Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Jurassic team : Antoni Karolak
Liczba gatunków: 206Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 21 6378710 2022.01.16 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 6520084 2022.03.05 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 52 6520003 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 6406359 2022.01.25 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 44 7577466 2022.11.01 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 17 6406356 2022.01.25 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6406358 2022.01.25 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 6406357 2022.01.25 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6406363 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6406377 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6406362 2022.01.22 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6406192 2022.01.22 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6406391 2022.01.22 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6406388 2022.01.22 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 6378709 2022.01.16 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6406361 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 7201784 2022.07.06 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 6681637 2022.04.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7000048 2022.05.22 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 91 6520062 2022.03.05 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 7000013 2022.05.22 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 59 6406384 2022.01.24 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 6406397 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 25 6681655 2022.04.09 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 6681254 2022.04.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 6361263 2022.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 33 6520097 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 369 6353500 2022.01.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 6561835 2022.03.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6999684 2022.05.22 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 6681633 2022.04.09 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 6420042 2022.01.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 6420041 2022.01.23 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6406370 2022.01.23 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 7000058 2022.05.22 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 42 6359498 2022.01.11 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 3 6401230 2022.01.25 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 64 6556976 2022.03.15 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6999685 2022.05.22 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 39 6359499 2022.01.11 mapa