Fenologia - analiza obserwacji gatunków w podziale na miesiąceGatunki bez obserwacji w danym roku wyszarzono. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki).
Szczegółowa legenda znajduje się na końcu tabeli.

# Kat. Gatunek Σ os. Σ druż. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Stat. Rząd Rodzina
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Sterniczki
2 bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Sterniczki
3 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 98502 197 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
4 rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1313 72 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
5 dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10879 139 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
6 bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 22 12 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
7 rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6092 82 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
8 rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 111 50 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
9 rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 5737 55 l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
10 pospolity gęgawa, Anser anser 173653 188 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
11 rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 949 51 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
12 dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 276355 137 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
13 rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 154 37 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
14 dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 742727 155 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
15 bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 57 20 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
16 rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12699 74 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
17 bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
18 rzadki edredon, Somateria mollissima 3819 47 l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
19 bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
20 rzadki uhla, Melanitta fusca 12447 96 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
21 bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
22 rzadki markaczka, Melanitta nigra 2227 64 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
23 bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 22 19 Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
24 dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 52485 178 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
25 rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6183 124 P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
26 pospolity nurogęś, Mergus merganser 25743 186 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
27 rzadki szlachar, Mergus serrator 1609 77 (l) P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
28 bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
29 rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 862 77 l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
30 rzadki ohar, Tadorna tadorna 2146 113 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
31 bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 27 22 (l) P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
32 rzadki hełmiatka, Netta rufina 1725 67 l P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
33 dość pospolity głowienka, Aythya ferina 33382 171 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
34 rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 797 68 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
35 bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
36 dość pospolity czernica, Aythya fuligula 103589 178 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
37 rzadki ogorzałka, Aythya marila 11118 87 (l) P Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
38 bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis z Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
39 dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4538 158 L Blaszkodziobe Kaczkowate | Kaczki
40 dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8164 159