Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kuropatka : Patrycja Walczak
Liczba gatunków: 192Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 64 6416797 2022.02.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 173 6355573 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 6355575 2022.01.09 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 175 6416789 2022.02.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 62 6513220 2022.03.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 6 6553329 2022.03.11 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1077 6355576 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 100 6745892 2022.04.18 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 6420649 2022.02.03 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 37 6416816 2022.02.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 6765336 2022.04.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 6787707 2022.04.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6934411 2022.05.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 6513215 2022.03.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 6933277 2022.05.14 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6748795 2022.04.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 6603868 2022.03.25 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 6787588 2022.04.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 83 6561324 2022.03.16 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 81 6561326 2022.03.16 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 382 6416784 2022.02.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 6567677 2022.03.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 31 6513219 2022.03.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 6416817 2022.02.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6856765 2022.05.03 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 7414606 2022.09.15 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus