Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Piotr Giertych : Piotr Giertych
Liczba gatunków: 225Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 137 6322245 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 6524855 2022.03.05 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 6633897 2022.03.29 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 40 6427844 2022.02.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3 6474038 2022.02.20 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1186 6322308 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3101 6427817 2022.02.05 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15507 6427842 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 146 6668136 2022.04.02 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6668141 2022.04.02 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6829987 2022.04.30 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 391 6474040 2022.02.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 68 6322258 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6808907 2022.04.27 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 7348364 2022.08.23 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 22 6524856 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6882445 2022.05.07 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 88 6474041 2022.02.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 99 6454854 2022.02.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6668137 2022.04.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 6620314 2022.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 41 6633899 2022.03.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 6524882 2022.03.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 164 6524885 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1495 6322246 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 57 6524884 2022.03.05 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 6427883 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 6 6322268 2022.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7001385 2022.05.22 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 6427879 2022.02.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 6427878 2022.02.05 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6634049 2022.03.29
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 14 6620306 2022.03.27 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 6686586 2022.04.08 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 14 6620305 2022.03.27 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 7357811 2022.08.27 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 6668140 2022.04.02 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 61 6322254 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 6524944 2022.03.05 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 31 6524947 2022.03.05 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 34 6322249 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus