Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

teamsym : Szymon Kopeć
Liczba gatunków: 164Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 297 6354224 2022.01.09 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6378705 2022.01.16 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 371 6354235 2022.01.09 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6354245 2022.01.09 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 187 6354236 2022.01.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 88 6501157 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 12 6501163 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 14 6501158 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 12 6501161 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 328 6354184 2022.01.09 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 28 6354192 2022.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 280 6354198 2022.01.09 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 17 6501160 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 74 6378386 2022.01.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 588 6354187 2022.01.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 6501164 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 15 6856835 2022.05.03 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 6940380 2022.05.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 54 6882939 2022.05.07 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1408 6354197 2022.01.09 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 7426794 2022.09.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 242 6455024 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 17 7104706 2022.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7617067 2022.11.13 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 6728320 2022.04.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus