Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

ibis : Adam Olszewski
Liczba gatunków: 206Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 340 6328224 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 6508465 2022.03.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 107 6328309 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 39 6548043 2022.03.12 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6569281 2022.03.17 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 668 6330668 2022.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5889 6328308 2022.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5844 6497847 2022.02.26 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 237 6328327 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 44 6328203 2022.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 6328213 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6831811 2022.04.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 58 6488519 2022.02.24 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 104 6564014 2022.03.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 27 6627841 2022.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 32 6564298 2022.03.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 82 6328211 2022.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1249 6328229 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3404 6328205 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 92 6547706 2022.03.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 132 6328212 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 42 6330646 2022.01.02 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 10 7025620 2022.05.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 109 6328301 2022.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 32 6508567 2022.03.01 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6545735 2022.03.11 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus