Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

eferek : Maciej Frączek
Liczba gatunków: 197Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 357 6575163 2022.03.19 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 6555507 2022.03.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 63 6452264 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 6658351 2022.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 4 6452262 2022.02.13 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 42 6452265 2022.02.13 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 6561138 2022.02.13 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 6555517 2022.03.12 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 7022506 2022.05.26 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 11 6555515 2022.03.12 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6561112 2022.02.13 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6561041 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6561040 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6561042 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6649641 2022.04.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 40 6450495 2022.02.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 6357242 2022.01.10 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 5 6658350 2022.02.11 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7194181 2022.07.04 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 6450494 2022.02.13 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 6830150 2022.04.30 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 6716109 2022.04.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 6555518 2022.03.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 7 6715863 2022.04.14 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 27 6555519 2022.03.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 6658349 2022.02.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 47 6650310 2022.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 72 6561111 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 22 6555513 2022.03.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 31 6357243 2022.01.10 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 6555525 2022.03.12 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 6450497 2022.02.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 64 6450498 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 6610180 2022.03.26 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 7067950 2022.06.05 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 18 6516824 2022.03.05 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 7020582 2022.05.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 119 6617130 2022.03.27 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 7428257 2022.09.10 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 17 6715031 2022.04.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana
X dość pospolity siniak, Columba oenas 14 6452263 2022.02.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 6574718 2022.03.19 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7194182 2022.07.04 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 6575159 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 6905884 2022.05.09 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 7 6813876 2022.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 6776413 2022.04.23 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 7042090 2022.05.30 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 6813875 2022.04.28 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6889674 2022.05.07 mapa