Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Michał Slowikowski
Liczba gatunków: 207Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
X bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis 1 6994703 2022.05.21 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 337 6347328 2022.01.08 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 14 6456795 2022.02.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 66 6456755 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 6456797 2022.02.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2143 6456718 2022.02.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10524 6323628 2022.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6456805 2022.02.12 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1616 6323629 2022.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 7209801 2022.06.21 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 29 6456721 2022.02.12 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6456716 2022.02.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 136 6323630 2022.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6682863 2022.04.09 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 16 6495002 2022.02.26 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 6712361 2022.04.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6966621 2022.05.15 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 359 6456692 2022.02.13 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 154 6456771 2022.02.12 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 42 6655355 2022.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 6694785 2022.04.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 51 6456722 2022.02.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 67 6476278 2022.02.19 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1842 6323546 2022.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 7209962 2022.06.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 123 6456769 2022.02.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6476288 2022.02.19 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 6966666 2022.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 19 6456765 2022.02.12 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 6986680 2022.05.19 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 6655369 2022.04.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6864607 2022.05.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 260 6476258 2022.02.20 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6778503 2022.04.21 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1387 6323611 2022.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 20 6532901 2022.03.05 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 483 6517499 2022.03.05 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6994697 2022.05.21 mapa