Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Czarci Szpon : Krzysztof Haja
Liczba gatunków: 259Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 313 6322288 2022.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 6440754 2022.02.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6440753 2022.02.10 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7032695 2022.05.29 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 7439728 2022.09.23 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1074 6349920 2022.01.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 74 6352800 2022.01.09 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6354501 2022.01.09 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 60 6352437 2022.01.09 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6349922 2022.01.09 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 166 6391158 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 7024817 2022.05.27 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 3 6338603 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 122 6383954 2022.01.19 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 6390517 2022.01.22 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 253 6322301 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 6360409 2022.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 216 6322292 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 37 6322303 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 13 6423627 2022.02.04 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6425223 2022.02.05 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 29 6499138 2022.02.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 509 6322280 2022.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 20 6568896 2022.03.18 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 734 6322281 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 116 6391157 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 156 6562601 2022.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 98 6372615 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 288 6490637 2022.02.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 180 6322291 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2286 6322282 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 21 6435533 2022.02.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 572 6335844 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6364095 2022.01.14 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7198783 2022.07.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 6349926 2022.01.09 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 6562605 2022.03.16 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 8 6595947 2022.03.23 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 6700209 2022.04.12
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 32 6322284 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6395709 2022.01.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 234 6322276 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 6391161 2022.01.22 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 56 6631937 2022.03.29 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6338605 2022.01.07 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 11 6521882 2022.03.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 43 6521883 2022.03.06 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 7120886 2022.06.16 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 6339122 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 7106601 2022.06.12 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 6876283 2022.05.06 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 6850196 2022.05.02 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 6644734 2022.04.02 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6766047 2022.04.22 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 7143638 2022.06.21 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 28 6335847 2022.01.06 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 368 6322285 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 171 6390510 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax