Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Szymon Olszewski : Szymon Olszewski
Liczba gatunków: 209Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 126 6317752 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 6544080 2022.03.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 6341407 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6500336 2022.02.27 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 423 6336940 2022.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 24 6453518 2022.02.13 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6397524 2022.01.23 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6518813 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 6336937 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6341406 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6341405 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 27 6323465 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 6336941 2022.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 6323443 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 13 6341409 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 6879738 2022.05.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6868651 2022.05.04 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 6317760 2022.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 7029755 2022.05.28 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 28 6317767 2022.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6336945 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 21 6577734 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6409676 2022.01.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 6409669 2022.01.29 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 226 6341403 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 219 6317768 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 6317762 2022.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 107 6453497 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 6323459 2022.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 7164761 2022.06.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 13 6317759 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6491350 2022.02.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 6317763 2022.01.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 6336939 2022.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 6336935 2022.01.06 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 7072349 2022.06.05 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 6317734 2022.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 69 6523761 2022.03.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 6378354 2022.01.15 mapa