Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Ryszard Dworak
Liczba gatunków: 220Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 146 6314138 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 16 6586911 2022.03.21 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 151 6586910 2022.03.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 45 6586904 2022.03.21 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6587890 2022.03.21 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 77 6324789 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6596623 2022.03.23 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 8932 6342592 2022.01.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32847 6342597 2022.01.07 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6599358 2022.03.24
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 7036502 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 7036501 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 9 6324883 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 7036504 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 97 6314135 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 29 6324826 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 115 6314137 2022.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6689189 2022.04.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 11 7036449 2022.05.29 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 51 6314136 2022.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 6536193 2022.03.10 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 94 6324870 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6324871 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 62 6546310 2022.03.13 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 6587507 2022.03.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 6423321 2022.02.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 4615 6331447 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1086 6314140 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 32 6586912 2022.03.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 151 6331449 2022.01.05 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7036849 2022.05.28 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 23 6342651 2022.01.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 6600960 2022.03.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 6589866 2022.03.21
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 93 6314145 2022.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 6397276 2022.01.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 72 6324903 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6327451 2022.01.02 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 6324932 2022.01.02 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 6380559 2022.01.18 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 41 6447249 2022.02.12 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 6536196 2022.03.10 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 6866805 2022.05.04 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 146 6314143 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba