Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Aśka Przyborowska : Joanna Przyborowska
Liczba gatunków: 231Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 289 6325756 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 6380244 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 6455399 2022.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 154 6382683 2022.01.18 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 6382681 2022.01.18 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6382682 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 6813269 2022.04.28 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6846432 2022.05.02 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 11 6348553 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 78 6504530 2022.02.28 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 91 6348460 2022.01.07 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 6354444 2022.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 78 6382685 2022.01.18 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 50 6440655 2022.02.10 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 6509688 2022.03.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 6404084 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 74 6440651 2022.02.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 33 6348455 2022.01.07 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 6629166 2022.03.28 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 31 6348456 2022.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 7 6348458 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 27 6555839 2022.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 6509701 2022.03.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 32 6382680 2022.01.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 49 6382684 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 313 6325725 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 6486426 2022.02.24 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 63 6361646 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6380252 2022.01.16 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7006919 2022.05.22 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 6348558 2022.01.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 6566628 2022.03.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 6325757 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6629172 2022.03.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 54 6348462 2022.01.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 6629173 2022.03.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6328358 2022.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 29 6361670 2022.01.12 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1505 6443908 2022.02.11 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7009087 2022.05.22 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 160 6325727 2022.01.02 mapa