Pełna lista obserwacji drużyny

Kasia Kc : Katarzyna Kąciak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6063849 2021.09.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 6063848 2021.09.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 6029687 2021.09.05 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 5997552 2021.08.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5997553 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 5997549 2021.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5997550 2021.08.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5997548 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5997551 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 5 5997546 2021.08.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5997547 2021.08.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5997545 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5997540 2021.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 5997536 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5997538 2021.08.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5997539 2021.08.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5997537 2021.08.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5997535 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5997534 2021.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5997533 2021.08.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5997529 2021.08.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5997532 2021.08.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5997530 2021.08.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5997531 2021.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5999683 2021.08.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 5997527 2021.08.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5997525 2021.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5999679 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5999686 2021.08.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5999685 2021.08.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5999680 2021.08.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5997528 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 47 5997526 2021.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 5999682 2021.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5999681 2021.08.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5999684 2021.08.25 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 5994988 2021.08.24 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5994986 2021.08.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5994984 2021.08.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5994985 2021.08.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 5994987 2021.08.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5994983 2021.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5994982 2021.08.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5994981 2021.08.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5998694 2021.08.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5994980 2021.08.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 5987273 2021.08.21 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5987272 2021.08.21 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 5955413 2021.08.08 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5955414 2021.08.08 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5951075 2021.08.05 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5951072 2021.08.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5951073 2021.08.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5951074 2021.08.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5938690 2021.08.01 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5938689 2021.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 5938688 2021.08.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5938687 2021.08.01 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5938686 2021.08.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5938685 2021.08.01 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 5938525 2021.08.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 5938524 2021.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5934413 2021.07.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5934412 2021.07.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 6 5934410 2021.07.30 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 5934411 2021.07.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5934409 2021.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5934405 2021.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5934406 2021.07.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5934404 2021.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5934408 2021.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5934407 2021.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5934402 2021.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5934403 2021.07.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5934399 2021.07.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 5934400 2021.07.30 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 5 5934401 2021.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5898177 2021.07.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5898176 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5898173 2021.07.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5898171 2021.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5898175 2021.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5898172 2021.07.16 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5898174 2021.07.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5898170 2021.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5898168 2021.07.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5898169 2021.07.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 5898167 2021.07.16 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5898166 2021.07.16 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 5895902 2021.07.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5896500 2021.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5896499 2021.07.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5896501 2021.07.15 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 5895901 2021.07.15 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 5895900 2021.07.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5896685 2021.07.15 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 5895899 2021.07.15 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5895898 2021.07.15 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 5895897 2021.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5895896 2021.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5895895 2021.07.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5895892 2021.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5895893 2021.07.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5895891 2021.07.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5895894 2021.07.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5895890 2021.07.15 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5895889 2021.07.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5895888 2021.07.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5895886 2021.07.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5895884 2021.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5895885 2021.07.15 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 5895883 2021.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5895882 2021.07.15 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 5895881 2021.07.15 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 5895880 2021.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5886816 2021.07.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5886815 2021.07.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 5886814 2021.07.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5886812 2021.07.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5886813 2021.07.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5886811 2021.07.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5886809 2021.07.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5886807 2021.07.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5886806 2021.07.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 5886810 2021.07.11 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5886805 2021.07.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5887036 2021.07.11 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 5879869 2021.07.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 5854178 2021.06.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 5854179 2021.06.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5821865 2021.06.19 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5821864 2021.06.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5782855 2021.06.06 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5782853 2021.06.06 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5782854 2021.06.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5769616 2021.06.05 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 5769617 2021.06.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5769614 2021.06.05 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 5766323 2021.06.05 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 5766322 2021.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5766326 2021.06.05 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5766320 2021.06.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5766319 2021.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5766325 2021.06.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5766321 2021.06.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5766318 2021.06.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5766324 2021.05.29 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5766327 2021.05.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5726091 2021.05.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5726090 2021.05.29 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5726089 2021.05.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5726087 2021.05.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 5726086 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5726085 2021.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 5726083 2021.05.29 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5726082 2021.05.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5726084 2021.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5726081 2021.05.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 5714658 2021.05.27 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5677897 2021.05.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5656363 2021.05.16 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 5656362 2021.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5656369 2021.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5656368 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5656367 2021.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5656366 2021.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5656365 2021.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5656364 2021.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5656361 2021.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5656360 2021.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5656359 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5656358 2021.05.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5656357 2021.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5656356 2021.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5656355 2021.05.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5656354 2021.05.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5656353 2021.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5656352 2021.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5656351 2021.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5656350 2021.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5656349 2021.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5656348 2021.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5656347 2021.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 5656346 2021.05.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5651892 2021.05.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5651893 2021.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5651894 2021.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 5651895 2021.05.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5651891 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 5651896 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5651888 2021.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5651889 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 5 5651887 2021.05.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5651890 2021.05.15 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 4 5651886 2021.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5651884 2021.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5651883 2021.05.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5651885 2021.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5651881 2021.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5651879 2021.05.15 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5651882 2021.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5651878 2021.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5651880 2021.05.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5651874 2021.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5651876 2021.05.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5651875 2021.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5651877 2021.05.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5651873 2021.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 5651870 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 5651871 2021.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5651872 2021.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5638970 2021.05.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5638969 2021.05.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5638968 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5638967 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5609191 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5609192 2021.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 5609193 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5609188 2021.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5609190 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5609186 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5609185 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5609183 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5609187 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5609184 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5609189 2021.05.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5609182 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5609209 2021.05.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5609208 2021.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5609207 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5609206 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5609204 2021.05.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5609205 2021.05.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 5609203 2021.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5609202 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5609201 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5609200 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5609199 2021.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5609197 2021.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5609198 2021.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5609196 2021.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5609195 2021.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5609194 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5596483 2021.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5596479 2021.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5596484 2021.05.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5596478 2021.05.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5596477 2021.05.08 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5596476 2021.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5596475 2021.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5596482 2021.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5596481 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5596480 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5596473 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5596472 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5596471 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5596470 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5596469 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596468 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5596467 2021.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5596466 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5596465 2021.05.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5596464 2021.05.08 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5596463 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5596462 2021.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5596461 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5596460 2021.05.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5596459 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5596458 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5589296 2021.05.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 5589295 2021.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5581652 2021.05.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5581651 2021.05.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5581649 2021.05.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5581647 2021.05.06 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5581645 2021.05.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5581648 2021.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5581650 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5581646 2021.05.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5581644 2021.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5581641 2021.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5581642 2021.05.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5581643 2021.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5581640 2021.05.03 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 5550958 2021.05.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5550941 2021.05.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5550945 2021.05.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5550940 2021.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5550947 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5550939 2021.05.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5550937 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5550938 2021.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5550956 2021.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5550955 2021.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5550957 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5550951 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5550959 2021.05.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 5550948 2021.05.01 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5550960 2021.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5550949 2021.05.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5550946 2021.05.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5550952 2021.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5550953 2021.05.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5550954 2021.05.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 5550942 2021.05.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5550944 2021.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 5550943 2021.05.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 5541530 2021.04.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5541527 2021.04.30 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5541526 2021.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5541529 2021.04.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5552412 2021.04.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5533818 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5533817 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5533816 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5535961 2021.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 5529821 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5529823 2021.04.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5529822 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5535962 2021.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5535963 2021.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5507981 2021.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5507982 2021.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5507980 2021.04.25 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5507979 2021.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5507978 2021.04.25 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 5507977 2021.04.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5507975 2021.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5507976 2021.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5507974 2021.04.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5510287 2021.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5503857 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 5503856 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5503859 2021.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5503855 2021.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5503858 2021.04.24 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5498793 2021.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5498792 2021.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5498791 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5498790 2021.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5498789 2021.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5498788 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5498787 2021.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5498786 2021.04.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5498785 2021.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5498784 2021.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5498783 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5498782 2021.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5498781 2021.04.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5498780 2021.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5498779 2021.04.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5498778 2021.04.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5498777 2021.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5498776 2021.04.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 5498775 2021.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5498774 2021.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5498773 2021.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5498772 2021.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5498771 2021.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5498770 2021.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5498769 2021.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 5498768 2021.04.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5503860 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5496078 2021.04.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5496076 2021.04.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5496080 2021.04.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5496075 2021.04.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5496072 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5496074 2021.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5496077 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5496079 2021.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5496073 2021.04.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 5496071 2021.04.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5496070 2021.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5457004 2021.04.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5457002 2021.04.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5456999 2021.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5457000 2021.04.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5457003 2021.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5457001 2021.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5456998 2021.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5456997 2021.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5456996 2021.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5456994 2021.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5456995 2021.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5456992 2021.04.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 5456993 2021.04.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5456991 2021.04.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5430737 2021.04.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 5430733 2021.04.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5423374 2021.04.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5423376 2021.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5423377 2021.04.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5423375 2021.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5423373 2021.04.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5423372 2021.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5423370 2021.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5423371 2021.04.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 5423369 2021.04.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5401333 2021.04.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 5401319 2021.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5401321 2021.04.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5401322 2021.04.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5401323 2021.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5401318 2021.04.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5401320 2021.04.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5380801 2021.04.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5378659 2021.04.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5378187 2021.04.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 5378182 2021.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5378186 2021.04.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5378184 2021.04.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5378180 2021.04.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5378183 2021.04.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5378185 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5378179 2021.04.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5378178 2021.04.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 5378177 2021.04.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5378181 2021.04.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5378176 2021.04.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 32 5378173 2021.04.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 5378175 2021.04.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 5378170 2021.04.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5378171 2021.04.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5378174 2021.04.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5378169 2021.04.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 5378168 2021.04.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5378165 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5378167 2021.04.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5378166 2021.04.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2000 5378164 2021.04.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5378172 2021.04.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5378162 2021.04.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5378161 2021.04.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5378163 2021.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5372541 2021.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5372540 2021.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5372539 2021.04.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5372538 2021.04.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5372537 2021.04.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 14 5372536 2021.04.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5372554 2021.04.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5372557 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 5372556 2021.04.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 55 5372555 2021.04.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5372552 2021.04.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 5372551 2021.04.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5372553 2021.04.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5372550 2021.04.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5372546 2021.04.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5372549 2021.04.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5372545 2021.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5372544 2021.04.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5372548 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5372547 2021.04.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5372543 2021.04.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 5372542 2021.04.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5364159 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5364158 2021.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5364157 2021.03.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 5364156 2021.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 5364155 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5364154 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5364153 2021.03.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5364152 2021.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5364151 2021.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5364150 2021.03.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5364149 2021.03.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5364148 2021.03.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5364147 2021.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5364146 2021.03.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5364145 2021.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5364144 2021.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5364143 2021.03.31 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5364142 2021.03.31 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5364141 2021.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5364140 2021.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5364139 2021.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5364138 2021.03.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5364137 2021.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5364136 2021.03.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5364135 2021.03.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5364134 2021.03.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5364133 2021.03.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5364132 2021.03.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5364131 2021.03.31 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5367583 2021.03.31 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5341933 2021.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5341932 2021.03.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5341931 2021.03.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5341930 2021.03.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 5341929 2021.03.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5341928 2021.03.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5341927 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5341926 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5341925 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5341924 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5341923 2021.03.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5341922 2021.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5341921 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5341920 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5341919 2021.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5341918 2021.03.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5341917 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5341916 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5341915 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5341914 2021.03.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5341949 2021.03.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5341948 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5341947 2021.03.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5341946 2021.03.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5341945 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5341944 2021.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5341943 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5341942 2021.03.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5341941 2021.03.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5341940 2021.03.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5341939 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 5341938 2021.03.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5341937 2021.03.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5341936 2021.03.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5341935 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5341934 2021.03.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5341913 2021.03.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5341912 2021.03.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5341911 2021.03.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 5341910 2021.03.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5341909 2021.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5341908 2021.03.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5341907 2021.03.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5341906 2021.03.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5341905 2021.03.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5341904 2021.03.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5341903 2021.03.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5341902 2021.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 5341901 2021.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5341900 2021.03.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5341899 2021.03.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5330875 2021.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5330878 2021.03.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5330876 2021.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 5330874 2021.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5330877 2021.03.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5330873 2021.03.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5330871 2021.03.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5330869 2021.03.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5330872 2021.03.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5330870 2021.03.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5330867 2021.03.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5330868 2021.03.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 5315482 2021.03.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5311838 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5311837 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5311835 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5311833 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 5311834 2021.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5311836 2021.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5311830 2021.03.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5311828 2021.03.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 5311829 2021.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5311831 2021.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5311832 2021.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5311825 2021.03.20 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5311826 2021.03.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5311823 2021.03.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5311822 2021.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5311824 2021.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5311827 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 5311819 2021.03.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5311821 2021.03.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5311820 2021.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5311818 2021.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5311817 2021.03.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5289117 2021.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5289116 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5289115 2021.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5289114 2021.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5289113 2021.03.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5289112 2021.03.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5289110 2021.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5289111 2021.03.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 5289109 2021.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5289108 2021.03.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5289107 2021.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5289106 2021.03.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5289105 2021.03.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5289104 2021.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5289103 2021.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5289101 2021.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5289102 2021.03.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5289100 2021.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5289099 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5289098 2021.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5289096 2021.03.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5289095 2021.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5289097 2021.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5289094 2021.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5289093 2021.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5289091 2021.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5289092 2021.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5289090 2021.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5289089 2021.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5289088 2021.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5289087 2021.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5289086 2021.03.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5289085 2021.03.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5257987 2021.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5257986 2021.03.06 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 5257985 2021.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5257983 2021.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5257982 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5257981 2021.03.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5257980 2021.03.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5257984 2021.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5257979 2021.03.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5257977 2021.03.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5230475 2021.02.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5230477 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5230478 2021.02.27 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5230479 2021.02.27 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5230480 2021.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5230481 2021.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5230482 2021.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5230483 2021.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5230484 2021.02.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5231220 2021.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5224116 2021.02.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5224115 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5224114 2021.02.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 5224113 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5224112 2021.02.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5224111 2021.02.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5224109 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5224108 2021.02.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5224117 2021.02.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 5224118 2021.02.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5224138 2021.02.26 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5224125 2021.02.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5224123 2021.02.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5224122 2021.02.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5224121 2021.02.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5224120 2021.02.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5224119 2021.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5221000 2021.02.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 5202766 2021.02.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 5202769 2021.02.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5202843 2021.02.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5202844 2021.02.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5175870 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 4 5175869 2021.02.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5175871 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób modrzewiowy, Loxia leucoptera 1 5175867 2021.02.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 30 5175866 2021.02.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5175865 2021.02.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5175868 2021.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 12 5175864 2021.02.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160245 2021.02.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5160244 2021.02.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5160242 2021.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5160241 2021.02.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5160243 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 5160240 2021.02.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5160239 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5160238 2021.02.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 5160237 2021.02.07 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5160234 2021.02.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 5160236 2021.02.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5160235 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5160232 2021.02.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 5160231 2021.02.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5160233 2021.02.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5160227 2021.02.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5160226 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5160230 2021.02.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5160225 2021.02.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5160229 2021.02.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5160223 2021.02.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 5160228 2021.02.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5160220 2021.02.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5160222 2021.02.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 5160224 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5160221 2021.02.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5160219 2021.02.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 5160217 2021.02.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5160216 2021.02.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5160215 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 5177176 2021.02.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5179053 2021.02.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5179052 2021.02.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 5155623 2021.02.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5155625 2021.02.06 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5155621 2021.02.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 5155624 2021.02.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 5155622 2021.02.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5155620 2021.02.06 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5155626 2021.02.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5155619 2021.02.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5155618 2021.02.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5155616 2021.02.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5155614 2021.02.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5155615 2021.02.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 5155617 2021.02.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5155613 2021.02.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5139571 2021.01.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 5139572 2021.01.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5139568 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5139566 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5139564 2021.01.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5139565 2021.01.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5139587 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5139586 2021.01.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5139589 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5139585 2021.01.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 33 5139584 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5139588 2021.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5139582 2021.01.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5139580 2021.01.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5139583 2021.01.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5139579 2021.01.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5139577 2021.01.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 5139578 2021.01.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5139575 2021.01.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 5139576 2021.01.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 75 5139574 2021.01.31 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5136703 2021.01.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5136704 2021.01.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5136705 2021.01.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5136706 2021.01.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5136707 2021.01.30 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5117732 2021.01.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5117733 2021.01.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5117731 2021.01.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5117730 2021.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5117729 2021.01.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 30 5117728 2021.01.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5117734 2021.01.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5117727 2021.01.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5117726 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 5117724 2021.01.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 5117722 2021.01.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5117723 2021.01.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2100 5117721 2021.01.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5117716 2021.01.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5117720 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 5117719 2021.01.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5117718 2021.01.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 5117717 2021.01.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 5117715 2021.01.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5117714 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 5117713 2021.01.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5117712 2021.01.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5117711 2021.01.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1500 5117710 2021.01.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5117708 2021.01.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5117709 2021.01.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5117706 2021.01.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1500 5117707 2021.01.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5117705 2021.01.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 5136702 2021.01.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5115978 2021.01.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5115977 2021.01.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5115976 2021.01.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5115974 2021.01.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5115975 2021.01.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5115972 2021.01.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5115973 2021.01.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5115971 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 5115965 2021.01.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5115969 2021.01.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5115967 2021.01.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 5115963 2021.01.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5115970 2021.01.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 5115964 2021.01.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5115968 2021.01.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 5115966 2021.01.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 5115960 2021.01.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 5115962 2021.01.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5115961 2021.01.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 5115958 2021.01.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5115959 2021.01.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5115955 2021.01.23 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5115956 2021.01.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 5115957 2021.01.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5095024 2021.01.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5095023 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 5095022 2021.01.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5095021 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5095020 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5095019 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5095018 2021.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5095017 2021.01.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 7 5095015 2021.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5095016 2021.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5095039 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5095040 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5095038 2021.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5095035 2021.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 72 5095034 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 5095036 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 5095037 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 5095033 2021.01.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5095032 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5095031 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 108 5095028 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 100 5095029 2021.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5095030 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 83 5095026 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 5095025 2021.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5095014 2021.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5155949 2021.01.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5095013 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 5095012 2021.01.13 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5095010 2021.01.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5095011 2021.01.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5095009 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5095008 2021.01.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5095005 2021.01.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5095007 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 65 5095004 2021.01.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 27 5095002 2021.01.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 5095001 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 218 5095003 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 5095000 2021.01.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 72 5094999 2021.01.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5078356 2021.01.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5078355 2021.01.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5078354 2021.01.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5078353 2021.01.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5078352 2021.01.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 5078351 2021.01.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5075827 2021.01.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 5075825 2021.01.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5075826 2021.01.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5075824 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5075823 2021.01.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5075822 2021.01.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5075821 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5116192 2021.01.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5116191 2021.01.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5116190 2021.01.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5116189 2021.01.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5072097 2021.01.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5072096 2021.01.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5072095 2021.01.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 5072094 2021.01.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5072093 2021.01.10 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5072090 2021.01.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5072091 2021.01.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5072089 2021.01.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5072092 2021.01.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5072088 2021.01.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5072087 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei 1 5062705 2021.01.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5062702 2021.01.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5062701 2021.01.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5062699 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5062696 2021.01.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5062693 2021.01.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5062692 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5062689 2021.01.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5062687 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5062686 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5062685 2021.01.09 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 5056034 2021.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5056036 2021.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5056032 2021.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5056033 2021.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5056030 2021.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5056031 2021.01.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5056029 2021.01.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5056028 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5058884 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5058883 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5058881 2021.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5058880 2021.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5058885 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058886 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5058887 2021.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5058889 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5058892 2021.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5058893 2021.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5058894 2021.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5058878 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5058877 2021.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5058876 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5058943 2021.01.05 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5056045 2021.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5056046 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5056047 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5056048 2021.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5056051 2021.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5058867 2021.01.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 5058871 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5058872 2021.01.05 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5058874 2021.01.05 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 5058895 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5058951 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5058914 2021.01.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5058938 2021.01.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5058939 2021.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5058940 2021.01.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5058944 2021.01.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5058946 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5058947 2021.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 5058948 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5058949 2021.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 5058950 2021.01.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5058913 2021.01.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 5058912 2021.01.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5058896 2021.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 5058897 2021.01.05 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 20 5058899 2021.01.05 mapa
rzadki alka, Alca torda 35 5058900 2021.01.05 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 20 5058905 2021.01.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5058906 2021.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 5058907 2021.01.05 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5058908 2021.01.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 20 5058909 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058910 2021.01.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5058911 2021.01.05 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5056035 2021.01.04 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5059870 2021.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 5059871 2021.01.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 5059872 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5059873 2021.01.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5059874 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5059875 2021.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5059869 2021.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5056037 2021.01.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5056038 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5056039 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5056040 2021.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5056042 2021.01.04 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 5059866 2021.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5056044 2021.01.04 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5059865 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5056043 2021.01.04 mapa