Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Czarci Szpon : Krzysztof Haja
Liczba gatunków: 73Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 64 6322288 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 703 6349920 2022.01.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6352800 2022.01.09 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6354501 2022.01.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6352437 2022.01.09 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6349922 2022.01.09 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6338603 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 6322301 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 6360409 2022.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 114 6322292 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6322303 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 6322280 2022.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 104 6322281 2022.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 6372615 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
dość pospolity krakwa, Mareca strepera
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 6322291 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1266 6322282 2022.01.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 6335844 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6364095 2022.01.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 6349926 2022.01.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 6322284 2022.01.02 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 180 6322276 2022.01.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6338605 2022.01.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
pospolity grzywacz, Columba palumbus
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 6339122 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 13 6335847 2022.01.06 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 38 6322285 2022.01.02 mapa