Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ławka Rezerwowych #2 : Monika Broniszewska
Liczba gatunków: 272Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 110 6314852 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 6468889 2022.02.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 6330272 2022.01.04 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7478823 2022.10.03 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 82 6375987 2022.01.16 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 7 6539461 2022.03.11
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6363170 2022.01.13 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 739 6363164 2022.01.13 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 13 6468893 2022.02.18
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5292 6363162 2022.01.12 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 13 6468894 2022.02.18
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6161 6375986 2022.01.16 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6570248 2022.03.18
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6363159 2022.01.13 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6371180 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 6330265 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6363172 2022.01.13 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6364520 2022.01.14 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 6330271 2022.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 6363165 2022.01.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 6360703 2022.01.12 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6364518 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 7123552 2022.06.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 6912774 2022.05.10 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 7123550 2022.06.16 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 28 6330255 2022.01.04 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 6831889 2022.04.30
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 45 6364521 2022.01.14 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6330274 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 46 6562741 2022.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 21 6562742 2022.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 6360702 2022.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 252 6468885 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1109 6314844 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 49 6468892 2022.02.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 669 6437368 2022.02.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7011984 2022.05.24 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 23 6363173 2022.01.13 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 6468884 2022.02.12 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6745774 2022.04.18
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6787626 2022.04.24
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 6566411 2022.03.17 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6691215 2022.04.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 6363161 2022.01.13 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 7 6363163 2022.01.13 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6691219 2022.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 107 6314845 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 12 6404006 2022.01.26 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 252 6371184 2022.01.15 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6978576 2022.05.18 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 46 6330253 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 7203034 2022.07.07
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 6919157 2022.05.11 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 6787630 2022.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 6764032 2022.04.21 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 6988074 2022.05.20 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 5 6703728 2022.04.12 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6861256 2022.05.03
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6360705 2022.01.12 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 78 6330258 2022.01.04 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 802 6433575 2022.02.07 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 7301887 2022.08.09 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 6846706 2022.05.01 mapa
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 7189868 2022.07.03
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6912771 2022.05.10 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 19 6481387 2022.02.22