Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ptasi Znajomi : Ewa Janas
Liczba gatunków: 254Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 427 6323174 2022.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6405619 2022.01.27 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 6349200 2022.01.08 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7463188 2022.09.29 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 7466269 2022.09.30 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 686 6336533 2022.01.06 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 7466270 2022.09.30 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 6393255 2022.01.22 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 53 6404094 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 5 6404099 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 62 6404103 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 15 6404460 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 119 6349175 2022.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 6407554 2022.01.28 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 89 6349189 2022.01.08 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 46 6404101 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 20 6500979 2022.02.27 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 7024323 2022.05.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 26 6517107 2022.03.05 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 97 6349180 2022.01.08 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 20 6613911 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 157 6349196 2022.01.08 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 6404177 2022.01.26 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 68 6613910 2022.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 29 6613891 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 6517090 2022.03.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 33 6405608 2022.01.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 414 6323169 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 6613902 2022.03.26 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 144 6323177 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 7186393 2022.07.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 65 6323173 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 6844847 2022.05.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 32 6349182 2022.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 6829729 2022.04.30 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 69 6405617 2022.01.27 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6407564 2022.01.28 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 6613912 2022.03.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana
X dość pospolity siniak, Columba oenas 22 6782062 2022.04.23 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 72 6542567 2022.03.12 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 6852040 2022.05.02 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 41 6323189 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus