Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

FabianowoTeam : Joanna Sajnaj
Liczba gatunków: 203Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 99 6321167 2022.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 6496397 2022.02.27 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 138 6321176 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 6367457 2022.01.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 647 6322814 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6427971 2022.02.05 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3059 6321170 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6543010 2022.03.12 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 755 6367460 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 209 6449419 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 14 6449420 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 16 6449427 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 6449425 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 31 6331632 2022.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 17 6426977 2022.02.05 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 118 6344392 2022.01.08 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6450918 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 6620654 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 88 6426975 2022.02.05 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 43 6344341 2022.01.08 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 38 6449423 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 24 6645762 2022.04.02 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 23 6645787 2022.04.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 94 6496968 2022.02.27 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 6496306 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 388 6321174 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 6496307 2022.02.27 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 201 6344344 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 11 7350940 2022.08.25 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7102227 2022.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 6472385 2022.02.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 6344340 2022.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 12 6620656 2022.03.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 6449434 2022.02.12 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 10 6449438 2022.02.12 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 6741095 2022.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 6319762 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 66 6321171 2022.01.02 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 6458014 2022.02.14 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7186303 2022.07.03 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 6319769 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus