Pełna lista obserwacji drużyny

Dorota Bezwińska- Sikora : Dorota Bezwińska Sikora


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6060180 2021.09.17 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 6060179 2021.09.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6060181 2021.09.17 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 6060176 2021.09.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 66 6060178 2021.09.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6060175 2021.09.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 6060177 2021.09.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6060197 2021.09.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 6060196 2021.09.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 6060194 2021.09.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6060195 2021.09.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6060193 2021.09.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6060191 2021.09.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6060192 2021.09.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6060190 2021.09.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 6060188 2021.09.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 6060189 2021.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6060185 2021.09.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 6060187 2021.09.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 6060186 2021.09.17 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 6060184 2021.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 6060183 2021.09.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 6060182 2021.09.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 6055570 2021.09.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 6055569 2021.09.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6055536 2021.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 6055535 2021.09.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6055534 2021.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6055532 2021.09.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6055533 2021.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6055531 2021.09.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6055528 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 6055527 2021.09.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6055526 2021.09.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6055529 2021.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6055525 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 6055530 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 6055524 2021.09.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 6055521 2021.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6055519 2021.09.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 6055523 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 6055518 2021.09.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6055520 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6055522 2021.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 6055516 2021.09.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6055517 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 6055515 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6055510 2021.09.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 6055511 2021.09.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6055512 2021.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6055508 2021.09.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6055509 2021.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6055514 2021.09.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 6055513 2021.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 6055507 2021.09.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 6055505 2021.09.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6055506 2021.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6055504 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 6055503 2021.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 12 6055500 2021.09.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6055502 2021.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 6055501 2021.09.15 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 6055499 2021.09.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 6054306 2021.09.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 6054307 2021.09.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 6054308 2021.09.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 6054305 2021.09.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6054302 2021.09.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6054303 2021.09.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6054304 2021.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 6054301 2021.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 6054300 2021.09.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6054296 2021.09.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6054297 2021.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6054299 2021.09.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6054298 2021.09.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6054294 2021.09.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 6054291 2021.09.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6054292 2021.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 6054295 2021.09.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6054290 2021.09.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 6054289 2021.09.14 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6054293 2021.09.14 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 6054286 2021.09.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 6054285 2021.09.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 6054288 2021.09.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 6054287 2021.09.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6049268 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 6049267 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049266 2021.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6049282 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6049283 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049284 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6049280 2021.09.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6049276 2021.09.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 6049277 2021.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6049279 2021.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 6049281 2021.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 6049278 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049275 2021.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6049274 2021.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6049273 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049272 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6049271 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049270 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6049269 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049263 2021.09.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 6049264 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6049260 2021.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 6049262 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049258 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049261 2021.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6049259 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049257 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6049256 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6049255 2021.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 6049254 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6049250 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049252 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049251 2021.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6049253 2021.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6049249 2021.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6049247 2021.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6049248 2021.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6049246 2021.09.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6049244 2021.09.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 6049245 2021.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 6049243 2021.09.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 6049241 2021.09.11 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 6049240 2021.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6049242 2021.09.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6049239 2021.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6049238 2021.09.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6049237 2021.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6049236 2021.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 6049234 2021.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6049235 2021.09.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 6041707 2021.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 6041709 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6041708 2021.09.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 6041705 2021.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 6041706 2021.09.10 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6041703 2021.09.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6041704 2021.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 6041702 2021.09.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 6041701 2021.09.10 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6041700 2021.09.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 6041699 2021.09.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 6041698 2021.09.10 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 6041696 2021.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 6041695 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 26 6041694 2021.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6041692 2021.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6041693 2021.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6041691 2021.09.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6041689 2021.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6041690 2021.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6041687 2021.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 6041686 2021.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6041688 2021.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6041685 2021.09.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 80 6041684 2021.09.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 6041683 2021.09.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 22 6041682 2021.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 6041681 2021.09.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6037483 2021.09.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 6037480 2021.09.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 6037481 2021.09.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6037482 2021.09.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 6037499 2021.09.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 6037498 2021.09.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 6037496 2021.09.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6037494 2021.09.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 6037497 2021.09.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 6037491 2021.09.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 6037490 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6037487 2021.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6037489 2021.09.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 6037486 2021.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 121 6037493 2021.09.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 11 6037488 2021.09.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6037492 2021.09.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6037485 2021.09.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6037495 2021.09.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6037484 2021.09.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 6037478 2021.09.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 6037479 2021.09.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6037477 2021.09.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 6037475 2021.09.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 56 6037476 2021.09.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6037473 2021.09.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 6037474 2021.09.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6037472 2021.09.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6037470 2021.09.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 6037471 2021.09.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6037469 2021.09.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 6037467 2021.09.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6037468 2021.09.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 6037466 2021.09.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 6037464 2021.09.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 158 6037465 2021.09.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6032454 2021.09.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6032453 2021.09.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6032456 2021.09.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6032452 2021.09.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 6032455 2021.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6032451 2021.09.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 6032449 2021.09.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 6032450 2021.09.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 6032446 2021.09.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 6032447 2021.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 6032448 2021.09.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6032445 2021.09.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6032443 2021.09.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6032441 2021.09.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6032440 2021.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6032442 2021.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6032444 2021.09.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 6032439 2021.09.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 6032438 2021.09.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6032437 2021.09.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 75 6032436 2021.09.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 6032433 2021.09.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6032434 2021.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 6032435 2021.09.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 6032432 2021.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 6032431 2021.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 6032430 2021.09.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 6032429 2021.09.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 3 6039222 2021.09.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 6039387 2021.09.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6028990 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6028989 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6028988 2021.09.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6028987 2021.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 6028985 2021.09.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6028986 2021.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6028984 2021.09.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6028982 2021.09.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 6028983 2021.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6028980 2021.09.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6028981 2021.09.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6028010 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6028009 2021.09.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 6028008 2021.09.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 6028007 2021.09.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6028005 2021.09.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6028006 2021.09.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6028004 2021.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6028003 2021.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 6028002 2021.09.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 6027999 2021.09.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6028001 2021.09.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6028000 2021.09.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6027998 2021.09.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6027997 2021.09.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 6027995 2021.09.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6027996 2021.09.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 6039488 2021.09.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 6006693 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6006495 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6006493 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 6006492 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6006494 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 6006491 2021.08.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6006490 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6006488 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6006487 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6006489 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6006486 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6006485 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 50 6006483 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 400 6006482 2021.08.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6006481 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6006484 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6006197 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 6006196 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6006199 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6006198 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6006195 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6006194 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6006193 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6006188 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6006192 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6006190 2021.08.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 6006191 2021.08.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6006183 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 6006187 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 6006185 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6006182 2021.08.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 6006189 2021.08.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 6006181 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6006184 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 6006180 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 6006186 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6006179 2021.08.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6006177 2021.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 6006178 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6005549 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 6005550 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6005548 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6005546 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 6005545 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 6005547 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 6005543 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 6005544 2021.08.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 16 6005542 2021.08.28 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 6005541 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6005539 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6005538 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6005540 2021.08.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 12 6005537 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6005533 2021.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6005534 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6005535 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6005532 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6005530 2021.08.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6005531 2021.08.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 6005528 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 6005529 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6005527 2021.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6005524 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6005526 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6005523 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 6005522 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6005521 2021.08.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6005519 2021.08.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 6005520 2021.08.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6005221 2021.08.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 6005222 2021.08.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6005218 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6005220 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6005215 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6005210 2021.08.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6005208 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6005206 2021.08.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6005204 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 6005203 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 6005199 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6005198 2021.08.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6005200 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6005196 2021.08.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6005223 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6005217 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 6005219 2021.08.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 6005216 2021.08.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 6005213 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6005214 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6005211 2021.08.28 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 7 6005207 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6005212 2021.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 6005209 2021.08.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 6005205 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6005202 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6005201 2021.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 6005197 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 1 6005195 2021.08.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 6005194 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 3 6005192 2021.08.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6005189 2021.08.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6005191 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 6005190 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6005188 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 6005184 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 6005187 2021.08.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 6005186 2021.08.28 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 6005185 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 6005183 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 6005181 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 6005180 2021.08.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 6005182 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 12 6005179 2021.08.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6005178 2021.08.28 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 6005177 2021.08.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 6005176 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 6005174 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 6005175 2021.08.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 6005172 2021.08.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 6005170 2021.08.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 6005173 2021.08.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6005169 2021.08.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 6005168 2021.08.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6005171 2021.08.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 6005166 2021.08.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 6005165 2021.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6005167 2021.08.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 6005164 2021.08.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 6005163 2021.08.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 6005160 2021.08.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 6005162 2021.08.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 5997787 2021.08.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5997786 2021.08.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5997785 2021.08.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5997784 2021.08.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5997783 2021.08.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5997782 2021.08.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5997780 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 73 5997781 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5997779 2021.08.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 5997776 2021.08.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5997775 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 90 5997778 2021.08.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 5997777 2021.08.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 5997772 2021.08.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5997773 2021.08.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5997774 2021.08.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5997771 2021.08.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 5997770 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5997769 2021.08.25 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5997801 2021.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 5997802 2021.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5997800 2021.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5997798 2021.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5997803 2021.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5997797 2021.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 5997799 2021.08.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5997796 2021.08.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5997794 2021.08.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5997792 2021.08.25 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5997795 2021.08.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5997793 2021.08.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 5997791 2021.08.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5997790 2021.08.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5997789 2021.08.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5997788 2021.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5997766 2021.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5997765 2021.08.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 6 5997764 2021.08.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5997768 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 5997763 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5997760 2021.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5997761 2021.08.25 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5997758 2021.08.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5997756 2021.08.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5997762 2021.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5997757 2021.08.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 5997759 2021.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5997767 2021.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5997755 2021.08.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5997754 2021.08.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5997753 2021.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5993161 2021.08.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 5993162 2021.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 5993116 2021.08.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5993115 2021.08.23 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5993113 2021.08.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5993114 2021.08.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 5993112 2021.08.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 55 5993109 2021.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5993105 2021.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5993100 2021.08.23 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5993108 2021.08.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 5993106 2021.08.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5993098 2021.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5993102 2021.08.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5993096 2021.08.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5993097 2021.08.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5993125 2021.08.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5993123 2021.08.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 5993122 2021.08.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5993124 2021.08.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5993121 2021.08.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5993120 2021.08.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5993119 2021.08.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5993117 2021.08.23 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5993118 2021.08.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5993110 2021.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5993103 2021.08.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5993111 2021.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 5993104 2021.08.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 5993101 2021.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5993107 2021.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 5993099 2021.08.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5993095 2021.08.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5993088 2021.08.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5993094 2021.08.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 5993093 2021.08.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5993090 2021.08.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5993092 2021.08.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5993087 2021.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 5993085 2021.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5993084 2021.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5993091 2021.08.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5993083 2021.08.23 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5993089 2021.08.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5993082 2021.08.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5993080 2021.08.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5993086 2021.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5993081 2021.08.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5992051 2021.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5992050 2021.08.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 5992049 2021.08.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5992048 2021.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5992047 2021.08.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 5992045 2021.08.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5992044 2021.08.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5992046 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 5992043 2021.08.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5992040 2021.08.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5992041 2021.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5992042 2021.08.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 5992039 2021.08.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 5992038 2021.08.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5992037 2021.08.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 5992036 2021.08.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 5992035 2021.08.22 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5992034 2021.08.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5992033 2021.08.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5992032 2021.08.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 9 5992030 2021.08.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5992029 2021.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5992031 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 5992028 2021.08.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5992027 2021.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5989464 2021.08.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5989463 2021.08.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5989462 2021.08.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 5987018 2021.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5987015 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5987016 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 5987017 2021.08.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5986774 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5986773 2021.08.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5986772 2021.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5986771 2021.08.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 5986770 2021.08.21 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 5986769 2021.08.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 5985929 2021.08.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 5985928 2021.08.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5985926 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5985927 2021.08.21 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5985924 2021.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 5985925 2021.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5985721 2021.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5985720 2021.08.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5985719 2021.08.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 18 5985718 2021.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5985717 2021.08.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5985716 2021.08.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 16 5985715 2021.08.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5985714 2021.08.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 5985713 2021.08.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 5 5985712 2021.08.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5985710 2021.08.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5985711 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5985709 2021.08.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5985708 2021.08.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 5985706 2021.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5985705 2021.08.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 7 5985704 2021.08.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5985703 2021.08.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5985707 2021.08.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 5985702 2021.08.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5985701 2021.08.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5985700 2021.08.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5985699 2021.08.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 5985698 2021.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 5985696 2021.08.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5982681 2021.08.19 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5982679 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5982680 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 5982678 2021.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5982677 2021.08.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 5982676 2021.08.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5982324 2021.08.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5982322 2021.08.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5982321 2021.08.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5982323 2021.08.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5982318 2021.08.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5982319 2021.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5982320 2021.08.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5982316 2021.08.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5982317 2021.08.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5982299 2021.08.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5982298 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5982297 2021.08.19 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5982296 2021.08.19 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5982295 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5982294 2021.08.19 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 5982291 2021.08.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 5982292 2021.08.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5982290 2021.08.19 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5982288 2021.08.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 5982293 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5982287 2021.08.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5982289 2021.08.19 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5982286 2021.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5982284 2021.08.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 5982285 2021.08.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5982283 2021.08.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5982281 2021.08.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5982280 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5982282 2021.08.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 5982314 2021.08.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5982315 2021.08.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5982313 2021.08.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5982312 2021.08.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5982311 2021.08.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5982310 2021.08.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5982308 2021.08.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5982307 2021.08.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5982306 2021.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 5982309 2021.08.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5982304 2021.08.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5982303 2021.08.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5982305 2021.08.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5982302 2021.08.19 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5982301 2021.08.19 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5982300 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 5982683 2021.08.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 5982684 2021.08.19 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5983335 2021.08.19 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5978218 2021.08.17 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 5978216 2021.08.17 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 5978217 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5978219 2021.08.17 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5978152 2021.08.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5978154 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 5978153 2021.08.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5978150 2021.08.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5978148 2021.08.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5978149 2021.08.17 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5978151 2021.08.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5978146 2021.08.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 5978147 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5978144 2021.08.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 44 5978143 2021.08.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 5978145 2021.08.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5978141 2021.08.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5978142 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 5977838 2021.08.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5977835 2021.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5977836 2021.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5977837 2021.08.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5977833 2021.08.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5977831 2021.08.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5977834 2021.08.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5977830 2021.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5977829 2021.08.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5977832 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5977827 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 5977826 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 5977715 2021.08.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5977713 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5977712 2021.08.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5977714 2021.08.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5977708 2021.08.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 5977710 2021.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5977711 2021.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 5977709 2021.08.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5977707 2021.08.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 5977706 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5977628 2021.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5977626 2021.08.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5977627 2021.08.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5977625 2021.08.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5977624 2021.08.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 5977623 2021.08.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5977621 2021.08.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5977622 2021.08.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5977620 2021.08.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5977619 2021.08.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5977617 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5977618 2021.08.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5977616 2021.08.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5977613 2021.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5977615 2021.08.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5977614 2021.08.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5977608 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5977611 2021.08.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 5977609 2021.08.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5977610 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 5977607 2021.08.17 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5977612 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5977606 2021.08.17 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 5977604 2021.08.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 5977605 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 53 5977603 2021.08.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5977360 2021.08.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5977359 2021.08.17 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5977374 2021.08.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 5977376 2021.08.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 5977373 2021.08.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 5977375 2021.08.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 5977371 2021.08.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5977369 2021.08.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 5977372 2021.08.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5977370 2021.08.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5977368 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5977367 2021.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 5977366 2021.08.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 5977365 2021.08.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5977363 2021.08.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 5977364 2021.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 5977362 2021.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5977361 2021.08.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5977358 2021.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5977356 2021.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5977357 2021.08.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5977355 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5977354 2021.08.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5977352 2021.08.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5977353 2021.08.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5977349 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5977350 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 30 5977351 2021.08.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5977348 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5977343 2021.08.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5977346 2021.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5977344 2021.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5977345 2021.08.17 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5977347 2021.08.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5977145 2021.08.17 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 5977182 2021.08.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5977180 2021.08.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5977179 2021.08.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5977177 2021.08.17 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 5977174 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5977171 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 5977170 2021.08.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5977176 2021.08.17 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5977168 2021.08.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5977166 2021.08.17 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 5977164 2021.08.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5977163 2021.08.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 5977160 2021.08.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5977158 2021.08.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5977159 2021.08.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5977157 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5977187 2021.08.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5977186 2021.08.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5977188 2021.08.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5977184 2021.08.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 5977183 2021.08.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5977181 2021.08.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5977185 2021.08.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5977178 2021.08.17 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 9 5977175 2021.08.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5977173 2021.08.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5977172 2021.08.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5977169 2021.08.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5977167 2021.08.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5977165 2021.08.17 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5977162 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5977161 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 5977154 2021.08.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5977155 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5977156 2021.08.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5977153 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 5977152 2021.08.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5977151 2021.08.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 5977150 2021.08.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5977149 2021.08.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5977148 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5977146 2021.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5977144 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5977147 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5977143 2021.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5977141 2021.08.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5977142 2021.08.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5977140 2021.08.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5977137 2021.08.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5977139 2021.08.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5977138 2021.08.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5977135 2021.08.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5977134 2021.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 5977133 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5977132 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5977136 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5977131 2021.08.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5977130 2021.08.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 5977129 2021.08.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5977127 2021.08.17 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5977126 2021.08.17 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5977125 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5977124 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5977128 2021.08.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5977119 2021.08.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5977120 2021.08.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5977123 2021.08.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 5977118 2021.08.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 5977122 2021.08.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5977117 2021.08.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5977121 2021.08.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5977116 2021.08.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5977115 2021.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5977114 2021.08.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5977113 2021.08.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5977112 2021.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5977108 2021.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5977111 2021.08.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5977110 2021.08.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5977109 2021.08.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5976404 2021.08.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5976403 2021.08.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5976402 2021.08.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5976401 2021.08.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5976400 2021.08.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5976398 2021.08.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5976399 2021.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5976397 2021.08.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5976389 2021.08.16 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5976385 2021.08.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5976388 2021.08.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5976386 2021.08.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5976387 2021.08.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5976384 2021.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5976383 2021.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5976381 2021.08.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 5976382 2021.08.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5976380 2021.08.16 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 5973984 2021.08.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5973768 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5973766 2021.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 500 5973767 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5973765 2021.08.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5973758 2021.08.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 5973759 2021.08.15 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 5973763 2021.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 5973764 2021.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 5973752 2021.08.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 11 5973762 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5973760 2021.08.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5973757 2021.08.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 5973751 2021.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5973754 2021.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5973753 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5973750 2021.08.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 56 5973755 2021.08.15 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5973749 2021.08.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 5973756 2021.08.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 5973761 2021.08.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5973479 2021.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5973480 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5973477 2021.08.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5973478 2021.08.15 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5973476 2021.08.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5973474 2021.08.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5973475 2021.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5973471 2021.08.15 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5973472 2021.08.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5973466 2021.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 5973473 2021.08.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5973470 2021.08.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5973469 2021.08.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 5973468 2021.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5973467 2021.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5973464 2021.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5973465 2021.08.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5971090 2021.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5971089 2021.08.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5971084 2021.08.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5971073 2021.08.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5971072 2021.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5971067 2021.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5971071 2021.08.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5971069 2021.08.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5971064 2021.08.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5971065 2021.08.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5971066 2021.08.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5971063 2021.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5971070 2021.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5971068 2021.08.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5971062 2021.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5971060 2021.08.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5971061 2021.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5971058 2021.08.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5971059 2021.08.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5971057 2021.08.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5971056 2021.08.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 5970901 2021.08.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5970902 2021.08.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5970900 2021.08.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5970899 2021.08.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 5970903 2021.08.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5964604 2021.08.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5964605 2021.08.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5964601 2021.08.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5964602 2021.08.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5964603 2021.08.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5964599 2021.08.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5964598 2021.08.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5964600 2021.08.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5964597 2021.08.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 5964596 2021.08.12 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5964595 2021.08.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5964220 2021.08.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5964221 2021.08.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5964217 2021.08.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5964219 2021.08.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5964216 2021.08.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5964215 2021.08.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5964218 2021.08.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5963344 2021.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5963342 2021.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5963343 2021.08.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 5963339 2021.08.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 5963341 2021.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5963340 2021.08.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5963338 2021.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5963337 2021.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5963359 2021.08.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5963360 2021.08.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5963358 2021.08.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5963357 2021.08.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5963356 2021.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5963354 2021.08.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5963353 2021.08.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5963352 2021.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5963355 2021.08.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5963351 2021.08.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5963350 2021.08.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5963347 2021.08.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5963348 2021.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5963345 2021.08.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5963346 2021.08.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5963335 2021.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5963333 2021.08.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5963334 2021.08.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 5963332 2021.08.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5963336 2021.08.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5963330 2021.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5963331 2021.08.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5963327 2021.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5963329 2021.08.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 5963328 2021.08.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5963325 2021.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5963326 2021.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5963324 2021.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5963323 2021.08.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 5 5963322 2021.08.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5963321 2021.08.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 5962525 2021.08.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5958739 2021.08.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5958738 2021.08.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 5958736 2021.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5958737 2021.08.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5958734 2021.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5958735 2021.08.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5958731 2021.08.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5958733 2021.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5958732 2021.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5958729 2021.08.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5958728 2021.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 5958727 2021.08.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5958726 2021.08.07 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 5958724 2021.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5958723 2021.08.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5958725 2021.08.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5951137 2021.08.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 50 5947063 2021.08.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5943701 2021.08.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5943699 2021.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5943700 2021.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 5943697 2021.08.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 11 5943698 2021.08.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5943428 2021.08.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5943429 2021.08.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5943445 2021.08.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5943443 2021.08.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5943444 2021.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5943442 2021.08.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5943441 2021.08.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5943440 2021.08.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5943439 2021.08.03 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 5943438 2021.08.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5943437 2021.08.03 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 2 5943436 2021.08.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5943435 2021.08.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5943434 2021.08.03 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 5943433 2021.08.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 5943432 2021.08.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 5943431 2021.08.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 5943430 2021.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5943426 2021.08.03 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5943424 2021.08.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 250 5943425 2021.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5943423 2021.08.03 mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius 1 5943422 2021.08.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5943420 2021.08.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 5943419 2021.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5943421 2021.08.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5943418 2021.08.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 5943417 2021.08.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5943416 2021.08.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5943415 2021.08.03 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 14 5943414 2021.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5943413 2021.08.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5943412 2021.08.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 5945070 2021.08.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5940978 2021.08.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5940976 2021.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5940975 2021.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5940977 2021.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5940972 2021.08.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5940970 2021.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5940971 2021.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5940974 2021.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 9 5940973 2021.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5940969 2021.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5940968 2021.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5940967 2021.08.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5940966 2021.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5940964 2021.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5940965 2021.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5940960 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5940961 2021.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5940962 2021.08.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5940963 2021.08.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5940958 2021.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5940959 2021.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5940956 2021.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5940954 2021.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5940953 2021.08.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5940957 2021.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5940955 2021.08.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5940952 2021.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5940948 2021.08.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5940949 2021.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5940950 2021.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5940951 2021.08.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5939184 2021.08.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5939183 2021.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5939180 2021.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5939181 2021.08.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5939179 2021.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5939182 2021.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5939178 2021.08.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5939177 2021.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5939176 2021.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5939175 2021.08.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5939174 2021.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5939173 2021.08.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5939170 2021.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 5939169 2021.08.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5939171 2021.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5939167 2021.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5939168 2021.08.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5939172 2021.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5939166 2021.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5939165 2021.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5939164 2021.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5939163 2021.08.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 5939162 2021.08.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5939161 2021.08.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5939160 2021.08.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5939159 2021.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5939158 2021.08.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5935550 2021.07.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5935549 2021.07.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5935551 2021.07.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 5935548 2021.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5935547 2021.07.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5935544 2021.07.31 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5935546 2021.07.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5935543 2021.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5935545 2021.07.31 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5935539 2021.07.31 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5935542 2021.07.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5935541 2021.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5935538 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5935540 2021.07.31 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 5935536 2021.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5935537 2021.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5935534 2021.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5935535 2021.07.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5935532 2021.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5935533 2021.07.31 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 5934551 2021.07.30 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5934552 2021.07.30 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5934375 2021.07.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5934376 2021.07.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5934153 2021.07.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 5934148 2021.07.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 5934150 2021.07.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5934151 2021.07.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5934147 2021.07.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5934149 2021.07.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5934145 2021.07.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5934152 2021.07.30 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 5934144 2021.07.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5934143 2021.07.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5934140 2021.07.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5934142 2021.07.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5934146 2021.07.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5934139 2021.07.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5934138 2021.07.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5934137 2021.07.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5934141 2021.07.30 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5933614 2021.07.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5933615 2021.07.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5933613 2021.07.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5933612 2021.07.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5933610 2021.07.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5933611 2021.07.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5933609 2021.07.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 5933608 2021.07.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5933605 2021.07.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5933606 2021.07.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5933604 2021.07.30 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 5933603 2021.07.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 5933602 2021.07.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5933601 2021.07.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5933600 2021.07.30 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 5933598 2021.07.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5933597 2021.07.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5933596 2021.07.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5933595 2021.07.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5933594 2021.07.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5933593 2021.07.30 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 5933592 2021.07.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 5933591 2021.07.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5930684 2021.07.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5930483 2021.07.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5930482 2021.07.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5930484 2021.07.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5930495 2021.07.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 5930480 2021.07.28 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5930488 2021.07.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5930478 2021.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5930494 2021.07.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5930486 2021.07.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5930476 2021.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5930492 2021.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5930481 2021.07.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5930477 2021.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 5930475 2021.07.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 5930493 2021.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 5930490 2021.07.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5930474 2021.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 5930491 2021.07.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5930473 2021.07.28 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 4 5930487 2021.07.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5930489 2021.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5930472 2021.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 5930471 2021.07.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 5930470 2021.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5930485 2021.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 5 5930468 2021.07.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 11 5930469 2021.07.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5930479 2021.07.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5930467