Pełna lista obserwacji drużyny

Dorota Bezwińska- Sikora : Dorota Bezwińska Sikora


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5642858 2021.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 5642857 2021.05.14 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5642817 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5642815 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5642814 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5642806 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5642802 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5642796 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5642791 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5642794 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5642776 2021.05.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5642783 2021.05.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5642813 2021.05.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5642807 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5642805 2021.05.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5642809 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5642800 2021.05.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5642797 2021.05.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 5642803 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5642786 2021.05.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5642788 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5642785 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5642778 2021.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5642774 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5642773 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5642767 2021.05.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5642765 2021.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5642761 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5642810 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5642816 2021.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5642811 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5642804 2021.05.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5642801 2021.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5642795 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5642792 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5642779 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5642787 2021.05.14 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5642781 2021.05.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5642780 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 5642772 2021.05.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 5642771 2021.05.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5642768 2021.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5642762 2021.05.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5642769 2021.05.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5642812 2021.05.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5642808 2021.05.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5642798 2021.05.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5642793 2021.05.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5642799 2021.05.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 5642790 2021.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5642789 2021.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5642782 2021.05.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5642784 2021.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5642775 2021.05.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5642777 2021.05.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5642766 2021.05.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5642764 2021.05.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5642763 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5642770 2021.05.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5642760 2021.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5642757 2021.05.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5642756 2021.05.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5642755 2021.05.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5642753 2021.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5642754 2021.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5642750 2021.05.14 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5642749 2021.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5642759 2021.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5642751 2021.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5642747 2021.05.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5642752 2021.05.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5642748 2021.05.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5642745 2021.05.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5642744 2021.05.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 5642758 2021.05.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5642746 2021.05.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5637028 2021.05.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5637027 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5637025 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5637026 2021.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5637024 2021.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5637023 2021.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5637022 2021.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5637021 2021.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5637020 2021.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5637019 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5637018 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5637017 2021.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5637016 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5637015 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5637014 2021.05.13 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5637011 2021.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5637012 2021.05.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 5637013 2021.05.13 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5637008 2021.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5637009 2021.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5637010 2021.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5637007 2021.05.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5637004 2021.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5637005 2021.05.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5637002 2021.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5637001 2021.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5637003 2021.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5634594 2021.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5634592 2021.05.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5634593 2021.05.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5634591 2021.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5634589 2021.05.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5634590 2021.05.13 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5634587 2021.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5634588 2021.05.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5634586 2021.05.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5634585 2021.05.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5634584 2021.05.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5634579 2021.05.13 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5634580 2021.05.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5634583 2021.05.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5634581 2021.05.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5634578 2021.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5634582 2021.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5634577 2021.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5634576 2021.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5625854 2021.05.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 5625852 2021.05.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5625855 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5625851 2021.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5625853 2021.05.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5625850 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5625847 2021.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5625849 2021.05.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5625848 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5625846 2021.05.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5625844 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5625839 2021.05.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5625840 2021.05.11 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5625838 2021.05.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5625837 2021.05.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5625843 2021.05.11 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5625836 2021.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5625835 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 3 5625842 2021.05.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 5625841 2021.05.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5625834 2021.05.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 5625833 2021.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5625832 2021.05.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 12 5625830 2021.05.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 5625831 2021.05.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5625829 2021.05.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 5625828 2021.05.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5625827 2021.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5625826 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5625825 2021.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5625823 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5625824 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5625822 2021.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5625819 2021.05.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5625821 2021.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5625820 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5625817 2021.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5625818 2021.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5625816 2021.05.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 5625813 2021.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5625814 2021.05.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5625815 2021.05.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5625812 2021.05.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5625811 2021.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5625810 2021.05.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5625809 2021.05.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5625808 2021.05.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 5625805 2021.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5625807 2021.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5625806 2021.05.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 5625804 2021.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5625803 2021.05.11 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5625800 2021.05.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5625802 2021.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5625797 2021.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5625801 2021.05.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5625799 2021.05.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5625798 2021.05.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5627917 2021.05.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 5627983 2021.05.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5617992 2021.05.10 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5617993 2021.05.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5617991 2021.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5617989 2021.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5617990 2021.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5617987 2021.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5617986 2021.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5617988 2021.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5617985 2021.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5617983 2021.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5617982 2021.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5617981 2021.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5617984 2021.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5617980 2021.05.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5609876 2021.05.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5609877 2021.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 5609875 2021.05.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5609874 2021.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5609873 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5609872 2021.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 8 5609871 2021.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5608105 2021.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 5608107 2021.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5608104 2021.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5608108 2021.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5608103 2021.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5608106 2021.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 5608102 2021.05.09 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5608101 2021.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5608100 2021.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5608099 2021.05.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5608098 2021.05.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5608097 2021.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5608096 2021.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 5608094 2021.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5608095 2021.05.09 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 5608091 2021.05.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5608092 2021.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5608093 2021.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5608089 2021.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5608090 2021.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 100 5608088 2021.05.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5608087 2021.05.09 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5608086 2021.05.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5604664 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5604322 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5604319 2021.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5604321 2021.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5604320 2021.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5604317 2021.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5604318 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5604316 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5602534 2021.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5602533 2021.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5602532 2021.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5602531 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5602529 2021.05.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5602530 2021.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5602514 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5602511 2021.05.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5602513 2021.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5602512 2021.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 5602510 2021.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5602509 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5602507 2021.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5602508 2021.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5602505 2021.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5602504 2021.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5602502 2021.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5602506 2021.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5602503 2021.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5602501 2021.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5602500 2021.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 5602499 2021.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5597280 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5597275 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5597277 2021.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5597273 2021.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5597269 2021.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5597267 2021.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5597266 2021.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5597264 2021.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5597260 2021.05.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5597262 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597256 2021.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5597254 2021.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5597253 2021.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5597281 2021.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5597278 2021.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5597279 2021.05.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5597271 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5597276 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5597274 2021.05.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5597270 2021.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5597268 2021.05.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5597265 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5597259 2021.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5597272 2021.05.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5597263 2021.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5597257 2021.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 5597255 2021.05.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5597258 2021.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5597261 2021.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5586564 2021.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5586563 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5586561 2021.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5586562 2021.05.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5586560 2021.05.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5586565 2021.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5586558 2021.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5586559 2021.05.07 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5586555 2021.05.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5586557 2021.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5586556 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5586554 2021.05.07 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5586548 2021.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5586550 2021.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5586549 2021.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5586553 2021.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5586551 2021.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 5586544 2021.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5586546 2021.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5586543 2021.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5586545 2021.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5586547 2021.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5586542 2021.05.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5586541 2021.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5586540 2021.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 22 5586552 2021.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 67 5586539 2021.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5580790 2021.05.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5580789 2021.05.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5580788 2021.05.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 5580786 2021.05.06 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 5580787 2021.05.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5580785 2021.05.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5580784 2021.05.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5580783 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5580782 2021.05.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5580781 2021.05.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5580780 2021.05.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5580779 2021.05.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5580778 2021.05.06 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 5580777 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 5580631 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5580632 2021.05.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5580630 2021.05.06 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5580633 2021.05.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5580629 2021.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5580628 2021.05.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5580627 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 5580626 2021.05.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5580625 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5580624 2021.05.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 5580567 2021.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5580568 2021.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5580566 2021.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5580565 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5580564 2021.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 5580562 2021.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5580563 2021.05.06 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 5580559 2021.05.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 5580560 2021.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5580561 2021.05.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5580558 2021.05.06 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5580557 2021.05.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5580556 2021.05.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 5580555 2021.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 160 5580554 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 303 5580553 2021.05.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 5580552 2021.05.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5580551 2021.05.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5580550 2021.05.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5580549 2021.05.06 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 5579893 2021.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5579892 2021.05.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5579890 2021.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 5579891 2021.05.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 5579887 2021.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5579889 2021.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5579888 2021.05.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5579886 2021.05.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 5579884 2021.05.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 5579885 2021.05.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5579882 2021.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5579883 2021.05.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5579881 2021.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5579880 2021.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 21 5579879 2021.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5579877 2021.05.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5579878 2021.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 5581762 2021.05.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5578259 2021.05.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5578261 2021.05.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5578262 2021.05.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5578258 2021.05.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5578255 2021.05.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5578254 2021.05.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5578256 2021.05.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 5578257 2021.05.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5578250 2021.05.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5578251 2021.05.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5578249 2021.05.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 5578252 2021.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5578253 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 150 5578246 2021.05.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5578245 2021.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5578247 2021.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 5578244 2021.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5578242 2021.05.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5578243 2021.05.05 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 5578241 2021.05.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5577681 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5577682 2021.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5577683 2021.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 60 5577679 2021.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5577680 2021.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5577678 2021.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 5577677 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5577676 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus 1 5577672 2021.05.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5577673 2021.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 5577674 2021.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5577671 2021.05.05 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 5577670 2021.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5577668 2021.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5577667 2021.05.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 17 5577666 2021.05.05 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5577669 2021.05.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5577665 2021.05.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5577664 2021.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5577662 2021.05.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5577663 2021.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5577659 2021.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5577660 2021.05.05 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5572425 2021.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5572424 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5572427 2021.05.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5572422 2021.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5572421 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 32 5572423 2021.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5572426 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 18 5572420 2021.05.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 16 5572416 2021.05.04 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5572418 2021.05.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5572417 2021.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5572419 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572414 2021.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 5572413 2021.05.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5572415 2021.05.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5572409 2021.05.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5572411 2021.05.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 5572408 2021.05.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 5572407 2021.05.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 5572410 2021.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 5572404 2021.05.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5572405 2021.05.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5572403 2021.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5572402 2021.05.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5572401 2021.05.04 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5572399 2021.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5572400 2021.05.04 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5572397 2021.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5572398 2021.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 5572396 2021.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5572394 2021.05.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5572395 2021.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5572393 2021.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5572392 2021.05.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5572391 2021.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5572389 2021.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5572390 2021.05.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5572388 2021.05.04 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5572384 2021.05.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5572385 2021.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5572386 2021.05.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5572383 2021.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5572381 2021.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5572387 2021.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5572382 2021.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5572380 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5574340 2021.05.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5574341 2021.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 5574343 2021.05.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5627921 2021.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 5561643 2021.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5561641 2021.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5561642 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5561639 2021.05.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5561640 2021.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5561638 2021.05.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5561635 2021.05.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5561636 2021.05.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5561637 2021.05.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5561633 2021.05.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5561632 2021.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5561631 2021.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5561630 2021.05.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5561629 2021.05.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5561628 2021.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5561627 2021.05.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5561625 2021.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5561626 2021.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 5561623 2021.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5561624 2021.05.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5561622 2021.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5533683 2021.04.29 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 5533682 2021.04.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 5533681 2021.04.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 5533680 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5533679 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 5533678 2021.04.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5533677 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5533675 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5533673 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5533676 2021.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 5533674 2021.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5533672 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 5533377 2021.04.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5533376 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 11 5533392 2021.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5533391 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 5533393 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5533389 2021.04.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 5533387 2021.04.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5533390 2021.04.29 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5533385 2021.04.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5533388 2021.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5533383 2021.04.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5533384 2021.04.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 5533382 2021.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 5533381 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 5533380 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5533379 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5533386 2021.04.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 5533378 2021.04.29 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5533367 2021.04.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 5533369 2021.04.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 5533375 2021.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5533368 2021.04.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5533370 2021.04.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5533372 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5533364 2021.04.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5533371 2021.04.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5533362 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5533374 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5533361 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5533365 2021.04.29 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5533366 2021.04.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5533358 2021.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 70 5533355 2021.04.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5533373 2021.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 5533360 2021.04.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5533357 2021.04.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5533363 2021.04.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5533356 2021.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5533354 2021.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5533353 2021.04.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5533352 2021.04.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 5533351 2021.04.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5533350 2021.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5533348 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 5533349 2021.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5533345 2021.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5533343 2021.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5533347 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5533340 2021.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 5533336 2021.04.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5534902 2021.04.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5529567 2021.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5529568 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5529565 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5529566 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5529563 2021.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5529564 2021.04.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5529569 2021.04.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5529558 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5529561 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5529562 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5529556 2021.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5529560 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5529559 2021.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5529557 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5529555 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5529554 2021.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5529552 2021.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5529553 2021.04.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5529201 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5529202 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5529200 2021.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 5529199 2021.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 9 5529198 2021.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 5529196 2021.04.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 8 5529194 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5529193 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5529197 2021.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5529195 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 5529192 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 18 5529191 2021.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5529190 2021.04.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5529188 2021.04.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5529189 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5528754 2021.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5528753 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5528752 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 5528751 2021.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5528749 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5528750 2021.04.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5528460 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5528461 2021.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5528458 2021.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5528459 2021.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5528456 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5528457 2021.04.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5528455 2021.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5528454 2021.04.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5528453 2021.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5528452 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5528449 2021.04.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5528450 2021.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 7 5528448 2021.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 5528447 2021.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5528445 2021.04.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5528446 2021.04.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5528443 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 5528442 2021.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 5528441 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5528440 2021.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5528444 2021.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5528439 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 5528438 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5528437 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5528436 2021.04.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5528435 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5527944 2021.04.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5527943 2021.04.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5527942 2021.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5527940 2021.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5527941 2021.04.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5527939 2021.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 5527937 2021.04.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5527938 2021.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5527936 2021.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5527933 2021.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 5527935 2021.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5527934 2021.04.28 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5527930 2021.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5527932 2021.04.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5527931 2021.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5524212 2021.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5524210 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5524209 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 26 5524208 2021.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 5524207 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5524211 2021.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 23 5524205 2021.04.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 5524206 2021.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 5524204 2021.04.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5524202 2021.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 5524203 2021.04.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 5524201 2021.04.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5524198 2021.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5524197 2021.04.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5524200 2021.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 5524194 2021.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5524199 2021.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 5524196 2021.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 5524195 2021.04.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5524193 2021.04.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 5524191 2021.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 5524192 2021.04.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5524187 2021.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5524189 2021.04.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5524190 2021.04.27 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5524188 2021.04.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 5524186 2021.04.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5524185 2021.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 5518851 2021.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5518848 2021.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5518847 2021.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 5518849 2021.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 5518846 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 5518850 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 5518845 2021.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5518844 2021.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 5518843 2021.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5518839 2021.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5518842 2021.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5518841 2021.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 5518840 2021.04.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5518836 2021.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5518838 2021.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5518834 2021.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5518837 2021.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 5518832 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 5518835 2021.04.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 14 5518833 2021.04.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5518831 2021.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5518830 2021.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5518109 2021.04.26 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5518108 2021.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 5518110 2021.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5518107 2021.04.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5518106 2021.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5518105 2021.04.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5518103 2021.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5518104 2021.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5518101 2021.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5518102 2021.04.26 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5518100 2021.04.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5518099 2021.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 5518098 2021.04.26 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5518097 2021.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5518096 2021.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 5519597 2021.04.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5512321 2021.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5512318 2021.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5512319 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5512322 2021.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5512323 2021.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5512324 2021.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5512316 2021.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5512320 2021.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5512317 2021.04.25 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 5512315 2021.04.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5512312 2021.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5512314 2021.04.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 5512311 2021.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 5512313 2021.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5512310 2021.04.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5516133 2021.04.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 5516136 2021.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5516138 2021.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5500391 2021.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5500390 2021.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 29 5500392 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 5500389 2021.04.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5500322 2021.04.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5500321 2021.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5500319 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5500320 2021.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5499978 2021.04.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5499979 2021.04.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5499968 2021.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 5499977 2021.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5499982 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5499983 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5499981 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5499975 2021.04.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 5499969 2021.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 5499965 2021.04.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5499972 2021.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 5499961 2021.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 5499967 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5499960 2021.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5499964 2021.04.24 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5499974 2021.04.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 5499973 2021.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5499971 2021.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5499984 2021.04.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5499980 2021.04.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 5499970 2021.04.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 5499962 2021.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5499966 2021.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5499963 2021.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5499976 2021.04.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5499959 2021.04.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5499955 2021.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 5499956 2021.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5499957 2021.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5499954 2021.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 5499958 2021.04.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 5516144 2021.04.24 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5495789 2021.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5495788 2021.04.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5495787 2021.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5495785 2021.04.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 5495784 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5495786 2021.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 5495782 2021.04.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5495781 2021.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 5495783 2021.04.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5495780 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5495776 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 5495779 2021.04.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5495778 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5495777 2021.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5495774 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 5495775 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 5495146 2021.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5495148 2021.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5495147 2021.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5495145 2021.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 5495144 2021.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 5495143 2021.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5495140 2021.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5495136 2021.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5495137 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5495138 2021.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5495130 2021.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5495141 2021.04.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5495132 2021.04.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 5495133 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 5495123 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 47 5495127 2021.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5495126 2021.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5495120 2021.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5495119 2021.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 5495117 2021.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5495116 2021.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5495115 2021.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5495142 2021.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 5495139 2021.04.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5495131 2021.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 5495135 2021.04.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 5495134 2021.04.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 5495129 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5495128 2021.04.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 5495125 2021.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5495121 2021.04.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 5495124 2021.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5495122 2021.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5495118 2021.04.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5495113 2021.04.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5495114 2021.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 250 5495112 2021.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 5495111 2021.04.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5491686 2021.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 5491687 2021.04.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 5491448 2021.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5491444 2021.04.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 16 5491442 2021.04.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 5491440 2021.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5491447 2021.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5491449 2021.04.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 40 5491445 2021.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 5491441 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5491437 2021.04.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 5491443 2021.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5491446 2021.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5491435 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5491439 2021.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 5491438 2021.04.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5491434 2021.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 5491436 2021.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 5491040 2021.04.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5491037 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5491036 2021.04.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 7 5491035 2021.04.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 5491039 2021.04.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5491034 2021.04.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5491038 2021.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5491033 2021.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5491056 2021.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 5491055 2021.04.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 5491054 2021.04.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5491053 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 5491050 2021.04.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5491052 2021.04.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 26 5491049 2021.04.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 5491051 2021.04.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5491048 2021.04.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 5491046 2021.04.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5491045 2021.04.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5491044 2021.04.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5491042 2021.04.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5491043 2021.04.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5491047 2021.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5486775 2021.04.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 5486774 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 5486773 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5486772 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 5486771 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 5486767 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5486769 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5486770 2021.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 5486768 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5486765 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 5486766 2021.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5486764 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5486763 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5486762 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5486759 2021.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5486761 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5486760 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5486159 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5485663 2021.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 5485661 2021.04.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 5485662 2021.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5485660 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 5485352 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5485350 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 5485351 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5485367 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5485366 2021.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5485368 2021.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 5485365 2021.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5485364 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 9 5485363 2021.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 5485362 2021.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 5485361 2021.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5485359 2021.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 5485360 2021.04.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 5485358 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 150 5485357 2021.04.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5485356 2021.04.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5485355 2021.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5485354 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 450 5485353 2021.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 5485005 2021.04.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5485006 2021.04.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5485004 2021.04.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5485003 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5485002 2021.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 5485001 2021.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 5485000 2021.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5484999 2021.04.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 5484997 2021.04.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5484998 2021.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5484995 2021.04.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 12 5484994 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 56 5484991 2021.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5484992 2021.04.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5484993 2021.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 5484989 2021.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 5484988 2021.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5484990 2021.04.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5484986 2021.04.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5484987 2021.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5484984 2021.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 5484985 2021.04.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5484983 2021.04.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5484538 2021.04.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 21 5481543 2021.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5481545 2021.04.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 5481548 2021.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5481556 2021.04.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5481562 2021.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5481574 2021.04.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5481577 2021.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 7 5481579 2021.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5481582 2021.04.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 5481585 2021.04.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5481588 2021.04.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5481591 2021.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 5481611 2021.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5481631 2021.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5481634 2021.04.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 5466464 2021.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 5466465 2021.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 5466467 2021.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5466468 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5466462 2021.04.18 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 5466461 2021.04.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5466459 2021.04.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5466463 2021.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5466455 2021.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 12 5466460 2021.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5466456 2021.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 5466458 2021.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5466454 2021.04.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5466466 2021.04.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5466457 2021.04.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 5468614 2021.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 5468632 2021.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 5452087 2021.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 5452086 2021.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5452085 2021.04.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5452084 2021.04.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5452081 2021.04.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5452079 2021.04.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 5452080 2021.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 5452082 2021.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 5452078 2021.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5452083 2021.04.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 5452309 2021.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5448976 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 5448977 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 5448974 2021.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5448973 2021.04.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5448972 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 5448970 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5448975 2021.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 160 5448971 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 5448968 2021.04.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 5448967 2021.04.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 5448964 2021.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5448965 2021.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 21 5448966 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5448961 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 18 5448963 2021.04.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5448960 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 5448957 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5448962 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 5448956 2021.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 30 5448958 2021.04.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5448959 2021.04.15 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5448955 2021.04.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 5448954 2021.04.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5448953 2021.04.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5448951 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 5448952 2021.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5448950 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5448948 2021.04.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5448949 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5448834 2021.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5448836 2021.04.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5448835 2021.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5448837 2021.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 220 5448832 2021.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 5448833 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 5448831 2021.04.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5448795 2021.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5448793 2021.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 5448796 2021.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 5448801 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5448794 2021.04.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 5448798 2021.04.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5448791 2021.04.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 5448797 2021.04.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5448800 2021.04.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5448790 2021.04.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5448789 2021.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 40 5448788 2021.04.15 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5448799 2021.04.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5448786 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 5448787 2021.04.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 5448785 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 5448784 2021.04.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5448783 2021.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 5448781 2021.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 33 5448782 2021.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 90 5448780 2021.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 5448779 2021.04.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5448778 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5448777 2021.04.15 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 5448776 2021.04.15 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5448775 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 25 5448571 2021.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 5448570 2021.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5448568 2021.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 40 5448564 2021.04.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 5448565 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 7 5448566 2021.04.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 5448562 2021.04.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5448563 2021.04.15 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5448567 2021.04.15 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5448561 2021.04.15 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5448559 2021.04.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 5448560 2021.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5448448 2021.04.15 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 5448447 2021.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 5448446 2021.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 5448445 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 5448444 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5448443 2021.04.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 5448441 2021.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5448442 2021.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5448463 2021.04.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5448462 2021.04.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5448465 2021.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 18 5448461 2021.04.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 5448460 2021.04.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5448459 2021.04.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5448458 2021.04.15 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5448457 2021.04.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 5448456 2021.04.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 5448455 2021.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5448454 2021.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5448453 2021.04.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 5448452 2021.04.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5448451 2021.04.15 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 5448450 2021.04.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5449521 2021.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5446916 2021.04.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5446874 2021.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5446871 2021.04.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5446873 2021.04.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5446870 2021.04.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5446872 2021.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 5446869 2021.04.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 5446868 2021.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 5446867 2021.04.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 5446866 2021.04.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 32 5446865 2021.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 5446864 2021.04.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5446681 2021.04.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 5446677 2021.04.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5446676 2021.04.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 5446674 2021.04.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 5446673 2021.04.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5446675 2021.04.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 5446672 2021.04.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 200 5446671 2021.04.14 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5447891 2021.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 5447892 2021.04.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 17 5441621 2021.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5440131 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5440132 2021.04.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5440126 2021.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5440133 2021.04.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5440130 2021.04.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5440125 2021.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5440127 2021.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5440128 2021.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 5440129 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5440124 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 5440123 2021.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 26 5440122 2021.04.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5440120 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5440121 2021.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 5440119 2021.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 5439757 2021.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5439758 2021.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5439755 2021.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5439756 2021.04.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5439752 2021.04.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5439753 2021.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 5439754 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5439750 2021.04.12 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5439749 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 5439751 2021.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 5439747 2021.04.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 5439748 2021.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5439746 2021.04.12 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5439242 2021.04.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5439239 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 5439241 2021.04.12 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 5439240 2021.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 5439238 2021.04.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 5439015 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5439014 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5439017 2021.04.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 5439016 2021.04.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 23 5440613 2021.04.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 5440614 2021.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5440718 2021.04.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5440733 2021.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5420683 2021.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 5420681 2021.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5420680 2021.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5420679 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5420682 2021.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5420678 2021.04.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 5419985 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 5419986 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 5419984 2021.04.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 5419981 2021.04.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 5419982 2021.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5419980 2021.04.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 5419979 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 520 5419987 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5419983 2021.04.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 5419978 2021.04.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 19 5419977 2021.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5419975 2021.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5419974 2021.04.10 mapa