Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Zielona Grucha : Rafał Gruszka
Liczba gatunków: 146Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 67 6404712 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 39 6406532 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 36 6406533 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 74 6405566 2022.01.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 78 6405567 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12 6425153 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6435521 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6435486 2022.02.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6429465 2022.02.06 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 6404960 2022.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6432546 2022.02.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 6404715 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6429464 2022.02.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 6407003 2022.01.19 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 6471182 2022.02.19 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 6404961 2022.01.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 6404714 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6428910 2022.02.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 6633006 2022.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 6632987 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 6489173 2022.02.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 6406530 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 155 6404713 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 6404962 2022.01.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 6489171 2022.02.25 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 13 6466016 2022.02.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix