.03.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5251088 2021.03.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5250960 2021.03.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5250959 2021.03.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5250957 2021.03.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5250956 2021.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5250958 2021.03.05 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5250955 2021.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 5244224 2021.03.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5244223 2021.03.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5244186 2021.03.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5244185 2021.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5244008 2021.03.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5244011 2021.03.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 5244009 2021.03.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5244010 2021.03.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5243959 2021.03.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5243957 2021.03.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5243958 2021.03.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5243956 2021.03.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 5243955 2021.03.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 5243954 2021.03.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5245314 2021.03.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5218695 2021.02.25 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 5218694 2021.02.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5199684 2021.02.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5199683 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5194329 2021.02.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5194266 2021.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5194265 2021.02.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5194264 2021.02.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5194263 2021.02.20 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5194262 2021.02.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5194241 2021.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5194240 2021.02.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5194239 2021.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 5194238 2021.02.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 50 5194237 2021.02.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 12 5190103 2021.02.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5190105 2021.02.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 5190104 2021.02.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5177557 2021.02.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5177556 2021.02.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5173054 2021.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5173055 2021.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5173056 2021.02.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5173057 2021.02.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5173058 2021.02.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5173059 2021.02.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5173060 2021.02.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5173061 2021.02.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5173062 2021.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5173063 2021.02.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5092418 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 9 5092417 2021.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5092416 2021.01.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5092415 2021.01.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5092414 2021.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5092413 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5092412 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5092411 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5092419 2021.01.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 5092420 2021.01.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5092421 2021.01.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5092429 2021.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5092428 2021.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5092427 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5092426 2021.01.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5092425 2021.01.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 5092424 2021.01.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5092423 2021.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5092422 2021.01.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5072975 2021.01.11 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5067480 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5067454 2021.01.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5067453 2021.01.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 5067451 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5067424 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5067423 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5067422 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5067393 2021.01.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5067392 2021.01.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5067394 2021.01.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 5027741 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5027739 2021.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5027740 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5027738 2021.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5027737 2021.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5027735 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5027736 2021.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5027734 2021.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5027733 2021.01.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5027730 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5027731 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5027732 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 5027729 2021.01.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5027727 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 12 5027728 2021.01.01 mapa