Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska
Liczba gatunków: 222Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1794 6324056 2022.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 6440883 2022.02.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 30 6388091 2022.01.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 6431480 2022.02.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6416293 2022.01.31 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 11978 6317697 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6427615 2022.02.05 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 678 6368481 2022.01.15 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1897 6337076 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 841 6324019 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 6358943 2022.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 671 6324018 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6583886 2022.03.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 6671800 2022.04.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 179 6411527 2022.01.29 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 9 7300470 2022.08.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 203 6337160 2022.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 6352924 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 195 6558943 2022.03.15 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 111 6622245 2022.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 102 6385126 2022.01.19 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 769 6400635 2022.01.24 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6885 6317701 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 36 6464658 2022.02.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 442 6337108 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7065936 2022.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 66 6323917 2022.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 29 6385143 2022.01.19 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus