Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

KJN_Olsztyn : Krzysztof Jankowski
Liczba gatunków: 193Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 180 6320095 2022.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 94 6320107 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 6455431 2022.02.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1516 6398868 2022.01.23 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7460 6317530 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 5 6455438 2022.02.13 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4473 6317531 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 55 6364968 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 100 6364965 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6364969 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 381 6320114 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 13 6341490 2022.01.07 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 201 6325989 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 8 6364967 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 109 6448380 2022.02.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 439 6341487 2022.01.07 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 6341475 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 43 6578848 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 74 6678418 2022.04.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 343 6351325 2022.01.09 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 275 6554301 2022.03.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8918 6320096 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 21 6554313 2022.03.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 600 6341499 2022.01.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7251898 2022.07.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 6506468 2022.03.01 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix