Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Oliwier Myka : Oliwier Myka
Liczba gatunków: 223Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 6591954 2022.03.22 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6496429 2022.02.24 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 152 6433840 2022.02.07 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 6485190 2022.02.24 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6564009 2022.03.17 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 93 6433836 2022.02.07 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 6497426 2022.02.27
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2130 6433845 2022.02.07 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 6487413 2022.02.25 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 183 6433841 2022.02.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6359682 2022.01.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6359675 2022.01.11 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6433844 2022.02.07 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 92 6359684 2022.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 6433838 2022.02.07 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6725122 2022.04.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 42 6496432 2022.02.24 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6804284 2022.04.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 6433843 2022.02.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 6359683 2022.01.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 6593090 2022.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 6618840 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6601206 2022.03.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 6433837 2022.02.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 6591955 2022.03.22 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 6593089 2022.03.22 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 6433842 2022.02.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 7014908 2022.05.25 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 6928346 2022.05.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6591956 2022.03.22 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6593091 2022.03.22 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 3 6587559 2022.03.21 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6865911 2022.05.04
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6725826 2022.04.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6611720 2022.03.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 6601600 2022.03.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 37 6725827 2022.04.16 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6593099 2022.03.22 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 10 6506125 2022.03.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 6558898 2022.03.15 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 7388470 2022.09.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 6497641 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7076676 2022.06.06 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 6922341 2022.05.12 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 6796539 2022.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 19 6570994 2022.03.18 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 19 6831956 2022.05.01 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana