Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Halina : Halina Łukomska
Liczba gatunków: 193



Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 108 6378227 2022.01.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 6763367 2022.04.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 6462054 2022.02.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1108 6377281 2022.01.15 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6424803 2022.02.04 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 449 6377279 2022.01.15 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6555994 2022.03.11 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1022 6378361 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 202 6449612 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 8 6449611 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 12 6449614 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6449613 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 6397300 2022.01.23 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 6456007 2022.02.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 6449615 2022.02.12 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 6450955 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 111 6422390 2022.02.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7011722 2022.05.23 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 71 6400076 2022.01.24 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 6449573 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 6594174 2022.03.22 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 6598838 2022.03.23 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 6400344 2022.01.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 34 6509648 2022.03.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1129 6377313 2022.01.11 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 6509657 2022.03.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 6509625 2022.03.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6481012 2022.02.22 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7000666 2022.05.22 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 6378236 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 6768369 2022.04.22 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 6569645 2022.03.18 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6627496 2022.03.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 51 6449629 2022.02.12 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6449748 2022.02.12 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 6594176 2022.03.22 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 17 6377925 2022.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 1 6594304 2022.03.22 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 27 6377366 2022.01.11 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6990577 2022.05.19 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 38 6377928 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus