Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Matka szpaków : Monika Turczyńska
Liczba gatunków: 232Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 228 6514890 2022.03.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 6523638 2022.02.26 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 63 6517593 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 393 6515395 2022.03.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 316 6515385 2022.03.05 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6526993 2022.02.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 45 6514894 2022.03.04 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 6514893 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 11 6526710 2022.03.07 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6526713 2022.03.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6526707 2022.03.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 84 6515396 2022.03.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 23 6516345 2022.03.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 34 6515394 2022.03.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6527768 2022.03.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6517154 2022.03.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 21 6516786 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 43 6540956 2022.03.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 7057257 2022.06.03 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 6515409 2022.03.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6526702 2022.03.07 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 6614515 2022.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 6514885 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 22 6515403 2022.03.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6515406 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 55 6515398 2022.03.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 6515408 2022.03.05 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 6516135 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 13 6644410 2022.04.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7063719 2022.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 6519644 2022.03.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 6523536 2022.02.26 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6583494 2022.03.20
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 14 6515392 2022.03.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 39 6519724 2022.03.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6519645 2022.03.06 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 13 6523415 2022.03.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 6510130 2022.03.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6518055 2022.03.05 mapa