Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

PleżerowoTeam : Anna Kaniewska-Skoczylas
Liczba gatunków: 227Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 202 6366502 2022.01.15 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 6541758 2022.03.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 281 6541774 2022.03.11 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 127 6541749 2022.03.11 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 6541809 2022.03.12 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 159 6491542 2022.02.26 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 385 6515646 2022.03.05 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6541875 2022.03.11 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 272 6516107 2022.03.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 153 6372780 2022.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 6372781 2022.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 139 6366503 2022.01.15 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6825716 2022.04.30 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 7050008 2022.05.24 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 6545605 2022.03.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 71 6408642 2022.01.29 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 7050114 2022.05.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 44 6373502 2022.01.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6408647 2022.01.29 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 6573268 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 93 6373504 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 56 6366515 2022.01.15 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1059 6395209 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 367 6331925 2022.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 215 6395206 2022.01.23 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 142 6372775 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 15 6366517 2022.01.15 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 6892495 2022.05.07 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 36 6372778 2022.01.16 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6960506 2022.05.15
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6541787 2022.03.11
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 6366508 2022.01.15 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 6843300 2022.05.01 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 49 6787177 2022.04.24 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 6843286 2022.05.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 86 6318967 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 99 7002686 2022.05.22 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 31 6520405 2022.03.06 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 7382532 2022.09.04 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 6318962 2022.01.01 mapa