Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Sebastian Watras
Liczba gatunków: 215Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 591 6316044 2022.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 6359872 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 6642054 2022.03.10 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 642 6319784 2022.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2073 6446459 2022.02.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 647 6446461 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6 6319362 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 207 6315849 2022.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 190 6319361 2022.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 197 6315936 2022.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6334268 2022.01.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 6535768 2022.03.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6938176 2022.05.14 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 533 6319354 2022.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 128 6496808 2022.02.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 571 6319359 2022.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 6319360 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 44 6562319 2022.03.16 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 6600024 2022.03.24 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 295 6359862 2022.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 161 6359869 2022.01.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 468 6315634 2022.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 6535420 2022.03.10 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 208 6320662 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6868187 2022.05.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 17 6326223 2022.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 6467331 2022.02.18 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus