Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ptasi znajomi : Paweł Łabaj
Liczba gatunków: 246Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 414 6442608 2022.02.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6492931 2022.02.26 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6484001 2022.02.24 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6484002 2022.02.24 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 43 6484000 2022.02.24 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1376 6335970 2022.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 6484006 2022.02.24 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 6484003 2022.02.24 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 47 6484899 2022.02.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6487333 2022.02.25 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 39 6485305 2022.02.24 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 80 6484902 2022.02.24 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 63 6454515 2022.02.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 6484608 2022.02.24 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 89 6442595 2022.02.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 14 6487315 2022.02.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 6442598 2022.02.11 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 6496192 2022.02.27 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 7382554 2022.09.03 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 6609794 2022.03.26 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 323 6454520 2022.02.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6609804 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 454 6454521 2022.02.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 6484599 2022.02.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 51 6609783 2022.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 42 6609768 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 162 6454507 2022.02.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 37 6454505 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 553 6442588 2022.02.11 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 6609849 2022.03.26 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 112 6454506 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6738882 2022.04.18 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 7058137 2022.06.03 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 42 6423702 2022.02.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 6872712 2022.05.05 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 6987484 2022.05.20
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 43 6454508 2022.02.12 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6492937 2022.02.26 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 167 6484609 2022.02.24 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 8 6487323 2022.02.25 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 53 6609772 2022.03.26 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6373577 2022.01.16 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 7 6484903 2022.02.24 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 174 6484594 2022.02.24 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 29 6468019 2022.02.18 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 7026332 2022.05.28 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 23 6839112 2022.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 26 6765898 2022.04.22 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 15 6697999 2022.04.11 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 6 7123594 2022.06.17 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 3 6754307 2022.04.20 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 7165959 2022.06.26
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 20 6697977 2022.04.11 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra