Pełna lista obserwacji drużyny

Paweł K. : Paweł Kobyłecki


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Woj. Mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 7182591 2022.06.24 PK mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 7182590 2022.06.24 PK mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6392706 2022.01.22 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6392705 2022.01.22 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 6349389 2022.01.09 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 6349387 2022.01.09 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 6349386 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 6349377 2022.01.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 6349376 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 6349374 2022.01.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6349372 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 6349370 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6353917 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 6353919 2022.01.09 MZ mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 6354081 2022.01.09 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 6353940 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6353936 2022.01.09 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6353934 2022.01.09 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 6353932 2022.01.09 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 6349373 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6353924 2022.01.09 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6353930 2022.01.09 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 6353931 2022.01.09 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6344018 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6343991 2022.01.08 MZ mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6343993 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 6343994 2022.01.08 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6344011 2022.01.08 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6344015 2022.01.08 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6344016 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 6343992 2022.01.08 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6344017 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6344019 2022.01.08 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6344027 2022.01.08 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 6344026 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6344025 2022.01.08 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6344022 2022.01.08 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6344021 2022.01.08 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6344020 2022.01.08 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6339612 2022.01.07 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 6339599 2022.01.07 MZ mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 48 6339598 2022.01.07 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6339595 2022.01.07 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6339581 2022.01.07 MZ mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 6339506 2022.01.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6339503 2022.01.07 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6339502 2022.01.07 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 6339501 2022.01.07 MZ mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 6339628 2022.01.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6339638 2022.01.07 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6339640 2022.01.07 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 6339735 2022.01.07 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6339688 2022.01.07 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6339687 2022.01.07 MZ mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 6339677 2022.01.07 MZ mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 6339676 2022.01.07 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6339675 2022.01.07 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 6339655 2022.01.07 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6339654 2022.01.07 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6339652 2022.01.07 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6337682 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 6337685 2022.01.06 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 6337701 2022.01.06 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6339478 2022.01.06 MZ mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 6332369 2022.01.05 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 6332371 2022.01.05 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6332372 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 6332373 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 6332374 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 6332375 2022.01.05 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6332376 2022.01.05 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 6332377 2022.01.05 MZ mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 6332378 2022.01.05 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6332379 2022.01.05 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6332380 2022.01.05 MZ mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6332424 2022.01.05 MZ mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 6332429 2022.01.05 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 6332885 2022.01.05 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6332886 2022.01.05 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 6330468 2022.01.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6329091 2022.01.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6329090 2022.01.04 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 6329075 2022.01.04 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6329076 2022.01.04 MZ mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 6329077 2022.01.04 MZ mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6329078 2022.01.04 MZ mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6329079 2022.01.04 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 6329081 2022.01.04 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6329082 2022.01.04 MZ mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 6329083 2022.01.04 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6329084 2022.01.04 MZ mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 6329085 2022.01.04 MZ mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6329086 2022.01.04 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 6329087 2022.01.04 MZ mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 6329089 2022.01.04 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6327489 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6327491 2022.01.03 MZ mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 6327498 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 6327552 2022.01.03 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6329093 2022.01.03 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 6319796 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 6319795 2022.01.02 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6319794 2022.01.02 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6319793 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6319790 2022.01.02 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6319789 2022.01.02 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6319788 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 6319786 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 6319785 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 6319816 2022.01.02 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 6319817 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 6324367 2022.01.02 MZ mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 6319842 2022.01.02 MZ mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 6319841 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6319840 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 6319839 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6319838 2022.01.02 MZ mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 6319837 2022.01.02 MZ mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 6319834 2022.01.02 MZ mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6319818 2022.01.02 MZ mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 6314146 2022.01.01 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6314147 2022.01.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 6314148 2022.01.01 MZ mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 6314149 2022.01.01 MZ mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 6314150 2022.01.01 MZ mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 6314151 2022.01.01 MZ mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 6314163 2022.01.01 MZ mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 6314164 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 6314190 2022.01.01 MZ mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6314133 2022.01.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6314132 2022.01.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314089 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6314091 2022.01.01 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6314118 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 6314119 2022.01.01 MZ mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 6314121 2022.01.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314122 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 6314123 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 6314124 2022.01.01 MZ mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 6314130 2022.01.01 MZ mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 6314191 2022.01.01 MZ mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 6314192 2022.01.01 MZ mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 6314193 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 6314224 2022.01.01 MZ mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 6314225 2022.01.01 MZ mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 6314226 2022.01.01 MZ mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 6314227 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 6314231 2022.01.01 MZ mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6314234 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 6314237 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 6316109 2022.01.01 MZ mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 6314223 2022.01.01 MZ mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 6314222 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 6314221 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 6314194 2022.01.01 MZ mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 6314195 2022.01.01 MZ mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 6314196 2022.01.01 MZ mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6314197 2022.01.01 MZ mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 6314204 2022.01.01 MZ mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 6314205 2022.01.01 MZ mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 6314206 2022.01.01 MZ mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 6314208 2022.01.01 MZ mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 6316118 2022.01.01 MZ mapa