Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Barbara Iliadis : Barbara Iliadis
Liczba gatunków: 278Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 322 6500155 2022.02.27 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 7206385 2022.07.08
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6951037 2022.05.15 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7413427 2022.09.14 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 7 7386673 2022.09.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 952 6459029 2022.02.14 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6616565 2022.02.27 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 6616537 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6403772 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6354801 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6616482 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6616480 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 6500161 2022.02.27 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6528517 2022.03.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 63 6346505 2022.01.07 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6346478 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6744709 2022.04.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 39 6443893 2022.02.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 92 6500180 2022.02.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 198 6528514 2022.03.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 15 6581840 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 6528502 2022.03.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 7088745 2022.01.28 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 75 6563464 2022.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 62 6500159 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 48 6528574 2022.03.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 47 6581781 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 216 6553158 2022.03.13 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6500176 2022.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 156 6528587 2022.03.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 30 7300841 2022.08.08 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 7003822 2022.05.20 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 79 6528601 2022.03.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 48 6414068 2022.01.29 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7411617 2022.09.13 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 48 6583457 2022.03.20 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6718463 2022.04.14 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 97 6528506 2022.03.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6788910 2022.04.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 6613342 2022.03.26 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 37 6626982 2022.03.28 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 7 6583506 2022.03.20 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 105 6500142 2022.02.23 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 6880024 2022.05.06 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 53 6558192 2022.03.15 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 7003889 2022.05.21 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 48 6845771 2022.05.02 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 33 6788881 2022.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 13 6600794 2022.03.24 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 14 6914579 2022.05.10 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6740445 2022.04.18 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7240977 2022.07.17 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 19 6601945 2022.03.24 mapa