Pełna lista obserwacji drużyny

Kasia Kc : Katarzyna Kąciak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5117732 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5117733 2021.01.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5117731 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5117730 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5117729 2021.01.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 5117728 2021.01.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5117734 2021.01.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5117727 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5117726 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5117724 2021.01.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5117722 2021.01.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5117723 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2100 5117721 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5117716 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5117720 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5117719 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5117718 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5117717 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 5117715 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5117714 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 5117713 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5117712 2021.01.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5117711 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1500 5117710 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5117708 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5117709 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5117706 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 5117707 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5117705 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5115978 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5115977 2021.01.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5115976 2021.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5115974 2021.01.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5115975 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5115972 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5115973 2021.01.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5115971 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5115965 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5115969 2021.01.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5115967 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5115963 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5115970 2021.01.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5115964 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5115968 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5115966 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 5115960 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5115962 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5115961 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5115958 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5115959 2021.01.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5115955 2021.01.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5115956 2021.01.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5115957 2021.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5095024 2021.01.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5095023 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 5095022 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5095021 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5095020 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5095019 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5095018 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5095017 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 5095015 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5095016 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5095039 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5095040 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5095038 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5095035 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 72 5095034 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5095036 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 5095037 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 5095033 2021.01.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5095032 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5095031 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 108 5095028 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5095029 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5095030 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 83 5095026 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5095025 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5095014 2021.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5095013 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5095012 2021.01.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5095010 2021.01.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5095011 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5095009 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5095008 2021.01.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5095005 2021.01.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5095007 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 65 5095004 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 5095002 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 5095001 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 218 5095003 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 5095000 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 72 5094999 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5078356 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5078355 2021.01.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5078354 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078353 2021.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5078352 2021.01.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5078351 2021.01.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5075827 2021.01.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5075825 2021.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5075826 2021.01.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5075824 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5075823 2021.01.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5075822 2021.01.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5075821 2021.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5116191 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5116190 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5116189 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5116192 2021.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5072097 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5072096 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5072095 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5072094 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5072093 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5072090 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5072091 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5072089 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5072092 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5072088 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5072087 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 5062705 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5062702 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5062701 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5062699 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5062696 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5062693 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5062692 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5062689 2021.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5062687 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5062686 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5062685 2021.01.09 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 5056034 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5056036 2021.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5056032 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5056033 2021.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5056030 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5056031 2021.01.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5056029 2021.01.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5056028 2021.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5058880 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5058881 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5058883 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5058884 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5058885 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058886 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5058887 2021.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5058889 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5058892 2021.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5056046 2021.01.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5058874 2021.01.05 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5056045 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5056047 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5056048 2021.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5056051 2021.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5058867 2021.01.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 5058871 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5058872 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5058876 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5058877 2021.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5058878 2021.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5058893 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5058894 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5058951 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5058914 2021.01.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5058938 2021.01.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5058939 2021.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5058940 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5058943 2021.01.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5058944 2021.01.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5058946 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5058947 2021.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5058948 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5058949 2021.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5058950 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5058913 2021.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5058912 2021.01.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 5058895 2021.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5058896 2021.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5058897 2021.01.05 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 20 5058899 2021.01.05 mapa
rzadki alka, Alca torda 35 5058900 2021.01.05 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 20 5058905 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5058906 2021.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 5058907 2021.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5058908 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 5058909 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058910 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5058911 2021.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5056035 2021.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5059870 2021.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5059871 2021.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5059872 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5059873 2021.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5059874 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5059875 2021.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5059869 2021.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5056037 2021.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5056038 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5056039 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5056040 2021.01.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 5059866 2021.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5056042 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5056043 2021.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5056044 2021.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5059865 2021.01.04 mapa