Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Imperator : Rafał Fudalej
Liczba gatunków: 254Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
X bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 1 6946528 2022.05.14 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 463 6324591 2022.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 72 6336243 2022.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1733 6324604 2022.01.02 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 7520953 2022.10.15 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 248 6336245 2022.01.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 349 6324567 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 6454561 2022.02.13 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 6324594 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 6336260 2022.01.06 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 6324593 2022.01.02 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6454578 2022.02.13 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 9 6324619 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 7516036 2022.10.14 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 28 6324607 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6364909 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 6324590 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 171 6324597 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 6324586 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 22 6364911 2022.01.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 19 6324618 2022.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 26 6454557 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 33 6324617 2022.01.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 77 6324572 2022.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 6655382 2022.04.03 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 78 6324573 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 87 6346202 2022.01.08 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 21 6576222 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 6454581 2022.02.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 51 6324571 2022.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 283 6324570 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 512 6324569 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 82 6454556 2022.02.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 34 6324639 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 29 6427117 2022.02.05 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 7042077 2022.05.29 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6324632 2022.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 36 6805093 2022.04.27 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 6614147 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 6499312 2022.02.27
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 6882622 2022.05.07
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 6390722 2022.01.22 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 18 6352424 2022.01.09 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 6324613 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6370397 2022.01.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 30 6655555 2022.04.03 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 6330352 2022.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 6346197 2022.01.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 6370396 2022.01.15 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 6861239 2022.05.03 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 6324624 2022.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6946524 2022.05.14 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 6898046 2022.05.08 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 6811636 2022.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 6655378 2022.04.03 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 6946526 2022.05.14 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6811642 2022.04.28 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6848461 2022.05.02 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 6394550 2022.01.23 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 45 6324601 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 983 6324565 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus