Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Lullula Krak : Mirosław Nowicki
Liczba gatunków: 272Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 350 6323828 2022.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 6 6479661 2022.02.22 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 44 6442109 2022.02.11 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 6450422 2022.02.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1000 6477174 2022.02.21 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1320 6359259 2022.01.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 860 6359270 2022.01.11 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2244 6359271 2022.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 87 6442105 2022.02.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6465251 2022.02.16 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 28 6378055 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 20 6378056 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 339 6323868 2022.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 6378059 2022.01.16 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 117 6323848 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 14 6396907 2022.01.23 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 41 6323906 2022.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 21 6323832 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 6502732 2022.02.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 52 6323873 2022.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 12 6502737 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 137 6323867 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 48 6327289 2022.01.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 80 6613300 2022.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 103 6628095 2022.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 37 6396898 2022.01.23 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 79 6359276 2022.01.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 390 6323824 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 6378069 2022.01.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 832 6323860 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6335821 2022.01.06 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 6896743 2022.05.07 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 57 6347025 2022.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 19 6408005 2022.01.27 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 3 6618253 2022.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 36 6323853 2022.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 6656167 2022.04.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 235 6378065 2022.01.16 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 18 6442115 2022.02.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 49 6628079 2022.03.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 71 6323893 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 35 6455540 2022.02.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 182 6392013 2022.01.22 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 6858619 2022.05.03 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 53 6323813 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6843482 2022.05.01 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 58 6902789 2022.05.09 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 45 6781055 2022.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 26 6530480 2022.03.08 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 6 6887115 2022.05.07 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 6 6683715 2022.04.09 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6967663 2022.05.17 mapa