Fenologia - analiza obserwacji gatunków w podziale na miesiąceGatunki bez obserwacji w danym roku wyszarzono. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki).
Szczegółowa legenda znajduje się na końcu tabeli.

# Kat. Gatunek Σ os. Σ druż. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stat. Rząd Rodzina
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Sterniczki
2 bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Sterniczki
3 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27955 166 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
4 rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 244 35 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
5 dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9258 111 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
6 bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 4 3 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
7 rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2601 67 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
8 rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 2 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
9 rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 14673 32 l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
10 pospolity gęgawa, Anser anser 98329 142 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
11 rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 173 23 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
12 dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 223877 102 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
13 rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 46 19 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
14 dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 139852 109 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
15 bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 7 4 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
16 rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7801 62 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
17 bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
18 rzadki edredon, Somateria mollissima 303 23 l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
19 bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
20 rzadki uhla, Melanitta fusca 9310 69 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
21 bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
22 rzadki markaczka, Melanitta nigra 3149 44 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
23 bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 1 Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
24 dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30885 143 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
25 rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3553 113 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
26 pospolity nurogęś, Mergus merganser 16380 150 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
27 rzadki szlachar, Mergus serrator 892 52 (l) P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
28 bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
29 rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 176 23 l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
30 rzadki ohar, Tadorna tadorna 211 38 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
31 bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 2 (l) P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
32 rzadki hełmiatka, Netta rufina 43 19 l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
33 dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9202 126 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
34 rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 1 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
35 bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
36 dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32827 137 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
37 rzadki ogorzałka, Aythya marila 14163 83 (l) P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
38 bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
39 dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 3 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
40 dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 534 43 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
41 bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors