Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

P.Strong : Marcin Łaguna
Liczba gatunków: 205Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 71 6348236 2022.01.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 6384554 2022.01.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 6537611 2022.03.11 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 442 6348186 2022.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 369 6315718 2022.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 6 6537610 2022.03.11 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 55 6324260 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 7277246 2022.07.31 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 33 6366581 2022.01.15 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 6459604 2022.02.14 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 29 6366577 2022.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6991915 2022.05.20 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 6643135 2022.04.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 6 6829478 2022.04.30 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 6457332 2022.02.14 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 6830220 2022.04.30 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 49 6538044 2022.03.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 17 6572229 2022.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 42 6609922 2022.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 78 6474181 2022.02.20 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1217 6366583 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2262 6328840 2022.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 33 6577122 2022.03.19 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 91 6504968 2022.03.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 7074517 2022.06.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 6439634 2022.02.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix