Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Artur Oruba : Artur Oruba
Liczba gatunków: 232Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 293 6325749 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 19 6380082 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 6455068 2022.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 163 6382665 2022.01.18 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 23 6382669 2022.01.18 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6382666 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 13 6813160 2022.04.28 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6846384 2022.05.02 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 21 6347887 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 102 6504487 2022.02.28 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 92 6347720 2022.01.07 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 14 6347723 2022.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 78 6382672 2022.01.18 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 50 6440640 2022.02.10 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 6509611 2022.03.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 6404083 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 79 6440621 2022.02.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 33 6347699 2022.01.07 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 6629125 2022.03.28 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 31 6347716 2022.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 6347721 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 28 6555545 2022.03.14 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 6509615 2022.03.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 43 6382677 2022.01.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 62 6382670 2022.01.18 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 313 6325468 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6486415 2022.02.24 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 69 6361575 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6380191 2022.01.16 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7006722 2022.05.22 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 6347895 2022.01.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 18 6523148 2022.03.06 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 6325750 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6629105 2022.03.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 54 6347718 2022.01.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 6629128 2022.03.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 6328342 2022.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 30 6361593 2022.01.12 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1541 6443899 2022.02.11 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7006683 2022.05.22 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 170 6325470 2022.01.02 mapa