Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ajuga : Katarzyna Matusik
Liczba gatunków: 238Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 314 6323005 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 36 6323017 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7463076 2022.09.29 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 355 6322994 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 67 6323036 2022.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 74 6514257 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7318294 2022.08.14 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 7318350 2022.08.14 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 7453624 2022.09.26 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 105 6323034 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 6335351 2022.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 96 6323092 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6769646 2022.04.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 16 6323027 2022.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 6769659 2022.04.22 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 11 6942856 2022.05.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 27 6323023 2022.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6582643 2022.03.20 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 95 6322996 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 14 6548172 2022.03.13 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 73 6514279 2022.03.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 198 6731024 2022.04.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 41 6730999 2022.04.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 45 6341626 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 667 6323002 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 6323035 2022.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 84 6323040 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 6341616 2022.01.07 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7094855 2022.06.10 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 96 6322983 2022.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6473181 2022.02.20 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6613446 2022.03.26
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 6323045 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6731027 2022.04.16 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 71 6335372 2022.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 7429777 2022.09.19 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 27 6731000 2022.04.16 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6375580 2022.01.16 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 53 6548192 2022.03.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 349 6493561 2022.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6843189 2022.05.01 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 139 6322981 2022.01.02 mapa