Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

krakers : Wiktor Kroker
Liczba gatunków: 240Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 61 6347520 2022.01.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 26 6450721 2022.02.12 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 7569485 2022.10.28 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 74 6391179 2022.01.22 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 444 6347522 2022.01.08 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 6536311 2022.03.10 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 813 6324228 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 19 6461207 2022.02.15 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 604 6324229 2022.01.02 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 6539108 2022.03.11 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 17 6450722 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 6 7569499 2022.10.29 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6450723 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6450724 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 157 6378441 2022.01.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 123 6378442 2022.01.15 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 6450725 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6989940 2022.05.20 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 6655777 2022.04.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 6955839 2022.05.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 157 6381275 2022.01.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 222 6381267 2022.01.18 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6574583 2022.03.19 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 89 6605138 2022.03.25 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 124 6655718 2022.04.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 109 6381265 2022.01.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 213 6378440 2022.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 535 6324245 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 6605137 2022.03.25 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 391 6378421 2022.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 8 7054594 2022.06.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 24 6341514 2022.01.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 51 6361394 2022.01.11 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 24 6716312 2022.04.14 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 94 6450731 2022.02.12 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 13 6716313 2022.04.14 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6324185 2022.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 226 6341507 2022.01.07 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1268 6324244 2022.01.02 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6955789 2022.05.14 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 58 6324186 2022.01.01 mapa